Czy można prowadzić jednocześnie postępowanie przed sądem i Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?


Wiele osób pyta czy można prowadzić jednocześnie kilka postępowań dotyczących tego samego błędu medycznego. Często pojawiają się od klientów sugestie, ze powinno się złożyć jednocześnie wniosek do wojewódzkiej komisji, pozew do sądu oraz zawiadomienie do prokuratury. Na pierwszy rzut oka taki pomysł może wydawać się rozsądny, ale w praktyce nie jest to proste.

Ustawodawca przewidział pewne ograniczenia w tym zakresie. Przykładowo jeśli pacjent (lub jego spadkobiercy) złożył wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, a następnie wszczęto postępowanie przed sądem lekarskim (rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej) lub postępowanie karne, wtedy postępowanie przed komisją zawiesza się. Gdy zakończy się postępowanie przed sądem lekarskim lub proces karny postępowanie przed wojewódzką komisją jest podejmowane z urzędu i prowadzone w dalszym ciągu. 

Odmiennymi zasadami rządzi się postępowanie cywilne. Przepisy bezwzględnie nie przewidują prowadzenia takiego postępowania dwutorowo. 

Zgodnie z art. 67 b ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ,,postępowania przed komisją nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.”

Rozpoczęcie prowadzenia sprawy od złożenia pozwu uniemożliwia prowadzenie postępowania przed Komisją. Komisja odmówi wszczęcia takiego postępowania albo umorzy postępowanie, które się przed nią toczy. Komisja uzyskuje informacje w tym zakresie z oświadczenia dołączonego do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, a w trakcie postępowania na każdym kolejnym posiedzeniu członkowie ponawiają pytania o inne toczące się niezależnie postępowania.

Podsumowując, warto zaangażować jak najwięcej podmiotów w toczące się postępowanie, jednakże należy to robić w sposób rozsądny, by nie zamknąć sobie swoimi działaniami jednej z dróg prowadzących do ustalenia, że doszło do błędu medycznego.

Adwokat Ewelina Świstek 

3 Replies to “Czy można prowadzić jednocześnie postępowanie przed sądem i Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. W sprawie śmierci mojego męża toczy się postępowanie w prokuraturze. Od śmierci minęło 10 miesięcy. Postępowanie prokuratorskie będzie trwać jeszcze długo, bo właśnie powoływani są biegli, którzy na wydanie opinii maja 6 miesięcy. Czy można teraz złożyć wniosek do Wojewódzkiej Komisji, mimo toczącego się postępowania?
  Gdybym czekała na zakończenie postępowania, minie termin 12 miesięcy, który obowiązuje przy składaniu wniosku do Komisji.

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

   Szanowna Pani,

   w opisanej przez Panią sytuacji jak najbardziej należy złożyć teraz wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
   Co prawda postępowanie będzie zawieszone do czasu zakończenia w sprawie postępowania karnego, zarówno przed prokuraturą jak i ewentualnie sądem karnym, jednak tylko w ten sposób można zachować termin na złożenie wniosku przed komisją.
   Jednocześnie wart również zgłosić swoje roszczenia bezpośrednio do szpitala i wszcząć postępowanie likwidacyjne przed towarzystwem ubezpieczeń, w którym szpital ma wykupioną polisę OC.

   W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Dodaj komentarz