yandex

Błędy medyczne popełnione przez lekarzy i pielęgniarki przy porodzie.  

Zwrot kosztów pełnomocnika w sprawie dochodzenia roszczeń za błąd medyczny
Wrzesień 10, 2016
Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku
Wrzesień 12, 2016

Kobiety w okresie ciąży oraz w trakcie porodu powinny być otoczone staranną opieką ze strony lekarzy, pielęgniarek, szpitali oraz przychodni.

Jednakże zdarzają się sytuacje, w których z uwagi na nienależytą staranność personelu medycznego dochodzi do popełnienia błędów medycznych. Błędy te są zazwyczaj bardzo poważne w skutkach, gdyż często dochodzi wtedy do nieodwracalnych szkód zarówno u dziecka jak i matki.

Za błędy medyczne przy porodzie odpowiedzialność cywilną ponoszą:

  • lekarze, którzy dopuścili się zawinionego błędu,
  • szpitale, w których są zatrudnieni lekarze, którzy popełnili błąd medyczny,
 • zakłady ubezpieczeń z uwagi na fakt, iż każdy szpital oraz lekarz musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Oznacza to, iż można pozwać tylko lekarza, ale też można pozwać jednocześnie i lekarza i szpital solidarnie. W przypadku lekarzy ponadto można prowadzić przeciwko nim postępowania karne oraz postępowanie dyscyplinarne.

W niniejszym artykule skupię się jednak na udzieleniu odpowiedzi na pytanie na czym może polegać odpowiedzialność cywilna w takiej sprawie. Odpowiedzialność karna oraz dyscyplinarna zostaną omówione w kolejnych artykułach.

Należy pamiętać, że nie zawsze za błąd medyczny odpowiada lekarz, gdyż czasami  odpowiedzialność ponoszą inne osoby. Do takiego błędu spowodowanego przez inne osoby należeć będzie sytuacja gdy pielęgniarka nie przekaże lekarzowi informacji np. o zmianie tętna dziecka. Taka informacja powinna zostać bowiem przekazana niezwłocznie lekarzowi, który będzie miał możliwość natychmiastowego reagowania. Niezależnie od tego odpowiedzialność poniesie wtedy również szpital.

Zgodnie z koncepcją związku przyczynowego, sprawca szkody odpowiada za normalne następstwa zdarzenia powodującego szkodę. Oznacza to, że błąd w leczeniu może skutkować odpowiedzialnością cywilną dopiero w przypadku ustalenia, że szkoda jest bezpośrednim następstwem błędu medycznego. 

Kto może domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia?

W przypadku szkód doznanych przy porodzie, uprawnionym do zgłaszania roszczeń może być przede wszystkim poszkodowane dziecko jak również jego rodzice. W imieniu dziecka pozew mogą złożyć rodzice jako przedstawiciele ustawowi małoletniego dziecka. W takiej sytuacji roszczenia dziecka sprowadzają się do:

  • odszkodowania obejmującego zwrot kosztów leczenia,
  • zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne w związku z wyrządzoną krzywdą,
 • renty, która przysługuje gdy zwiększą się potrzeby dziecka na skutek poniesionej szkody.

W przypadku śmierci dziecka, rodzice nie występują jako jego przedstawiciele, ale w imieniu własnym, czyli jako poszkodowani w wyniku błędu medycznego najbliżsi.

Zazwyczaj podstawą żądania odszkodowania jest wówczas znaczne pogorszenie sytuacji życiowej rodziny.  Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej może polegać na takich czynnikach jak np.

 • obniżenie aktywności życiowej, zawodowej,
 • brak możliwości uzyskania w dziecku oparcia na starość.

Wysokość odszkodowania nie jest całkiem dowolna, ale sąd ma dużo więcej swobody w orzekaniu niż w innych przypadkach odszkodowania. W takiej sytuacji, sąd może także zasądzić na rzecz rodziny zadośćuczynienie, którego wysokość zależy m.in. od stopnia krzywdy emocjonalnej doznanej na skutek utraty dziecka, cierpień z tym związanych, poczucia osamotnienia czy wstrząsu psychicznego.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420