yandex

Odszkodowanie za wypadek z dzikiem, łosiem, jeleniem, sarną lub innym zwierzęciem leśnym

Nieprawidłowe postępowanie lekarza wobec osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym
Styczeń 3, 2018
Zadośćuczynienie i renta za wypadek z łosiem, jeleniem, dzikiem, sarną lub innym zwierzęciem leśnym
Styczeń 11, 2018

Każdy wypadek komunikacyjny następuje z czyjejś winy. Najczęściej jest to wina jednego z kierowców, czasem wina pieszego lub rowerzysty. Zdarzają się jednak sytuację, że do wypadku dochodzi wskutek wtargnięcia na jezdnię zwierzęcia leśnego takiego jak dzik, łoś, jeleń lub sarna.

Zwierzęta w przeciwieństwie do ludzi nie mogą ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, kto więc odpowiada za szkodę wyrządzoną z winy zwierzęcia leśnego?

Przepisy prawa nie przewidują takiej sytuacji, jednak w ramach orzecznictwa sądowego wypracowana została koncepcja, w ramach której odszkodowania za szkody poniesione wskutek wypadku ze zwierzęciem leśnym można dochodzić od zarządcy drogi, na której doszło do wypadku.

Odpowiedzialność zarządcy drogi jest jednak ograniczona jedynie do sytuacji, w której do wypadku doszło na skutek niedopełnienia przez zarządcę drogi obowiązku postawienia znaku ostrzegawczego A – 18b (uwaga dzikie zwierzęta) na odcinku, który jest zagrożony wtargnięciem na jezdnię dzikich zwierząt.

Zobrazuje to na następującym przykładzie – Jan Kowalski jadąc drogą krajową miał wypadek z udziałem zwierzęcia leśnego – dzika. Wskutek wypadku uszkodzony został przód jego samochodu. Odcinek drogi, na którym doszło do wypadku nie był oznaczony znakami A-18b, więc Poszkodowany może zwrócić się do zarządcy drogi, (np. właściwy oddział GDDKiA), z wnioskiem o odszkodowanie.

Postępowanie likwidacyjne w sprawie wypadku z udziałem zwierzęcia leśnego prowadzi towarzystwo ubezpieczeń, w którym zarządca drogi ma wykupioną polisę OC. Zgłoszenie szkody można wysłać bezpośrednio do zarządcy drogi lub do zakładu ubezpieczeń w którym ma on wykupioną polisę OC. Zarządca drogi ma obowiązek udzielić informacji o nr polisy OC i towarzystwie ubezpieczeń, w którym polisa została wykupiona. W zgłoszeniu szkody warto również zawnioskować o niezwłoczne powołanie rzeczoznawcy, który oceni uszkodzenia pojazdu, gdyż po wizycie rzeczoznawcy można przystąpić do naprawy pojazdu.

W praktyce dochodzenie roszczeń z tytułu wypadku z udziałem zwierząt leśnych jest dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku zwykłego wypadku komunikacyjnego z udziałem dwóch pojazdów i co do zasady niezbędne będzie wniesienie pozwu do sądu cywilnego.

Przesłanką odpowiedzialności zarządcy drogi jest fakt niedopełnienia przez niego obowiązku właściwego oznakowania drogi, a niewłaściwe oznakowanie drogi musi stanowić przyczynę wypadku. Innymi słowy, zarządca odpowiada za wypadki, do których by nie doszło, gdyby przy drodze ustawiony był znak A-18b.

Nietrudno się domyślić, że stanowisko zarządcy drogi i jego zakładu ubezpieczeń zazwyczaj jest takie, że:

 • Znaku A-18b nie było, gdyż nie było takiej konieczności. Wypadki z udziałem zwierząt na tym odcinku zdarzają się niezwykle rzadko;
 • Znaku A-18b nie było, ale kierowca i tak miał obowiązek zachować szczególną ostrożność i to jego wina, że wjechał w dzikie zwierzę.

Wykazać, że takie stanowisko o braku odpowiedzialności zarządcy drogi za wypadek  z udziałem zwierzęcia leśnego jest niesłuszne można jedynie na drodze postępowania sądowego.

Z tych właśnie względów, podobnie jak w sprawach dotyczących błędów medycznych, decydując się na dochodzenie roszczeń w sprawie wypadku z udziałem zwierzęcia leśnego należy przygotować się na długie postępowanie, a prowadzenie sprawy warto powierzyć adwokatowi, który ma doświadczenie w tym zakresie.

Oczywiście roszczenia z tytułu wypadku z udziałem dzikiego zwierzęcia nie ograniczają się jedynie do odszkodowania za uszkodzony samochód. Szczególnie w przypadku wypadków z udziałem łosia czy jelenia obrażenia odnoszą również kierowca czy pasażerowie pojazdu, którym przysługują roszczenia o zadośćuczynienie oraz rentę, co dokładnie opisze w moich kolejnych artykułach.

 Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

 1. Ewelina Świstek pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420