Strona główna » Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer

Powszechną wiedzą jest, że odszkodowanie po wypadku samochodowym wypłacane jest na rzecz osób poszkodowanych z polisy OC pojazdu, który spowodował wypadek. Sprawca wypadku oczywiście nie może uzyskać takiego odszkodowania, wiele osób poszkodowanych zadaje nam jednak pytanie, jak wygląda sytuacja pasażera, który jechał razem ze sprawcą wypadku.

Celem tego artykułu jest dokładne wyjaśnienie sytuacji pasażera, który jechał razem ze sprawcą wypadku, a w szczególności:

 • Czy pasażerowi należy się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku;
 • Czy za upadek w autobusie lub tramwaju należy się odszkodowanie;
 • Jakich świadczeń odszkodowawczych może dochodzić pasażer po wypadku;
 • Jak dochodzić odszkodowania za wypadek w komunikacji miejskiej.

 

Odszkodowanie z OC sprawcy dla pasażera

 

Zgodnie z treścią art. 415 kodeksu cywilnego „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Jest to podstawowy przepis, na którym opiera się odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy wypadku za szkody doznane przez pasażera czy innych kierowców lub pieszych uczestniczących w wypadku.

Odszkodowanie za skutki wypadku nie jest jednak wypłacane bezpośrednio przez sprawcę wypadku, tylko przez ubezpieczyciela z obowiązkowej polisy OC pojazdu, który prowadził sprawca wypadku. Jeżeli samochód w dniu wypadku nie posiadał ważnej polisy OC, za szkodę odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Sytuacja pasażera po wypadku drogowym, niezależnie od tego czy poruszał się samochodem, motocyklem, autobusem, autokarem, czy tramwajem jest wyjątkowa, gdyż pasażerowi zawsze przysługuje odszkodowanie za skutki wypadku z polisy OC sprawcy wypadku.

Co więcej, pasażerowi przysługuje odszkodowanie nawet wtedy, gdy w trakcie wypadku nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub przed wypadkiem wraz ze sprawcą wypadku spożywał alkohol. Oczywiście w takiej sytuacji przyjmuje się, że pasażer przyczynił się do szkody i z tego względu przysługuje mu niższe odszkodowanie, jednak pasażerowi w każdej sytuacji należy się odszkodowanie za skutki wypadku.

 

Upadek w autobusie czy tramwaju – Odszkodowanie

 

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku przysługuje również pasażerowi za upadek w autobusie, autokarze czy tramwaju. Odszkodowanie za upadek w autobusie przysługuje pasażerowi nawet jeżeli do upadku nie doszło na skutek wypadku pojazdu komunikacji miejskiej, a w wyniku np. gwałtownego hamowania, przyspieszenia lub wykonania ostrego skrętu.

Pojazdy komunikacji miejskiej nie posiadają pasów bezpieczeństwa dla swoich pasażerów, a często duża część z pasażerów stoi w trakcie podróży, więc na kierowcy autobusu ciąży szczególny obowiązek dbania o bezpieczeństwo pasażerów. Jeżeli kierowca w skutek swojej nieuważnej lub niebezpiecznej jazdy doprowadzi do upadku któregoś z pasażerów, poszkodowanemu pasażerowi należy się odszkodowanie za wypadek w autobusie czy tramwaju.

Odszkodowanie dla pasażera autobusu, autokaru czy tramwaju za upadek powstały z winy kierowcy wypłacane będzie z polisy OC pojazdu komunikacji miejskiej, którym poruszał się poszkodowany pasażer. Wiele firm przewozowych ma wykupioną jedną polisę OC na wszystkie swoje pojazdy, a jej numer oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeń w którym została wykupiona ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu pasażerowi lub jego najbliższej rodzinie.

Po upadku w autobusie lub innym pojeździe komunikacji miejskiej należy bezwzględnie wezwać policję na miejsce zdarzenia. Co prawda obowiązek wezwania policji ciąży również na kierowcy autobusu, jednak nie leży to w interesie kierowcy, więc warto samemu tego dopilnować. Nieobecność policji na miejscu zdarzenia może bardzo utrudnić udowodnienie przebiegu zdarzenia i odpowiedzialność firmy transportowej za skutki upadku pasażera w autobusie.

 

Odszkodowanie dla pasażera wypadku

 

Pasażer pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku może się ubiegać o takie same świadczenia odszkodowawcze jak wszyscy pozostali uczestnicy wypadku, czyli:

 • Zadośćuczynienie za doznany na skutek wypadku uszczerbek na zdrowiu, ból, cierpienie i krzywdę.
 • Odszkodowanie za straty materialne spowodowane przez wypadek, w tym koszty prywatnego leczenia i rehabilitacji, opieki osób trzecich czy utracone zarobki w związku z niezdolnością do pracy.
 • Rentę, jeżeli wypadek spowoduje trwałe skutki dla zdrowia pasażera, który po wypadku nie wróci do pełnej sprawności, będzie potrzebował stałej rehabilitacji, pomocy osób trzecich lub nie będzie mógł pracować jak przed wypadkiem.

Dodatkowo, jeżeli pasażer jadący wraz ze sprawcą wypadku poniesie śmierć, jego najbliższa rodzina również może dochodzić z tego tytułu zadośćuczynienia, odszkodowania, a nawet comiesięcznej renty, w sytuacji, gdy zmarły pasażer przed śmiercią miał jakieś osoby na utrzymaniu, np. małoletnie dzieci lub współmałżonka czy partnera lub partnerkę.

 

Odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej

 

Odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej należy się pasażerowi tak samo jak każdemu innemu uczestnikowi wypadku, jednak procedura uzyskania odszkodowania za wypadek w autobusie czy tramwaju nie jest standardowa. Dlaczego tak jest wyjaśnię Państwu dokładnie poniżej:

 • Po pierwsze bardzo często wypadek w komunikacji miejskiej ma miejsce bez udziału innych pojazdów. Na skutek gwałtownego hamowania lub ostrego zakrętu pasażer autobusu doznaje upadku, w skutek którego odnosi obrażenia ciała. Za uszczerbek na zdrowiu pasażera odpowiada kierowca pojazdu komunikacji miejskiej, jednak to poszkodowany pasażer musi wykazać jego winę w spowodowaniu wypadku. Dlatego po wypadku w komunikacji miejskiej koniecznie trzeba wezwać policję na miejsce zdarzenia oraz wystąpić do przewoźnika o kopię nagrania z kamer umieszczonych w pojeździe komunikacji miejskiej.
 • Większość firm przewozowych posiada jedną polisę OC dla wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej. Przed zgłoszeniem szkody należy uzyskać dane tej polisy i z niej zgłosić szkodę bezpośrednio do właściwego towarzystwa ubezpieczeń.
 • Niebezpieczny manewr kierowcy pojazdu komunikacji miejskiej może wynikać również z niewłaściwego zachowania innego uczestnika zdarzenia, np. pieszego, który wszedł na jezdnie lub kierowcy samochodu, który wymusił pierwszeństwo. W takiej sytuacji do potwierdzenia odpowiedzialności za spowodowanie wypadku w komunikacji miejskiej, który skutkował uszczerbkiem na zdrowiu pasażera, może być konieczne przeprowadzenie postępowania karnego i uzyskanie prawomocnego wyroku skazującego. Pomimo, iż postępowanie karne prowadzi prokurator przy pomocy policji to jednak z uwagi na stopień skomplikowania spraw dotyczących wypadków w komunikacji miejskiej warto aktywnie uczestniczyć w tym postepowaniu karnym, by wykazać winę kierowcy autobusu i odpowiedzialność firmy przewozowej za wypadek pasażera.

 

Odszkodowanie od MZA Warszawa

 

Zgłoszenie szkody w sprawie o odszkodowanie za wypadek, do którego doszło w pojazdach MZA Warszawa należy zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela, u którego MZA Warszawa posiada wykupioną polisę OC. W dacie pisania tego artykułu polisa OC MZA Warszawa była wykupiona w STU ERGO HESTIA S.A., jednak co roku może ulegać to zmianie.

Wniosek o odszkodowanie od MZA Warszawa za skutki wypadku w autobusie lub tramwaju powinien zawierać również:

 • wskazanie kwot, których pasażer domaga się tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia;
 • opis doznanych obrażeń oraz dokumentację medyczną z procesu leczenia;
 • wykaz kosztów poniesionych w związku z wypadkiem oraz faktury na ich potwierdzenie;
 • nr konta na który mają być przelane świadczenia.

Wniosek o odszkodowanie od MZA Warszawa powinien zostać rozpoznany w ciągu 30 dni od daty jego zgłoszenia. Poszkodowany pasażer powinien też zostać w tym czasie wezwany na komisję lekarską, na której potwierdzony ostanie zakres obrażeń doznanych na skutek wypadku w autobusie lub tramwaju.

Od decyzji o wypłacie odszkodowania za upadek w autobusie lub tramwaju można złożyć odwołanie, które jednak w praktyce rzadko przynosi pozytywne rezultaty. Zdecydowanie warto natomiast złożyć do sądu cywilnego pozew o odszkodowanie. Co prawda postępowanie sądowe wiąże się z ryzykiem i kosztami, jednak w przypadku prowadzenia sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika, który ma odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych pozwoli to uzyskać nawet kilkukrotnie wyższe kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki wypadku dla pasażera od tych dobrowolnie wypłaconych przez ubezpieczyciela.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

1 komentarz do “Odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*