Odmowna decyzja zakładu ubezpieczeń w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule https://eim.waw.pl/blog/zgloszenie-szkody-do-szpitala/ opisałam jaki sposób zgłaszania szkody do zakładu ubezpieczeń jest w mojej ocenie najlepszy. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie szkody inicjuje postępowanie przed zakładem ubezpieczeń, na które składa się gromadzenie dokumentacji medycznej, zasięgnięcie opinii lekarza orzecznika oraz powołanie komisji lekarskiej, mającej na celu zbadanie stanu pacjenta. Po przeprowadzeniu tych wszystkich czynności zakład ubezpieczeń wydaje decyzję.

Bardzo często decyzje te są odmowne, co nie oznacza, że w sprawie nie doszło do błędu medycznego.

Co zatem zrobić, gdy pierwsza decyzja wydana przez zakład ubezpieczeń jest negatywna. Oczywiście należy napisać odwołanie, o którym więcej można przeczytać w artykule https://eim.waw.pl/blog/odwolanie-od-decyzji-zakladu-ubezpieczen-2/

Jeżeli odwołanie nie przyniesie efektu nie należy się poddawać. W takiej sytuacji warto zgłosić sprawę do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, o ile spełnione są warunki formalne (m.in. błąd musi zostać popełniony w szpitalu, od jego popełnienia nie może upłynąć więcej niż 3 lata) a w późniejszej kolejności wystąpić do sądu.

Zdarzają się sytuacje, w których zakład ubezpieczeń stwierdza, że działanie lekarzy stanowiło błąd medyczny, jednakże u poszkodowanego doszło do zgonu z innej przyczyny typu istniejąca choroba nowotworowa.

Oczywiście każdy przypadek należy badać indywidualnie, jednakże nawet w opisanej wyżej sytuacji można uzyskać zadośćuczynienie z tytułu błędu medycznego. Tłumaczenia zakładu ubezpieczeń zazwyczaj nakierowane są na uwolnienie się od odpowiedzialności. Należy jednak pamiętać, że sam fakt, iż dan osoba chorowała na nowotwór, czy też inne schorzenia nie jest równoznaczny z tym, iż nie doszło do błędu medycznego.

Podsumowując, walka z zakładem ubezpieczeń nie jest łatwa, lecz nie należy się poddawać, jeśli uważamy, że doszło do nieprawidłowości w procesie leczenia nas lub osób nam najbliższych. Warto podejmować sukcesywnie kroki w kilku postępowaniach, zarówno przed zakładem ubezpieczeń, wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a także przed sądem, by uzyskać satysfakcjonujące nas zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Adwokat Ewelina Miller

One Reply to “Odmowna decyzja zakładu ubezpieczeń w sprawie błędu medycznego”

  1. Ewelina Świstek says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz