Jak wygląda procedura postępowania przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Aby rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych należy złożyć stosowny wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Wniosek opłacamy kwotą 200 zł.

Komisja przekazuje następnie wniosek kierownikowi szpitala, z działalnością którego wiąże się wniosek oraz ubezpieczycielowi, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności za zdarzenia medyczne. Następnie kierownik szpitala jak i ubezpieczyciel powinni przedstawić swoje stanowisko w którym odpierają zarzuty wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Jeżeli szpital albo ubezpieczyciel nie ustosunkują się do zarzutów, oznacza to w świetle prawa, że akceptują wszystkie argumenty przedstawione we wniosku.

Przykładowo przyjmuje się wtedy, iż jeżeli wnioskodawca podniósł, że nie przeprowadzono koniecznych badań, nie odebrano zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego to szpital zgadza się z jego stwierdzeniami.

Podobnie rzecz ma się w stosunku do propozycji kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, którą wskazuje wnioskodawca. Jeżeli szpital i ubezpieczyciel nie przedstawią swoich propozycji po zakończeniu postępowania uznaje się, iż zgadzają się co do wysokości żądanych kwot. Z drugiej strony, jeżeli szpital, czy też ubezpieczyciel zajmują stanowisko w przedmiocie wniosku są zobowiązani dokonać tego z należyta starannością. Stanowisko szpitala  bądź ubezpieczyciela nie może polegać na ogólnym stwierdzeniu, że nie zgadzają się oni z argumentami zawartymi we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego.  Taka ogólna odpowiedź w praktyce powoduję przyjęcie, że nie złożono żadnej odpowiedzi na wniosek pacjenta.

W efekcie dochodzi wtedy do wydania orzeczenia, w którym stwierdza się, iż doszło do zdarzenia medycznego. Komisja po wydaniu takiego orzeczenia wystawia zaświadczenie, w którym stwierdza złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz fakt nieprzedstawienia pisemnego stanowiska szpitala. Zaświadczenie takie stanowi tytuł wykonawczy, a więc na jego podstawie można dochodzić od ubezpieczyciela żądanych we wniosku kwot odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Adwokat Ewelina Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Ewelina Miller

Jestem adwokatem, członkiem dwóch sekcji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie: Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Prawa Odszkodowawczego. Wybór wiodącej specjalizacji - spraw z zakresu prawa medycznego był naturalną konsekwencją wieloletniego zainteresowania medycyną. Występuję przed sądami, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, sądami lekarskimi, prokuraturami i wszędzie tam, gdzie mogę udowodnić, że doszło do błędu medycznego. Pomiędzy rozprawami, przesłuchaniami, spotkaniami z klientami, pisaniem pism i zajmowaniem się rozwojem Kancelarii staram się znaleźć czas na pisanie bloga, w którym przybliżam tematykę błędów medycznych. W wolnym czasie uwielbiam podróżować, próbować nowych potraw, czytać i uczyć się języka hiszpańskiego.

Blog

Aktualności

blog images
Wypadek na budowie

Wypadek na budowie to jeden z najczęstszych rodzajów wypadków przy pracy. Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku doszło do 4743 wypadków na bud [...]

Czytaj więcej
blog images
Wypadki w rolnictwie

Według informacji opublikowanych przez KRUS w 2019 r., zgłoszono 13.641 wypadków w rolnictwie, z czego w 10.295 przypadkach KRUS przyznał [...]

Czytaj więcej
blog images
Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Powszechną wiedzą jest, że odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłacane jest na rzecz osób poszkodowanych z polisy OC pojazdu, który s [...]

Czytaj więcej