Opóźnienie w diagnostyce jako naruszenie praw pacjenta

Naruszenia praw pacjenta stanowią dodatkową obok błędów medycznych, przesłankę odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lekarzy bądź szpitali. Jedno zdarzenie może być jednocześnie błędem medycznym i naruszeniem praw pacjenta, wyłącznie błędem medycznym lub wyłącznie naruszeniem praw pacjenta. W dzisiejszym artykule opiszę sytuację, która nie została uznana za błąd medyczny, jednak stanowiła naruszenie praw pacjenta i z tego […]

Zgoda na operację, a naruszenie praw pacjenta

Tematyka naruszenia praw pacjenta jest bardzo blisko związana z błędami medycznymi, a jednocześnie wiedza na ten temat nie jest odpowiednio rozpowszechniona. Z tego powodu większość pacjentów nie jest świadoma, że szpitale i lekarze odpowiadają nie tylko za popełnione błędy medyczne, ale również za naruszenie praw pacjenta. Napisałem, że są to zagadnienia bardzo blisko ze sobą […]

Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia

Artykuł 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi o prawie pacjenta do informacji o stanie zdrowia. Pojawia się pytanie czy każda informacja udzielona przez lekarzy jest informacją o stanie zdrowia pacjenta. Okazuje się, że nie. Ustawodawca przewidział bowiem, że lekarz powinien udzielić informacji przystępnej. Co to oznacza w praktyce? Lekarze niejednokrotnie na […]

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie jest roszczeniem mającym na celu zrekompensować pacjentowi ból i cierpienie, czyli stratę niematerialną związaną z negatywnymi skutkami błędu medycznego. Jak opisałem w jednym z moich poprzednich artykułów, jego wysokość jest ściśle związana z wysokością trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje natomiast w art. 4 […]