Odpowiedzialność karna za błędy medyczne

Odpowiedzialność za błędy medyczne może być zarówno odpowiedzialnością cywilną dochodzoną najczęściej w ramach procesów cywilnych, jak również odpowiedzialnością karną.

W niniejszym artkule skupię się na odpowiedzialności karnej za błędy medyczne poprzez wskazanie przepisów, które najczęściej stanowią podstawy uznania przez Sąd, iż lekarz dopuścił się popełnienia przestępstwa.

Warto nadmienić, że w prawie polskim nie ma odrębnego przepisu wskazującego, iż za popełnienie błędu medycznego personelowi medycznemu, w tym lekarzom i pielęgniarkom grozi kara grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności w określonym wymiarze.

Za każdym razem pociąganie do odpowiedzialności karnej opiera się na podstawie jednego lub kilku przepisów części szczególnej kodeksu karnego.

Przykładami przestępstw związanych z odpowiedzialnością karną personelu medycznego, w tym również lekarzy są:

 • Art. 155 k.k: ,,Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Przykład: nieprawidowe przeprowadzenie znieczulenia ogólnego, którego skutkiem jest śmierć pacjenta.

 • art.156§1 k.k: ,,Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
  1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

Przykład: nieprawidowe przeprowadzenie porodu skutkujące porażeniem dziecięcym.

 • art.157§1 i 2 k.k: ,,§1.Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. §2.Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
 • Art. 160§1 k.k  ,,Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Przykład: lekarz nie udzielił pacjentowi pomocy, a jego zaniechanie sprawiło, że stan zdrowia pacjenta się pogorszył w taki sposób, iż powstało zagrożenie dla jego życia.

 • art.162 §1 k.k: ,,Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Przykład: lekarz widzi niebezpieczeństwo grożące pacjentowi, a mimo to nie udziela mu właściwej pomocy.

Powyżej wskazane przestępstwa wymagają odrębnego, dokładnego omówienia, które nastąpi w kolejnych artykułach na blogu.

Adwokat Ewelina Miller

One Reply to “Odpowiedzialność karna za błędy medyczne”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz