yandex

Błąd terapeutyczny jako rodzaj błędu medycznego

Błąd diagnostyczny jako rodzaj błędu medycznego
Marzec 23, 2016
Błąd medyczny, a niepowodzenie lekarskie
Marzec 23, 2016

 

Błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku reguł postępowania zawodowego wobec takich dóbr prawnych, jak życie i zdrowie człowieka.

W doktrynie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje błędów:

błąd diagnostyczny

– oraz błąd terapeutyczny.

W poprzednim artykule zatytułowanym Błąd diagnostyczny jako rodzaj błędu medycznego wskazałam, iż błąd ten jest bardzo często podstawą popełniania przez lekarzy innych błędów, w tym błędu terapeutycznego.

O błędzie diagnostycznym można mówić wtedy, kiedy lekarz naruszając obowiązujące go zasady postępowania medycznego w sposób błędny rozpozna stan zdrowia pacjenta.

Błąd terapeutyczny natomiast polega na niewłaściwym wykonaniu czynności leczniczych.

Błędy terapeutyczne można co do zasady podzielić na dwie grupy:

1. Błędy, które pojawiają z powodu błędnej diagnozy.

2. Błędy, które się pojawiają, mimo iż postawiono prawidłową diagnozę.

Ad 1.

Lekarz prowadzący proces leczenia nie może się ograniczyć tylko do wykonania diagnozy postawionej przez innego specjalistę. Powinien za każdym razem bazować również na swojej wiedzy i doświadczeniu zawodowym. W przypadku, gdy lekarz ma poważne wątpliwości, czy postawiono prawidłową diagnozę powinien dołożyć nadzwyczajnej staranności w ich wyjaśnieniu.

Ad 2.

Błędy, popełnione pomimo prawidłowej diagnozy obejmują wszystkie przypadki, w których mimo prawidłowej diagnozy dochodzi do naruszenia reguł sztuki i wiedzy medycznej w trakcie procesu leczenia.

Po postawieniu diagnozy lekarz prowadzący powinien wybrać metodę leczenia adekwatną do konkretnego przypadku. Jednakże choroba może przebiegać w sposób zróżnicowany w zależności od np. stanu pacjenta, jego wieku, przebytych uprzednio chorób.

Oznacza to, iż lekarz nie może się ograniczyć tylko do wyboru metody leczenia, ale musi on dokonywać ciągłej korekty czynności leczniczych. Pod wpływem stosowanych środków, lekarstw zachodzą zmiany w organizmie pacjenta, które powinny być kontrolowane na bieżąco. Lekarz jest w tym zakresie zobowiązany do szczególnej staranności.

Wśród błędów terapeutycznych najczęściej mamy do czynienia w praktyce z błędem operacyjnym. Do błędów może dojść na etapie przygotowania do operacji, w jej trakcie oraz w stadium po przeprowadzeniu operacji.

Warto zauważyć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 29 września 2005 r. ( I ACa 510/05) przyjęto odpowiedzialność szpitala za poważną i trwałą szkodę powstałą na skutek braku odpowiedniego nadzoru pooperacyjnego.

Do obowiązków lekarzy należy bowiem podjęcie takiego sposobu postępowania, który powinien gwarantować przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności przewidywany efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nie powinien narażać pacjenta na pogorszenie jego stanu zdrowia.

Podsumowując, błąd terapeutyczny zachodzi w przypadku dokonania przez lekarza wyboru niewłaściwej metody lub podjęcia wadliwego sposobu leczenia, choć dysponował możliwościami wyboru innego sposobu leczenia. Lekarz będzie ponosił odpowiedzialność za wyrządzoną pacjentowi szkodę tylko wtedy, gdy błąd terapeutyczny jest zawiniony.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420