Dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego od zakładu ubezpieczeń

W art. https://eim.waw.pl/blog/odmowna-decyzja-zakladu-ubezpieczen-w-sprawie-bledu-medycznego/ wskazałam, że zakłady ubezpieczeń w przeważającej większości odmawiają uznania swojej odpowiedzialności za błąd medyczny popełniony w szpitalu.

W decyzjach zakłady ubezpieczeń standardowo wskazują, iż podjęte leczenie było prawidłowe, nie stanowi ono błędu medycznego, a podstawę swoich założeń opierają na tym,  iż  lekarz orzecznik zakładu ubezpieczeń uznał, że nie doszło do błędu medycznego.

Po złożonym odwołaniu od decyzji negującej błąd medyczny zakład ubezpieczeń wielokrotnie podtrzymuje swoją decyzję opierając się ponownie na opinii lekarza orzecznika. W wyjątkowych przypadkach zakład ubezpieczeń uznaje , że doszło do błędu medycznego. Spotkałam się jednak z sytuacją, w której zakład ubezpieczeń uznał, iż doszło do błędu medycznego, choć szpital zaprzeczał temu konsekwentnie.

Zasadą jest jednak odmowa uznania odpowiedzialności za błąd medyczny. W takiej sytuacji, jeżeli wierzymy, że w procesie leczenia nas lub osób nam bliskich doszło do nieprawidłowości i błędu medycznego warto walczyć dalej. Można to zrobić składając wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych albo kierując pozew do sądu.

Komisja w trakcie postępowania przeprowadzi dowody z przesłuchań świadków, lekarzy, a jeżeli zajdzie taka potrzeba powoła również biegłych.

Z doświadczenia wiem, że wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zazwyczaj podchodzi bardzo rzetelnie do prowadzonego postępowania starając się wyjaśnić wszelkie okoliczności sprawy.

W przypadku gdy komisja wyda orzeczenie o zdarzeniu medycznym zakład ubezpieczeń pomimo tego, iż  poprzednio odmawiał wypłacenia zadośćuczynienia i odszkodowania ma obowiązek wypłacić te świadczenia.

Podsumowując, nawet jeżeli zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty zadośćuczynienia z tytułu błędu medycznego warto dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej lub za pośrednictwem wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych. Z mojej praktyki zawodowej wynika bowiem, że większość spraw zakończonych pozytywnie zaczęło się od odmownej decyzji zakładu ubezpieczeń. Należy jednak pamietać, że każda sprawa jest inna i wiele zależy od okoliczności ustalonych w trakcie postępowania.

Adwokat Ewelina Miller

3 Replies to “Dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego od zakładu ubezpieczeń”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Mam takie pytania:
  – czy po zgłoszeniu roszczenia zakład ubezpieczeń ma jakiś określony czas na wydanie decyzji? W szczególności jeżeli równolegle toczy się postępowanie w wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, to czy zakład ubezpieczeń będzie czekał na zakończenie tego postępowania?
  – w przypadku gdy zakład ubezpieczeń przyjmie odpowiedzialność, bądź wojewódzka komisja uzna, że doszło do zdarzenia medycznego, to na jakich zasadach zakład ubezpieczeń ustala wysokość świadczenia?
  Dziękuję i pozdrawiam!

  1. Ewelina Miller says: Odpowiedz

   Dzień dobry,
   zakład ubezpieczeń powinien wydać decyzję w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody.
   Toczące się postępowanie przed wojewódzką Komisją nie powinno mieć na to żadnego wpływu. Postępowania te są całkowicie odrębne i nie wykluczają się.
   W przypadku komisji – po prawomocnym zakończeniu szpital przedstawia propozycję zadośćuczynienia w granicach do 100 000 zł albo do 300 000 w przypadku śmierci, a pacjent może kwotę tę zaakceptować albo odrzucić.
   W przypadku zakładu ubezpieczeń tutaj decyzja oparta jest m.in. na wyliczeniach procentu uszczerbku na zdrowiu, a kwota zadośćuczynienia kształtuje się całkowicie dowolnie zgodnie z uznaniem zakładu ubezpieczeń.

   Pozdrawiamy

Dodaj komentarz