Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest organem administracji rządowej, który został powołany w celu dbania o przestrzeganie Praw Pacjenta oraz udzielania pomocy pacjentom, których prawa zostały złamane lub naruszone.   W dalszej części artykułu mogą Państwo przeczytać o tym: Jak działa Rzecznik Praw Pacjenta; Jakie są zadania i uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta; Jak przygotować skargę do Rzecznika […]

Prawa Pacjenta

Każdemu pacjentowi podejmującemu leczenie w Polsce przysługuje szereg praw, których przestrzeganie jest ustawowym obowiązkiem wszystkich osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Obowiązek przestrzegania Praw Pacjenta dotyczy więc nie tylko lekarzy czy pielęgniarek, ale również pozostałych pracowników szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, w tym pracowników administracyjnych.   Artykuł ten ma na celu dokładne opisanie problematyki Praw […]

Opóźnienie w diagnostyce jako naruszenie praw pacjenta

Naruszenia praw pacjenta stanowią dodatkową obok błędów medycznych, przesłankę odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lekarzy bądź szpitali. Jedno zdarzenie może być jednocześnie błędem medycznym i naruszeniem praw pacjenta, wyłącznie błędem medycznym lub wyłącznie naruszeniem praw pacjenta. W dzisiejszym artykule opiszę sytuację, która nie została uznana za błąd medyczny, jednak stanowiła naruszenie praw pacjenta i z tego […]

Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia

Artykuł 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi o prawie pacjenta do informacji o stanie zdrowia. Pojawia się pytanie czy każda informacja udzielona przez lekarzy jest informacją o stanie zdrowia pacjenta. Okazuje się, że nie. Ustawodawca przewidział bowiem, że lekarz powinien udzielić informacji przystępnej. Co to oznacza w praktyce? Lekarze niejednokrotnie na […]

Naruszenie praw pacjenta

W poprzednim artykule opisującym problematykę Praw Pacjenta, wymieniłem prawa jakie przysługują pacjentom w Polsce na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta, a także Karty Praw Pacjenta. Celem tego artykułu będzie natomiast wskazanie: Które prawa pacjenta są najczęściej łamane; Co zrobić w przypadku naruszenia praw pacjenta; Jak starać się o zadośćuczynienie za naruszenie […]