Odszkodowanie za straty moralne

Odszkodowanie kojarzy się przede wszystkim z naprawieniem szkody materialnej, czyli polega na zapłacie za naprawę lub wymianę zniszczonych czy uszkodzonych przedmiotów, np. samochodu po wypadku komunikacyjnym.

Obecnie coraz więcej osób utożsamia odszkodowanie z zadośćuczynieniem za szkodę niematerialną, czyli uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej.

Wszystkie te pojęcia są właściwe, jednak nie wyczerpują tematu, gdyż odszkodowanie należy się nie tylko za straty materialne czy odniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowania można dochodzić również za straty moralne, czyli uraz psychiczny, strach, stres, żal, smutek, depresję, tęsknotę czy PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, jeżeli zostały one spowodowane na skutek działania osoby trzeciej, np. sprawcy wypadku komunikacyjnego, czy wynikają z błędu medycznego.

Uraz psychiczny

Uraz psychiczny to zgodnie z jego definicją trwała zmiana w psychice, która spowodowana jest gwałtownym lub przykrym przeżyciem. Wiele osób poszkodowanych czy to na skutek błędów medycznych czy wypadków komunikacyjnych doznaje poza uszczerbkiem na zdrowiu również urazu psychicznego.

Uraz psychiczny często jest bagatelizowany, gdyż nie jest tak ewidentnie widoczny i odczuwalny jak uszczerbek na zdrowiu, czy szkody materialne. Zdecydowanie trudniej jest go również wykazać i ocenić. Jednak tylko dlatego, że jest trudniej, nie znaczy, że nie należy się tym zajmować.

Uraz psychiczny w wielu przypadkach jest bardziej odczuwalny i pociąga za sobą poważniejsze negatywne skutki dla osoby poszkodowanej niż doznany przez nią uszczerbek na zdrowiu.

Proces leczenia i odzyskiwania równowagi psychicznej przez osobę poszkodowaną wskutek błędu medycznego czy wypadku komunikacyjnego również może trwać dłużej niż leczenie doznanego przez tą osobę uszczerbku na zdrowiu.

PTSD – zespół stresu pourazowego

Doznany uraz psychiczny, podobnie jak uszczerbek na zdrowiu może mieć różne natężenie i konsekwencje. Wiele urazów psychicznych o lekkim natężeniu powoduje jedynie niewielkie uczucie stresu, smutku lub żalu nie utrudniając znacząco życia i codziennego funkcjonowania osoby poszkodowanej.

Im poważniejsze zdarzenie wywołujące uraz psychiczny tym poważniejsze mogą być jego skutki. Do najpoważniejszych skutków urazu psychicznego zalicza się PTSD, czyli zespół stresu pourazowego.

PTSD jest uznawane ze chorobę psychiczną, która wywoływana jest wyjątkowo intensywnym stresującym zdarzeniem, które przekracza możliwości osoby poszkodowanej do radzenia sobie i adaptacji.

Do zdarzeń takich można zaliczyć uczestnictwo w katastrofie naturalnej czy wypadku komunikacyjnym lub bycie ofiarą przestępstwa, czy błędu medycznego.

Typowe objawy PTSD to:

 • napięcie lękowe,
 • uczucie wyczerpania,
 • poczucie bezradności,
 • doświadczanie nawracających, gwałtownych mimowolnych wspomnień traumatycznego wydarzenia tzw. flashbacków lub koszmarów sennych o tematyce związanej z doznaną traumą,
 • unikanie sytuacji kojarzących się z doznaną traumą.

W przypadku pojawienia się objawów zespołu stresu pourazowego konieczna jest konsultacja psychologiczna lub psychiatryczna, a po potwierdzeniu diagnozy PTSD, zaleca się psychoterapię oraz farmakoterapię. Często konieczne jest łączne stosowanie obu metod leczenia.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Uraz psychiczny, a w szczególności PTSD doznany przez osobę poszkodowaną powinien być traktowany jako równie poważny skutek wypadków komunikacyjnych czy błędów medycznych jak stały czy długotrwały uszczerbek na zdrowiu, gdyż konsekwencje urazu psychicznego potrafią być równie poważne, a w wielu wypadkach nawet poważniejsze od konsekwencji urazów fizycznych.

Podobnie jak za skutki urazów fizycznych, za PTSD oraz łagodniejsze urazy psychiczne osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, czy ofiarom błędów medycznych należy się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przejawiającą się w formie urazu psychicznego czy PTSD można zgłosić w ramach polisy OC, tak samo jak odszkodowanie za straty materialne czy uszczerbek na zdrowiu.

W celu wykazania i udokumentowania istnienia urazu psychicznego oraz jego intensywności należy:

 • dokładnie opisać jego objawy i skutki;
 • wnioskować o przeprowadzenie badania osoby poszkodowanej przez biegłego psychologa lub psychiatrę;
 • załączyć dokumentację z leczenia psychologicznego lub psychiatrycznego.

Wykazanie urazu psychicznego, a w szczególności PTSD u osób poszkodowanych jest podstawą do uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W zależności od stopnia intensywności urazu, jego objawów i skutków dla funkcjonowania osoby poszkodowanej kwoty zasądzane w tego rodzaju sprawach wahają się od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Uraz psychiczny może stanowić również podstawę do dochodzenia stałej renty na rzecz osoby poszkodowanej.

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Odszkodowanie za straty moralne”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz