yandex

Odszkodowania i zadośćuczynienie za błędy lekarszkie w sztuce - Warszawa

Odszkodowania – błędy w sztuce lekarskiej

Błąd lekarski jest sytuacją niewłaściwego postępowania z pacjentem, który narażony jest na ryzyko utraty zdrowia lub życia. Tego typu błędy bardzo często prowadzą do pojawienia się szkody, związanej z negatywnymi następstwami zarówno w stanie zdrowia jak i w życiu codziennym. Następstwa błędu medycznego powinny skutkować powstaniem obowiązku po stronie sprawcy do jej wyrównania. Istnieje kilka rodzajów błędów medycznych, za które mogą Państwo ubiegać się o odszkodowanie. Są to przede wszystkim: błąd terapeutyczny, diagnostyczny oraz organizacyjny. Jeżeli spotkali się Państwo z podejrzeniem błędu medycznego, zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią znajdującą się w Warszawie, która prowadzi sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowania za błędy lekarskie.

Błąd w sztuce lekarskiej. Odszkodowanie – zadośćuczynienia związane z błędami lekarskimi

Błąd terapeutyczny wiąże się z nieprawidłowościami w procesie leczenia pacjenta, sposobem przeprowadzenia operacji, podawaniem leków, zakażeniem itp. Błąd diagnostyczny to postawienie nieprawidłowej diagnozy

Odszkodowania za błędy lekarskie. Warszawa – jakie są jeszcze rodzaje błędów?

Błąd organizacyjny, dotyczy nieprawidłowości w sposobie organizacji pracy szpitala, przykładowo jest to brak odpowiedniej liczby wykwalifikowanej kadry, brak odpowiedniego sprzętu, które mają następnie wpływ na doprowadzenie do pojawienia się szkody u pacjentów.

Błąd lekarski. Zadośćuczynienie – odszkodowania związane z błędem lekarskim

Ustawa o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta wykorzystuje sformułowanie „zdarzenie medyczne”, które może dotyczyć uszkodzenia ciała pacjenta, rozstroju zdrowia, a nawet śmierci – jeżeli było to efektem leczenia niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną lub też postawieniem złej diagnozy. Błędy medyczne, które poddawane są odpowiedzialności karnej, obejmują zarówno terapię, diagnozę, jak i profilaktykę chorób, jeżeli postępowanie lekarza doprowadziło do negatywnych dla pacjenta skutków. Właśnie w takim przypadku mogą Państwo ubiegać się o zadośćuczynienie.

Błąd lekarski. Odszkodowanie – błędy związane nie tylko z leczeniem, ale i diagnostyką

Pojęcie błędu w sztuce lekarskiej odnosi się nie tylko do błędu w leczeniu (w tym również błędu operacyjnego), ale również do błędu związanego z diagnostyką, zwanego także inaczej błędem diagnostycznym. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną błędy medyczne mogą stanowić przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieumyślnego spowodowania śmierci, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Każde z powyższych przestępstw zagrożone jest karą pozbawienia wolności.

Nasz blog

Opóźnienie w diagnostyce jako naruszenie praw pacjenta

adw. Michał Miller

Naruszenia praw pacjenta stanowią dodatkową obok błędów medycznych, przesłankę odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lekarzy bądź szpitali. Jedno zdarzenie może być jednocześnie błędem medycznym i naruszeniem praw pacjenta, wyłącznie błędem medycznym lub wyłącznie naruszeniem praw pacjenta. W dzisiejszym artykule opiszę sytuację, która nie została uznana za błąd medyczny, jednak stanowiła naruszenie praw pacjenta i z tego […]

Czytaj więcej

Nieprawidłowe użycie produktu medycznego

adw. Michał Miller

Na powodzenie każdego zabiegu medycznego wpływa bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i właściwe zastosowanie produktów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu. Inspiracją do napisania tego artykułu był przypadek, który wydarzył się w jednym z warszawskich szpitali skutkujący tragiczną śmiercią jego 21 letniej pacjentki. Córka powódki z powodu silnego bólu głowy trafiła do szpitala, […]

Czytaj więcej

Zakażenie gronkowcem w szpitalu

adw. Michał Miller

Zakażenia szpitalne to jeden z najczęstszych przypadków błędów medycznych. Jednocześnie w zdecydowanej większości przypadków do zakażenia dochodzi przez zaniedbanie lekarzy lub personelu szpitala. W niniejszym artykule opiszę sytuację pacjentki, która została przyjęta do Szpitala z rozpoznaniem torbieli jajnika lewego oraz mięśniaka macicy. Powódka poddana została zabiegowi usunięcia macicy oraz przydatków. Po dwóch tygodniach od zabiegu […]

Czytaj więcej

Błąd medyczny przy zabiegu laparoskopii

adw. Michał Miller

W niniejszym artykule opiszę ciekawy przypadek błędu medycznego, którego lekarze dopuścili się w trakcie wykonywania u pacjentki zabiegu laparoskopii. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że sąd uznał za błąd medyczny nieprawidłową decyzję lekarzy, co do kontynuowania operacji pierwotnie wybraną metodą zamiast jej zmiany na laparotomię, a nie fakt, że podczas zabiegu dopuścili się kilkukrotnej […]

Czytaj więcej
607 223 420