Opinia biegłych w sprawie błędu medycznego

Dowód z opinii biegłego jest jednym ze środków dowodowych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. W niniejszym artykule przedstawię jakie są wady i zalety tego środka dowodowego i czy warto go stosować w postępowaniu w sprawie błędu medycznego


Zgodnie z treścią art. 278 § 1 k.p.c. W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Główną przesłanką dopuszczenia przez sąd opinii biegłego w sprawie jest zatem konieczność uzyskania wiadomości specjalnych, czyli np. wiedzy medycznej, której sąd ani strony zazwyczaj nie posiadają. 


W praktyce w większości spraw o ustalenie zdarzenia medycznego lub jego skutków, sądy uwzględniają wnioski stron o powołanie biegłych lekarzy danej specjalizacji lub nawet zespołów biegłych, gdyż bez ich informacji nie jest możliwe rozstrzygnięcie tak skomplikowanej sprawy jak te dotyczące błędów medycznych czy ich skutków. 


Składając wniosek dowodowy o powołanie biegłego w celu wydania przez niego opinii w sprawie, należy jednocześnie wskazać okoliczności, co do których ma się wypowiedzieć biegły. Nie wystarczy więc wskazać, że wnosimy o powołanie biegłego lekarza specjalizacji chirurg-ortopeda na okoliczność zbadania czy przy zabiegu doszło do zdarzenia medycznego, czyli potocznie mówiąc błędu medycznego.  


We wniosku należy dokładnie opisać jakie kwestie biegły ma zbadać i pytania, na które ma odpowiedzieć. Często oprócz zbadania prawidłowości postępowania szpitala lub lekarza biegłemu zleca się również ocenę skutków błędu medycznego poprzez ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu jaki odniósł pacjent w skutek zdarzenia medycznego, a także jakie są prognozy, co do możliwości powrotu pacjenta do stanu zdrowia sprzed zdarzenia. 


Wydawać by się zatem mogło, że w każdej sprawie dotyczącej błędu medycznego koniecznym jest powołanie biegłego w celu wydania przez niego opinii w sprawie. W praktyce jednak nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. W większości przypadków lekarze dysponują kilkoma różnymi metodami leczenia pacjenta, a w momencie badania i stawiania diagnozy przez lekarza nie zawsze istnieje możliwość wyboru jednego słusznego sposobu. 


Możemy się spotkać z sytuacjami, gdzie kilku lekarzy wypowiadających się w danej sprawie będzie wskazywać zupełnie inne metody leczenia, a każda z nich będzie dopuszczalna w świetle aktualnej wiedzy medycznej, co w rezultacie uniemożliwi wykazanie błędu medycznego. Jeżeli więc dysponujemy opinią, że w sprawie doszło do zdarzenia medycznego wydaną przez Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, lekarza orzecznika zakładu ubezpieczeń, lub prywatnie powołanego biegłego, warto się poważnie zastanowić czy w pozwie należy wnosić o powołanie kolejnego biegłego, a przynajmniej co do jakich okoliczności ma się on wypowiadać. 


Czasami warto ograniczyć zakres opinii jedynie do ustalenia rozmiarów uszczerbku poniesionego przez poszkodowanego pacjenta, zamiast oczekiwać kolejnego potwierdzenia, że szpital lub lekarz popełnili błąd, gdyż w oczach kolejnego lekarza to samo działanie może wydać się słuszne lub co najmniej usprawiedliwione w świetle alternatywnych sposobów leczenia danego przypadku.

Adwokat Michał Miller 

 

One Reply to “Opinia biegłych w sprawie błędu medycznego”

  1. Michał Miller says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz