Błąd medyczny przy porodzie – co można zrobić?

Błędy medyczne okołoporodowe stanowią duży odsetek spraw błędów medycznych, co obserwujemy również wśród Naszych klientów. Tytułem krótkiego przypomnienia jedna z definicji błędu medycznego w skrócie wskazuje, że jest to działanie albo zaniechanie lekarza niezgodne z zasadami aktualnej wiedzy i sztuki medycznej. Tym samym wszelkie zaniedbania lekarzy, położnych, pielęgniarek mogą stać się błędem medycznym o ile są niezgodne ze sztuką medyczną oraz jednocześnie powodują negatywny skutek dla zdrowia i życia pacjentów.

W przypadkach błędów okołoporodowych skutek ten bardzo często wiąże się ze śmiercią dziecka albo jego trwałą niepełnosprawnością stanowiąc tragedię nie tylko dla dziecka, ale i jego rodziców.

Wielokrotnie w Naszej praktyce zawodowej spotykamy się z pytaniami jak postępować, jeżeli podejrzewamy, że mogło dojść do błędu medycznego okołoporodowego. Podstawową kwestią jest zorganizowanie dokumentacji medycznej z czasu ciąży i porodu. Dokumentacja medyczna stanowi najistotniejszy dowód w sprawie, to w niej znajdują się wszystkie informacje świadczące o popełnionym błędzie medycznym.

Wszelkie brakujące dokumenty, których nie ma w przekazanej przez szpital kopii dokumentacji też mogą obciążyć szpital, zgodnie z zasadą, że każda czynność wykonana u pacjenta powinna mieć odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej. Brak poszczególnych zapisów, które powinny się znaleźć w dokumentacji może być bardzo pomocny przy udowodnieniu błędu medycznego. W sprawach błędów porodowych należy pamiętać również o karcie ciąży, która wskaże przebieg ciąży niezbędny do dalszego procedowania.

W przypadku śmierci dziecka konieczne jest naleganie na wykonanie sekcji zwłok, której wyniki stanowią kolejny istotny dowód. O sekcji zwłok w przypadku błędów medycznych oraz ekshumacji i związanymi z nimi problemami można przeczytać również na Naszym blogu.

Dysponując pełną dokumentacją medyczną można zgłosić się niezwłocznie po pomoc do profesjonalisty, który oceni, czy zaistniały przesłanki błędu medycznego oraz czy i jakie szanse na powodzenie rokuje sprawa. Należy pamiętać, iż czas jest w przypadku błędów medycznych bardzo ważny. Pomijając kwestie przedawnienia czy niebezpieczeństwo upływu terminu na złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wraz z upływem czasu trudniej o dokładne wyjaśnienie okoliczności procesu leczenia, co przekłada się na szanse powodzenia w wykazaniu błędu medycznego.

Podsumowując, w sprawie błędów medycznych porodowych konieczne jest zorganizowanie pełnej dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz szybkie podejmowanie kroków mających na celu wykazanie czy mamy do czynienia z błędem medycznym.

Adw. Ewelina Miller

One Reply to “Błąd medyczny przy porodzie – co można zrobić?”

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz