Wypadek Komunikacyjny Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, o której większość osób nigdy nie słyszało, a jak ktoś już usłyszał to zazwyczaj ma bardzo złe skojarzenia, gdyż zapewne dostał wezwanie do zapłaty bardzo wysokiej kary za brak polisy OC. Cele działania UFG są jednak znacznie szersze i w większości jego istnienie jest bardzo potrzebne, szczególnie dla osób pokrzywdzonych […]

Wypadek Komunikacyjny Sprawca wypadku nieznany lub uciekł

Wypadek komunikacyjny to zawsze nieprzyjemne doświadczenie, jednak dzięki polisie OC, w większości przypadków można przynajmniej uzyskać stosowne odszkodowanie lub zadośćuczynienie za szkody powstałe na skutek wypadku. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których nie wiadomo kto spowodował wypadek drogowy lub sprawca wypadku uciekł zaraz po jego spowodowaniu, a my nie zdążyliśmy zapisać żadnych jego danych. […]

blog images
Sekcja zwłok i ekshumacja

Pobyt w szpitalu ma na celu poprawienie stanu zdrowia i często efekt ten udaje się lekarzom osiągnąć. Zdarzają się jednak sytuacje, w któ [...]

Czytaj więcej
blog images
Przestępstwo fałszowania dokumentacji medycznej

Każda wizyta lekarska, wiąże się z koniecznością sporządzenia przez lekarza wpisu w dokumentacji medycznej, w którym powinny być wskazane [...]

Czytaj więcej
blog images
Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność za błąd medyczny może być zarówno odpowiedzialnością cywilną dochodzoną w ramach postępowania likwidacyjnego przed ubezp [...]

Czytaj więcej
blog images
Przesłuchania świadków

Dzisiejszy artykuł poświęcę prowadzeniu postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny, a dokładniej przesłuchaniu świadków w trakcie teg [...]

Czytaj więcej
blog images
Koszty sądowe w sprawach karnych

Postępowanie karne co do zasady prowadzone jest przez prokuratora. Pokrzywdzony pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta członkowie jego [...]

Czytaj więcej
blog images
Apelacja karna

W sprawach karnych dotyczących błędów medycznych apelacja karna jest naturalnym następstwem wyroku, gdyż jak wynika ze specyfiki spraw ka [...]

Czytaj więcej
blog images
Wyrok karny

Wyrok karny, jeżeli jest skazujący, przede wszystkim orzeka karę wobec lekarza, który dopuścił się błędu medycznego, a ponadto stanowi po [...]

Czytaj więcej
blog images
Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia jest ostatnią, a często jedyną szansą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lekarza, pielęgniarki czy po [...]

Czytaj więcej