Strona główna » Niedotlenienie Okołoporodowe

Niedotlenienie Okołoporodowe

Niedotlenienie Okołoporodowe

Błędy medyczne okołoporodowe, które niosą za sobą najpoważniejsze skutki dla dziecka są związane z niedotlenieniem płodu w trakcie ciąży albo też niedotlenieniem noworodka w trakcie porodu.

Gdy dziecko wskutek niedotlenienia okołoporodowego ponosi negatywne skutki zdrowotne ma prawo do uzyskania zadośćuczynienia, odszkodowania i comiesięcznej renty od osób odpowiedzialnych, w praktyce od towarzystwa ubezpieczeń, w którym szpital posiada polisę OC oraz od szpitala. Podstawą jest wykazanie, że niedotlenienie stanowi następstwo błędu medycznego.

 

Niedotlenienie płodu – przyczyny, objawy

 

Raporty wykonywane w Polsce, ale również i w innych krajach wskazują, że szacunkowo ok. 1 na 1000 dzieci dotyka problem poważnego niedotleniania okołoporodowego. Niedotlenienie okołoporodowe o mniejszym stopniu jest jeszcze powszechniejsze. Światowa Organizacja zdrowia wskazuje, że ok 20 % zgonów noworodków jest spowodowane przez niedotlenienie okołoporodowe.

Warto wiedzieć czym jest niedotlenienie oraz w jaki sposób pomóc dziecku, gdy do niego dojdzie. Niedotlenienie płodu jest spowodowane otrzymywaniem zbyt małej ilości tlenu przez dziecko w trakcie ciąży, porodu albo tuż po nim. Brak odpowiedniej ilości tlenu powoduje zachodzenie reakcji biochemicznych w mózgu, a w efekcie obumieranie komórek nerwowych. Utrzymujące się przez dłuższy okres niedotlenienie okołoporodowe powoduje nieodwracalne zmiany w mózgu.

Aktualnie medycyna nie dysponuje środkami, które mogłyby zapobiec w każdym przypadku niedotlenieniu okołoporodowemu, lecz należy pamiętać, że doświadczony lekarz znając historię pacjentki oraz wiedząc o czynnikach ryzyka może podejrzewać pojawienie się problemu niedotlenienia okołoporodowego i odpowiednio reagować.

Czynniki ryzyka można podzielić na te związane z matką oraz z dzieckiem. W przypadku ich istnienia konieczna jest przede wszystkim wzmożona obserwacja, a w razie potrzeby zapewnienie szans na szybkie rozwiązanie ciąży.

Czynnikami ryzyka po stronie ciężarnej mogą być np.:

 • zaburzenia kardiologiczne matki,
 • ciąża po leczonej niepłodności,
 • nadciśnienie,
 • przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego,
 • choroby tarczycy.

Czynnikami ryzyka leżącymi po stronie płodu są natomiast m.in.:

 • ciąża mnoga,
 • ciąża przenoszona,
 • duża masa płodu,
 • wcześniactwo.

O niedotlenieniu okołoporodowym może świadczyć:

 • nieprawidłowy zapis kardiotokograficzny,
 • zaburzenia przepływów w naczyniach pępowinowych,
 • smółka w płynie owodniowym (tzw. zielone wody płodowe),
 • brak ruchów płodu.

Należy pamiętać, że niedotlenienie okołoporodowe może spowodować mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, padaczkę, niedosłuch, uszkodzenie serca, nerek. Wielokrotnie zdarza się, że dziecko urodzone przy niedotlenieniu okołoporodowym nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować wymagając opieki do końca życia.

 

Niedotlenienie przy porodzie

 

Do niedotlenienia, które stanowi podstawę do otrzymania odszkodowania i zadośćuczynienia dochodzi zazwyczaj w trakcie porodu. Warto wskazać, że niedotlenienie występujące w trakcie ciąży nie jest łatwe do wykazania. Upływ czasu, fakt, iż do niedotlenienia może dojść pomiędzy kolejnymi wizytami, niemożność stałego monitorowania płodu sprawiają, iż to głównie niedotlenienie w trakcie porodu stanowi przedmiot procesów o błąd medyczny.

Opublikowany w 2014 r. raport Amerykańskiej Akademii Pediatrii i Amerykańskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wskazuje, iż niedotlenienie okołoporodowe można rozpoznać, gdy ph krwi z tętnicy pępowinowej wynosi poniżej 7,00, pojawia się niewydolność wielonarządowa oraz objawy dodatkowe jak choćby drgawki, a punktacja w skali Apgar mieści się w ramach 0-5.

Czynnikami śródporodowego ryzyka są:

 • przedłużający się poród,
 • owinięcie dziecka pępowiną,
 • poród kleszczowy,
 • ciąża bliźniacza.

Niedotlenienie porodowe może być skutkiem przedłużającego się porodu. Z naszej praktyki wynika, że dochodzi do niego dość często, gdy kobieta jest w jakikolwiek sposób obciążona, a poród trwa bardzo długo. Niewykonanie w odpowiednim momencie cesarskiego cięcia, brak stałego monitorowania KTG, brak fachowej opieki nad kobietą w trakcie porodu mogą doprowadzić do nieodwracalnych skutków.

Warto zwrócić uwagę na monitorowanie kardiotokograficzne. Praktyką w szpitalach jest nadal podłączanie KTG na krótkie kilkunastominutowe okresy, a następnie odłączanie KTG. Może to doprowadzić do niezauważenia nieprawidłowości przez personel szpitala, a w efekcie do poważnego niedotlenienia porodowego.

Alarmujące powinny być również odpływające zielone wody płodowe, w których znajduje się smółka. Mogą one świadczyć o tym, iż z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego i konieczna jest wzmożona obserwacja i szybkie rozwiązanie ciąży, tak aby uchronić dziecko przed niedotlenieniem okołoporodowym.

Gdy dojdzie do negatywnych następstw dla dziecka wskutek niedotlenienia porodowego można się starać o uzyskanie od zakładu ubezpieczeń albo od szpitala zadośćuczynienia mającego zrekompensować doznaną krzywdę, a także o rentę, która pokryje koszty rehabilitacji, leczenia, a w przyszłości zapewni dziecku byt.

 

Objawy niedotlenienia okołoporodowego u dzieci starszych

 

Objawy niedotlenienia okołoporodowego mogą się pojawić nie tylko tuż po porodzie, ale nawet po kilku dniach, czy po kilku latach od niego. Objawami wskazującymi na niedotlenienie porodowe o umiarkowanym stopniu są choćby zaburzenia w rozwoju psychoruchowym dziecka, problemy z koncentracją. Pomocne w takich przypadkach może być badanie rezonansu magnetycznego, które wskaże czy w mózgu są jakiekolwiek zmiany sugerujące niedotlenienie okołoporodowe. Konieczna jest oczywiście szeroka diagnostyka.

W przypadku potwierdzenia, że niepokojące objawy u dziecka stanowią następstwo niedotlenienia okołoporodowego można również starać się o świadczenia odszkodowawcze dla dziecka takie jak zadośćuczynienie, renta, odszkodowanie. Świadczenia te mogą pomoc chociażby w rehabilitacji dziecka tak, aby jak najbardziej zminimalizować skutki niedotlenienia okołoporodowego.

 

Błąd medyczny niedotlenienie okołoporodowe – przykład

 

Poniżej znajduje się przykład błędu medycznego związanego z niedotlenieniem okołoporodowym. Matka dziecka zgłosiła się do szpitala wieczorem ok. pół godziny po tym jak odeszły jej wody płodowe. Lekarze stwierdzili zielone wody płodowe oraz podłączyli pacjentkę do KTG na sali porodowej. Pacjentka była następnie odwiedzana przez położną co 20-30 minut. Położna widząc brak postępu porodu zostawiała ciężarną w obecności męża, który jej towarzyszył.

Po ok. 6 godzinach trwającego porodu, po dwukrotnym podaniu środka znieczulającego (który jednak nie przyniósł efektu) oraz oksytocyny, KTG wskazywało RR 80. Lekarze ok. godz. 6 rano, czyli po ponad 8 godzinach od przyjęcia do szpitala podjęli decyzję o cesarskim cięciu z powodu zagrażającej zamartwicy płodu.

W 2 dobie po porodzie rano matka zaobserwowała u dziecka drgawki prawostronne, lecz poinformowana o tym fakcie położna zbagatelizowała problem. Dziecko było apatyczne, nie płakało ani podczas kąpieli przez położną ani podczas pobierania krwi. Następnego dnia matka znów zaobserwowała drgawki u dziecka, położna zaleciła wtedy udanie się na oddział patologii ciąży.

Lekarze z oddziału położyli dziecko do inkubatora, po czym zaczęli wykonywać badania, które wskazywały na lewostronny udar mózgu.

Obecnie dziecko jest pod stałą opieką neurologa, logopedy, laryngologa, okulisty, uczęszcza na rehabilitację, ma problemy z chwytaniem przedmiotów, osłabieniem połowy ciała. Dziecko ma ustalony stopień niepełnosprawności.

W opisywanej sprawie istnieje wiele nieprawidłowości. Lekarze pomimo występowania zielonych wód płodowych i przedłużającego się porodu nie zdecydowali się na cesarskie cięcie. Doszło do niego dopiero wtedy, gdy RR dziecka spadło poniżej 80, co rodziło niebezpieczeństwo niedotlenienia, a w efekcie doprowadziło do problemów neurologicznych, co miało miejsce w opisanym przypadku. Dziecko miało problem z pierwszymi oddechami, konieczne było wspomaganie oddechu po urodzeniu.

Nie wykonano RTG klatki piersiowej pomimo, iż istniało duże prawdopodobieństwo, że smółka z wód płodowych dostała się do płuc.

Mimo, że noworodek powinien pozostawać pod wzmożoną opieką personelu medycznego nie było stałej opieki lekarza. Położna, której zwracano po raz pierwszy uwagę na drgawki nie zareagowała, podobnie jak na apatię dziecka w trakcie pobierania krwi i podczas kąpieli. Ponadto już po wykryciu, że doszło do udaru mózgu wykonano rezonans magnetyczny z opóźnieniem.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Ewelina Miller

1 komentarz do “Niedotlenienie Okołoporodowe”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*