Błąd Medyczny Szczepionka na Koronawirusa

Już od blisko roku wszyscy odczuwamy skutki i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W ostatnim czasie wreszcie pojawiła się szczepionka na koronawirusa, jednak budzi ona wiele emocji, które wynikają między innymi z powodu wyjątkowego trybu jej wprowadzenia oraz niedostatecznej ilości informacji na temat jej działania, skuteczności czy możliwych efektów ubocznych. W niniejszym artykule odpowiadamy na […]

Wypadek Komunikacyjny Wypadki drogowe

Każdego dnia na Polskich drogach dochodzi do dziesiątek, a czasem nawet setek wypadków drogowych. Na szczęście udział w większości z nich kończy się na strachu i niewielkich obrażeniach. Niekiedy jednak wypadki drogowe skutkują śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu osób w nich uczestniczących. Każdy wypadek drogowy rodzi też konsekwencje dla jego sprawcy, zarówno na drodze […]

blog images
Sekcja zwłok i ekshumacja

Pobyt w szpitalu ma na celu poprawienie stanu zdrowia i często efekt ten udaje się lekarzom osiągnąć. Zdarzają się jednak sytuacje, w któ [...]

Czytaj więcej
blog images
Przestępstwo fałszowania dokumentacji medycznej

Każda wizyta lekarska, wiąże się z koniecznością sporządzenia przez lekarza wpisu w dokumentacji medycznej, w którym powinny być wskazane [...]

Czytaj więcej
blog images
Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność za błąd medyczny może być zarówno odpowiedzialnością cywilną dochodzoną w ramach postępowania likwidacyjnego przed ubezp [...]

Czytaj więcej
blog images
Przesłuchania świadków

Dzisiejszy artykuł poświęcę prowadzeniu postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny, a dokładniej przesłuchaniu świadków w trakcie teg [...]

Czytaj więcej
blog images
Koszty sądowe w sprawach karnych

Postępowanie karne co do zasady prowadzone jest przez prokuratora. Pokrzywdzony pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta członkowie jego [...]

Czytaj więcej
blog images
Apelacja karna

W sprawach karnych dotyczących błędów medycznych apelacja karna jest naturalnym następstwem wyroku, gdyż jak wynika ze specyfiki spraw ka [...]

Czytaj więcej
blog images
Wyrok karny

Wyrok karny, jeżeli jest skazujący, przede wszystkim orzeka karę wobec lekarza, który dopuścił się błędu medycznego, a ponadto stanowi po [...]

Czytaj więcej
blog images
Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia jest ostatnią, a często jedyną szansą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lekarza, pielęgniarki czy po [...]

Czytaj więcej