Jak wygląda procedura postępowania przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych.


Aby rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych należy złożyć stosowny wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Wniosek opłacamy kwotą 200 zł.

Komisja przekazuje następnie wniosek kierownikowi szpitala, z działalnością którego wiąże się wniosek oraz ubezpieczycielowi, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności za zdarzenia medyczne. Następnie kierownik szpitala jak i ubezpieczyciel powinni przedstawić swoje stanowisko w którym odpierają zarzuty wnioskodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku. Jeżeli szpital albo ubezpieczyciel nie ustosunkują się do zarzutów, oznacza to w świetle prawa, że akceptują wszystkie argumenty przedstawione we wniosku.

Przykładowo przyjmuje się wtedy, iż jeżeli wnioskodawca podniósł, że nie przeprowadzono koniecznych badań, nie odebrano zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego to szpital zgadza się z jego stwierdzeniami.

Podobnie rzecz ma się w stosunku do propozycji kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, którą wskazuje wnioskodawca. Jeżeli szpital i ubezpieczyciel nie przedstawią swoich propozycji po zakończeniu postępowania uznaje się, iż zgadzają się co do wysokości żądanych kwot. Z drugiej strony, jeżeli szpital, czy też ubezpieczyciel zajmują stanowisko w przedmiocie wniosku są zobowiązani dokonać tego z należyta starannością. Stanowisko szpitala  bądź ubezpieczyciela nie może polegać na ogólnym stwierdzeniu, że nie zgadzają się oni z argumentami zawartymi we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego.  Taka ogólna odpowiedź w praktyce powoduję przyjęcie, że nie złożono żadnej odpowiedzi na wniosek pacjenta.

W efekcie dochodzi wtedy do wydania orzeczenia, w którym stwierdza się, iż doszło do zdarzenia medycznego. Komisja po wydaniu takiego orzeczenia wystawia zaświadczenie, w którym stwierdza złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia oraz fakt nieprzedstawienia pisemnego stanowiska szpitala. Zaświadczenie takie stanowi tytuł wykonawczy, a więc na jego podstawie można dochodzić od ubezpieczyciela żądanych we wniosku kwot odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Adwokat Ewelina Miller

5 Replies to “Jak wygląda procedura postępowania przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych.”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. czy dotyczy to tylko szpitali czy np uzdrowisk,sanatoriów również??

  1. Ewelina Świstek says: Odpowiedz

   Witam, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta procedura dotyczy tylko podmiotów mających status szpitali.
   Jeżeli chodzi o sanatoria, przychodnie itp. można wybrać inną drogę w postaci postępowania cywilnego. Pozdrawiam

 3. Wojewódzka Komisja orzeknie istnienie zdarzenia medycznego wobec szpitala Jak to jest z wypłatą odszkodowania czy zados? Czy powinnam dostać kwotę wskazana we wniosku? Czy się negocjuje? Co jeśli nie dojdziemy do porozumienia? Czy stanowisko komisji może stanowić argument w ewentualnej sprawie sądowej?

  1. Witamy, po otrzymaniu orzeczenia szpital przedstawi Pani propozycję kwoty za pośrednictwem Komisji – w praktyce otrzyma Pani pismo z Komisji dot. propozycji szpitala wraz z formularzem czy Pani się zgadza czy też nie, który trzeba wypełnić i odesłać.

   Negocjacje mogą się odbyć gdy skontaktuje się Pani z pełnomocnikiem szpitala i przedstawi swoje stanowisko.

   Czekanie aż szpital wyśle propozycję za pomocą Komisji uniemożliwi Pani potencjalny wpływ na wysokość kwoty.

   Przyjęcie kwoty od szpitala jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się roszczeń w tej sprawie.

   Odmowa przyjęcia kwoty oznacza konieczność skierowania pozwu do sądu.
   Pozdrawiamy

Dodaj komentarz