Wypadek Komunikacyjny Wypadki samochodowe

Wypadki samochodowe to najczęstszy rodzaj wypadków drogowych do jakich dochodzi w Polsce. Ma to bezpośredni związek z liczbą samochodów osobowych, których w 2019 r., było zarejestrowanych ponad 23 miliony. W artykule poza garścią statystyk odnośnie wypadków samochodowych znajdą Państwo również informacje na temat: Konsekwencji dla kierowcy za sp [...]

Wypadek Komunikacyjny Wypadek motocyklisty

Tym razem poruszę bardzo ważny temat jakim są wypadki motocyklowe. Pomimo, iż motocyklistów porusza się po polskich drogach zdecydowanie mniej niż samochodów osobowych czy ciężarowych, to co roku uczestniczą oni w dużej liczbie wypadków drogowych. Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2019 r [...]

Wojewódzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych
Wojewódzka komisja ds orzekania o zdarzeniach medycznych

W dniu 1 stycznia 2012 r. ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta powołano szesnaście wojewódzkich komisji ds. orzekania o zd [...]

Czytaj więcej
Odszkodowanie dla pacjenta za nieprawidłowe wypisanie przez lekarza leku
Odszkodowanie dla pacjenta za nieprawidłowe wypisanie przez lekarza leku

W większości wypadków wizyta u lekarza albo w szpitalu wiąże się z przepisaniem lub podawaniem leków. Pojawia się pytanie czy niewłaściwe [...]

Czytaj więcej
Przyczynienie się do szkody
Przyczynienie się do szkody

Co do zasady za naprawienie szkody odpowiada w całości jej sprawca. Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia może jednak zostać obniżona [...]

Czytaj więcej
Dokumentacja medyczna w praktyce
Dokumentacja medyczna w praktyce

Dochodzenie zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych, do których doszło w szpitalu, wymaga przeprowadzenia obs [...]

Czytaj więcej
Odpowiedzialność cywilna szpitala za osoby zatrudnione
Odpowiedzialność cywilna szpitala za osoby zatrudnione

Szpital ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za błędy medyczne osób, które są w nim zatrudnione. Tym samym jest zobowiązany do naprawie [...]

Czytaj więcej
Odszkodowanie za błąd medyczny
Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny jest często rozumiane jako ogół wszystkich roszczeń, które przysługują osobie poszkodowanej wskutek błędu [...]

Czytaj więcej
Błąd medyczny
Błąd medyczny

Błędy medyczne nie są łatwe do wykazania, ale możliwe pod warunkiem prawidłowego poprowadzenia postępowań, które mają na celu wykazanie b [...]

Czytaj więcej
Rodzaje błędów medycznych
Rodzaje błędów medycznych

Błąd medyczny oznacza ogólnie rzecz ujmując zawinione naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku reguł postępowania. [...]

Czytaj więcej