yandex

Odszkodowanie za błąd lekarski, a przedawnienie

Błędy lekarskie – kiedy ulegają przedawnieniu?

W zakresie możliwości dochodzenia swoich roszczeń związanych z błędami lekarskimi, warto wiedzieć, że ulegają one przedawnieniu. Interpretacja przepisów jest dość prosta, jednak w praktyce istnieją sytuacje, w których trudno ocenić, kiedy dokładnie rozpoczął się bieg terminu przedawnienia. Bardzo często zdarza się, że na skutek podniesienia przez pozwanego zarzutu przedawnienia, powództwo zostanie oddalone.

Błędy lekarskie i przedawnienia – granica trzech lat

Należy pamiętać o kilku istotnych zasadach związanych z przedawnieniem. Omawiając błąd lekarski, należy wspomnieć o ogólnym terminie przedawnienia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego wynoszącym 3 lata od momentu, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o powstaniu szkody, jednak nie więcej niż 10 lat od jej powstania. Jeżeli błąd medyczny został uznany za przestępstwo wtedy termin przedawnienia roszczeń wynosi aż 20 lat od dnia jego popełnienia.

Błąd lekarski, odszkodowanie, przedawnienie. Co jeszcze warto wiedzieć?

Dodatkowo należy wskazać iż, zgodnie z zasadami prawa cywilnego, bieg przedawnienia przerywa się także przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, jak również przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, oraz przez wszczęcie mediacji, a także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem zgodnie z art. 819 k.c.

Błędy lekarskie – o odszkodowaniach i przedawnieniach wiemy dużo

Co więcej, upływ 3-letniego terminu przedawnienia oznacza, że Państwa powództwo może zostać oddalone, przez co mogą Państwo zostać obciążeni kosztami postępowania, ale również kosztami pełnomocnika drugiej strony. W przypadku, gdy nie jesteśmy do końca pewni, czy nasze roszczenie uległo przedawnieniu, wówczas najlepiej udać się do profesjonalnego pełnomocnika, który od lat zajmuje się dochodzeniem odszkodowań będących wynikiem błędów lekarskich. Należy jednak pamiętać, że Sąd może zasądzić zadośćuczynienie w przypadku przedawnionego roszczenia stosując art. 5 k.c albo uznać, że czyn wypełnia znamiona przestępstwa i jego termin przedawnienia wynosi 20 lat.

Błąd lekarski. Przedawnienie – zapraszamy do kontaktu

Wszystkie osoby, które ucierpiały w wyniku błędu lekarskiego i chcą domagać się odszkodowania, serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.

Nasz blog

Opóźnienie w diagnostyce jako naruszenie praw pacjenta

adw. Michał Miller

Naruszenia praw pacjenta stanowią dodatkową obok błędów medycznych, przesłankę odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lekarzy bądź szpitali. Jedno zdarzenie może być jednocześnie błędem medycznym i naruszeniem praw pacjenta, wyłącznie błędem medycznym lub wyłącznie naruszeniem praw pacjenta. W dzisiejszym artykule opiszę sytuację, która nie została uznana za błąd medyczny, jednak stanowiła naruszenie praw pacjenta i z tego […]

Czytaj więcej

Nieprawidłowe użycie produktu medycznego

adw. Michał Miller

Na powodzenie każdego zabiegu medycznego wpływa bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i właściwe zastosowanie produktów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu. Inspiracją do napisania tego artykułu był przypadek, który wydarzył się w jednym z warszawskich szpitali skutkujący tragiczną śmiercią jego 21 letniej pacjentki. Córka powódki z powodu silnego bólu głowy trafiła do szpitala, […]

Czytaj więcej

Zakażenie gronkowcem w szpitalu

adw. Michał Miller

Zakażenia szpitalne to jeden z najczęstszych przypadków błędów medycznych. Jednocześnie w zdecydowanej większości przypadków do zakażenia dochodzi przez zaniedbanie lekarzy lub personelu szpitala. W niniejszym artykule opiszę sytuację pacjentki, która została przyjęta do Szpitala z rozpoznaniem torbieli jajnika lewego oraz mięśniaka macicy. Powódka poddana została zabiegowi usunięcia macicy oraz przydatków. Po dwóch tygodniach od zabiegu […]

Czytaj więcej

Błąd medyczny przy zabiegu laparoskopii

adw. Michał Miller

W niniejszym artykule opiszę ciekawy przypadek błędu medycznego, którego lekarze dopuścili się w trakcie wykonywania u pacjentki zabiegu laparoskopii. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że sąd uznał za błąd medyczny nieprawidłową decyzję lekarzy, co do kontynuowania operacji pierwotnie wybraną metodą zamiast jej zmiany na laparotomię, a nie fakt, że podczas zabiegu dopuścili się kilkukrotnej […]

Czytaj więcej
607 223 420