Czy niedotlenienie dziecka podczas porodu może stanowić błąd medyczny?

Błędy medyczne w postaci błędów okołoporodowych stanowią podstawę do zgłaszania roszczeń w postaci odszkodowania obejmującego zwrot kosztów leczenia, zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne oraz ewentualnej renty.

W niniejszym artykule przedstawię przypadek błędu okołoporodowego związanego z wystąpieniem u dziecka wylewu tuż po porodzie, a w efekcie niepełnosprawności dziecka wymagającej leczenia i rehabilitacji.

Matka dziecka zgłosiła się do szpitala wieczorem ok. pół godziny po tym jak odeszły jej wody płodowe. Lekarze stwierdzili zielone wody płodowe oraz podłączyli pacjentkę do KTG na sali porodowej. Pacjentka była następnie odwiedzana przez położną co 20-30 minut. Położna widząc brak postępu porodu zostawiała ciężarną w obecności męża, który jej towarzyszył.

Po ok. 6 godzinach trwającego porodu, po dwukrotnym podaniu środka znieczulającego (który jednak nie przyniósł efektu) oraz oksytocyny KTG wskazywało RR 80. Lekarze ok. godz. 6 rano, czyli po ponad 8 godzinach od przyjęcia do szpitala podjęli decyzję o cesarskim cięciu z powodu zagrażającej zamartwicy płodu. W 2 dobie po porodzie rano matka zaobserwowała u dziecka drgawki prawostronne, lecz poinformowana o tym fakcie położna zbagatelizowała problem. Dziecko było apatyczne, nie płakało ani podczas kąpieli przez położną ani podczas pobierania krwi. Następnego dnia matka znów zaobserwowała drgawki u dziecka, położna zaleciła wtedy udanie się na oddział patologii ciąży.

Lekarze z oddziału położyli dziecko do inkubatora, po czym zaczęli wykonywać badania, które wskazywały na lewostronny udar mózgu.

Obecnie dziecko jest pod stałą opieką neurologa, logopedy, laryngologa, okulisty, uczęszcza na rehabilitację, ma problemy z chwytaniem przedmiotów, osłabieniem połowy ciała. Dziecko ma ustalony stopień niepełnosprawności.

W opisywanej sprawie istnieje wiele nieprawidłowości. Lekarze pomimo występowania zielonych wód płodowych i przedłużającego się porodu nie zdecydowali się na cesarskie cięcie. Doszło do niego dopiero wtedy, gdy RR dziecka spadło poniżej 80, co rodziło niebezpieczeństwo niedotlenienia, a w efekcie do problemów neurologicznych, co miało miejsce w opisanym przypadku. Dziecko miało problem z pierwszymi oddechami, konieczne było wspomaganie oddechu po urodzeniu.

Nie wykonano RTG klatki piersiowej pomimo, iż istniało duże prawdopodobieństwo, że smółka z wód płodowych dostała się do płuc.

Mimo, że noworodek powinien pozostawać pod wzmożoną opieką personelu medycznego nie było stałej opieki lekarza. Położna, której zwracano po raz pierwszy uwagę na drgawki nie zareagowała, podobnie jak na apatię dziecka w trakcie pobierania krwi i podczas kąpieli. Ponadto już po wykryciu, że doszło do udaru mózgu wykonano rezonans magnetyczny z opóźnieniem.

Podsumowując, błąd okołoporodowy może przybrać formę zarówno zbyt późnego wykonania cesarskiego cięcia jak i nieprawidłowej opieki po porodzie zarówno nad matką jak i nad dzieckiem. Należy pamiętać, że błąd medyczny stanowi podstawę do przyznania na rzecz poszkodowanego roszczeń rekompensujących poniesiony uszczerbek.

Adwokat Ewelina Miller

One Reply to “Czy niedotlenienie dziecka podczas porodu może stanowić błąd medyczny?”

  1. Ewelina Świstek says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz