Czas trwania procesu o błąd medyczny

Każdego z moich klientów, już na pierwszym spotkaniu uprzedzam, że decydując się na postępowanie w sprawie błędu medycznego muszą uzbroić się w dużo cierpliwości. Przede wszystkim czasu trwania tego postępowania nie da się z góry dokładnie ocenić. 

Generalnie można powiedzieć, że należy się nastawić na kilka lat. Jestem świadomy, że jest to bardzo nieostre, a więc nieprecyzyjne określenie. Nie wynika to jednak z braku wiedzy adwokata czy braku chęci udzielenia konkretnej odpowiedzi klientowi, a mnogości czynności i postępowań, które należy wykonać, by dokładnie i rzetelnie poprowadzić sprawę osoby poszkodowanej z tytułu błędu medycznego. 

Pierwszą czynnością jest zawsze konkretna analiza podstaw sprawy, na których będzie się opierać powództwo. W zależności od konkretnego przypadku koniecznym może być uzyskanie opinii prywatnych lekarzy, wszczęcie postępowania karnego, dyscyplinarnego przed sądem lekarskim lub skierowanie sprawy do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Już ten pierwszy etap postępowania może trwać od co najmniej sześciu miesięcy do nawet dwóch-trzech lat. 

Mając ustalone podstawy odpowiedzialności szpitala czy lekarza za popełnienie błędu medycznego można skierować sprawę na drogę postępowania cywilnego. Proces sądowy w przedmiocie błędu medycznego w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i ilości powołanych dowodów, w szczególności biegłych oraz świadków może trwać od roku do nawet trzech lat. 

Wydanie wyroku przez sąd I instancji nie zawsze oznacza jednak koniec postępowania w sprawie, gdyż każda ze stron ma możliwość wniesienia apelacji do sądu odwoławczego. W wielu wypadkach to obie strony wnoszą apelację, gdyż np. sąd w wyroku stwierdził, że miał miejsce błąd medyczny, jednak przyznał powodowi jedynie 50% świadczeń, o które wnosił. Powód zaskarży więc wyrok by uzyskać brakującą część świadczeń, a pozwany by nie musieć zapłacić powodowi wcale. Postępowanie apelacyjne trwa zazwyczaj od jednego do dwóch lat. 

Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których w ciągu kilku miesięcy od przyjęcia sprawy, w wyniku zgłoszenia roszczeń do zakładu ubezpieczeń szpitala adwokat może się pochwalić klientowi wywalczeniem pierwszych świadczeń. Są to jednak przede wszystkim sytuacje rzadko spotykane, a ponadto świadczenia te wypłacane dobrowolnie w ramach tak zwanych kwot bezspornych stanowią jedynie niewielką część należnych osobie poszkodowanej roszczeń. 

By uzyskać pełne kwoty zawsze niezbędne jest przeprowadzenie procesu sądowego, a więc należy się uzbroić w cierpliwość i nastawić, że sprawa nie zakończy się za chwilę. 

W sprawach o błędy medyczne trzeba jednak pamiętać, iż dobrze nie znaczy szybko, a po zakończeniu postępowania doceni się poświęcony na nie czas.


Adwokat Michał Miller 

One Reply to “Czas trwania procesu o błąd medyczny”

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz