yandex

Błąd diagnostyczny jako rodzaj błędu medycznego

Czym jest błąd medyczny? Definicja błędu medycznego
Marzec 23, 2016
Błąd terapeutyczny jako rodzaj błędu medycznego
Marzec 23, 2016

Błąd medyczny oznacza ogólnie rzecz ujmując naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku reguł postępowania wobec życia i zdrowia człowieka.

W doktrynie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje błędów medycznych: błąd diagnostyczny oraz błąd terapeutyczny. Istotę błędu diagnostycznego przedstawię w poniższym artykule.

Błąd diagnostyczny występuje w sytuacji, gdy na etapie rozpoznania schorzenia nastąpi naruszenie reguł wiedzy oraz praktyki medycznej. Rozpoznanie to nic innego jak określenie stanu zdrowia pacjenta, stwierdzenie choroby, ustalenie jej przyczyn i przebiegu. Jest to pierwszy, ale bardzo istotny etap procesu leczenia.

O błędzie diagnostycznym można mówić wtedy, kiedy lekarz naruszając obowiązujące go zasady postępowania medycznego w sposób błędny rozpozna stan zdrowia pacjenta.

Wyróżniamy dwa rodzaje błędu diagnostycznego:

1. Błąd pozytywny.

2. Błąd negatywny.

Błąd pozytywny polega na tym, iż lekarz w sposób nieprawidłowy ustali, że pacjent cierpi na daną chorobę, chociaż w rzeczywistości jest on zdrowy.

O błędzie negatywnym możemy mówić w sytuacji, gdy

– lekarz stwierdzi brak choroby, chociaż w rzeczywistości choroba występuje,

– nastąpi rozpoznanie innej choroby niż rzeczywiście występującej.

Błąd negatywny jest najczęściej występującym przypadkiem błędu diagnostycznego.

Przykładowo można wskazać sytuację, gdy lekarz zaniechał u pacjenta ze złamaniem  kości w okolicach kolana wykonania badań sprawdzających czy doszło do uszkodzenia nerwu strzałkowego. Niewykonanie koniecznego badania skutkuje brakiem rozpoznania uszkodzenia nerwu,  co może doprowadzić do coraz większych uszkodzeń i skutkuje niemożnością prawidłowego chodzenia do końca życia.

W praktyce do błędu diagnostycznego może dojść na skutek:

1. braku niezbędnych informacji koniecznych do ustalenia  stanu zdrowia pacjenta,

albo

2. niezgodnego z zasadami logicznego myślenia interpretowania informacji uzyskanych o stanie zdrowia pacjenta.

Do błędów dochodzi zazwyczaj na skutek zaniechania zbadania pacjenta, niedokładnego zbadania, nieprzeprowadzenia specjalistycznych badań lub nieuwzględnienia w postawionej diagnozie wywiadu zebranego od pacjenta.

Zaniechanie osobistego zbadania jest możliwe tylko w sytuacji, gdy pacjentowi grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a dostęp do niego jest niemożliwy np. z powodu powodzi.

Kolejnym wyjątkiem jest konsultacja na odległość. Zgodnie z art. 9 Kodeksu etyki lekarskiej ,,Lekarz może podejmować leczenie jedynie po uprzednim zbadaniu pacjenta. Wyjątki stanowią nagłe sytuacje, gdy doraźna pomoc lekarska w formie porady może być udzielona wyłącznie na odległość”.

Innym przykładem błędu diagnostycznego jest złe rozpoznanie spowodowane zaniechaniem przeprowadzenia specjalistycznych badań, podczas gdy konieczność tych badań wynika z określonych w medycynie zasad prawidłowego postępowania.

Podsumowując, postawienie diagnozy jest pierwszym etapem procesu leczenia. Zdiagnozowanie choroby pacjenta wymaga od lekarza doświadczenia oraz staranności w podjęciu działań, stąd też bardzo łatwo popełnić tutaj błąd, nazywany błędem diagnostycznym. Bardzo często pociąga on za sobą inne błędy z uwagi na fakt, iż diagnoza poprzedza pozostałe etapy procesu leczenia. Niejednokrotnie to z powodu błędnej diagnozy dochodzi do kontynuowania nieprawidłowego leczenia, a w efekcie do utraty zdrowia i życia przez pacjenta.

Adwokat Ewelina Miller                 

3 Komentarze

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Marta pisze:

  Witam serdecznie, czy sam fakt zasnienia błędu diagnostycznego (learz nie rozpoznał nowotworu) przy trudnych do ustalenia nastepstwach owego błędu daje jakąkolwiek mozliwość ubiegania się o zadośuczynienie?

  • Michał Miller pisze:

   Szanowna Pani,

   do uzyskania zadośćuczynienia konieczne jest wykazanie błędnego postępowania lekarza, skutku tego postępowania dla zdrowia pacjenta, jak również związku przyczynowego pomiędzy nimi.
   W opisanym przez Panią przypadku niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na Pani pytanie będzie przekazanie nam pełnej dokumentacji medycznej z procesu leczenia.
   Dopiero po zapoznaniu się z pełną dokumentacją medyczną będziemy w stanie stwierdzić, czy w Pani przypadku są szanse na uzyskanie świadczeń odszkodowawczych.
   Dokumentację można do nas przesłać mailem w formie skanu lub pocztą na adres kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420