Pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty

Artykuł 415 kodeksu cywilnego stanowi „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Jest to jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego. Jej treść i zasadność nie budzą żadnych wątpliwości, jednak jej realizacja w praktyce spotyka się z wieloma trudnościami i problemami.

Dochodzenie odszkodowania za skutki błędu medycznego czy wypadku komunikacyjnego to trudny, skomplikowany i długotrwały proces, dlatego też większość osób poszkodowanych decyduje się na poszukiwanie pomocy w tym zakresie.

Na czym polega pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty

Po pierwsze należy ustalić kto i dlaczego jest odpowiedzialny za doznaną przez nas stratę czy krzywdę. W sprawach dotyczących błędów medycznych jest to najtrudniejszy etap, gdyż szpitale i lekarze zazwyczaj wypierają się popełnionych błędów i nie poczuwają w żadnym stopniu do odpowiedzialności za ich spowodowanie.

Następnie należy dokładnie opisać i zgłosić powstałe szkody do podmiotu odpowiedzialnego za ich spowodowanie. W większości wypadków będzie to towarzystwo ubezpieczeń, w którym sprawca szkody wykupił polisę OC. Należy pamiętać, że nieprawidłowe lub nieumiejętne określenie roszczeń może skutkować uzyskaniem nawet kilkukrotnie niższego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Jeżeli okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości towarzystwo ubezpieczeń wypłaci świadczenia osobom poszkodowanym, w przeciwnym wypadku odpowiedzialność należy udowodnić przed sądem cywilnym lub karnym.

Nawet jeżeli świadczenia zostaną wypłacone dobrowolnie pozostaje jeszcze kwestia oceny ich wysokości. Towarzystwa ubezpieczeń wypłacają zazwyczaj jedynie od 20% do 40% należnych osobom poszkodowanym świadczeń tytułem odszkodowania czy zadośćuczynienia. Pozostałej części oraz świadczeń rentowych należy dochodzić przed sądem cywilnym.

Należy pamiętać, że obecnie prawidłowo i kompleksowo przeprowadzona sprawa dotycząca uzyskania świadczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych wskutek błędów lekarskich lub wypadków komunikacyjnych trwa co najmniej od dwóch do czterech lat. W przypadkach szczególnie skomplikowanych sprawy te mogą trwać jeszcze dłużej.

Do kogo zwrócić się o pomoc w uzyskaniu odszkodowania za skutki błędu medycznego lub wypadku komunikacyjnego

Poszukując pomocy w uzyskaniu świadczeń z tytułu błędu lekarskiego lub wypadku komunikacyjnego należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które pomogą nam podjąć najlepszą decyzję w tym zakresie, a przede wszystkim nie żałować swojego wyboru po kilku miesiącach:

 • Kompetencje i doświadczenie – sprawę dochodzenia świadczeń odszkodowawczych najlepiej powierzyć osobom, które się na tym znają i zajmują się sprawami tego typu na co dzień, a najlepiej tylko takimi sprawami. Jedynie w ten sposób mamy pewność, że osoba, której powierzyliśmy swoją sprawę naprawdę nam pomaga, a nie dopiero się tego uczy.
 • Kompleksowa opieka – prowadzenie swojej sprawy najlepiej powierzyć komuś, kto może się nią zająć od początku do końca w pełnym zakresie, gdyż tylko taka pomoc gwarantuje odpowiednią jakość świadczonej usługi. Jeżeli ktoś oferuje, że może pomóc uzyskać odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeń, ale nie poprowadzi sprawy przed sądem cywilnym bądź karnym to nie jest dobrym wyborem, gdyż to te postępowania są najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze dla osoby poszkodowanej i wymagają największej wiedzy oraz doświadczenia.
 • Zaufany partner – zlecając prowadzenie sprawy dotyczącej uzyskania świadczeń takich jak odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta w praktyce powierzamy takiej osobie swoje pieniądze. Warto zatem sprawdzić z kim mamy do czynienia, gdzie jest siedziba kancelarii, gdzie trafią uzyskane pieniądze, kto będzie prowadzić naszą sprawę i czy na pewno można mu zaufać.
 • Bezpośredni kontakt – dobrze poprowadzona sprawa o świadczenia odszkodowawcze powinna się skończyć procesem przed sądem cywilnym. Bardzo ważnym jest by przed sądem być reprezentowanym przez osobę, która zna naszą historię, doznany uszczerbek na zdrowiu, ból, cierpienie i krzywdę. Żeby się tego wszystkiego dowiedzieć pełnomocnik musi Państwa poznać osobiście. W przeciwnym wypadku jakość udzielanej przez niego pomocy może być wątpliwa.

Jak sprawdzić adwokata lub radcę prawnego

Na koniec chciałem podkreślić, że każdy adwokat oraz radca prawny musi być wpisany na listę osób wykonujących zawód prowadzoną przez właściwą dla siedziby jego kancelarii Okręgową Radę Adwokacką lub Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru zdecydowanie warto się upewnić czy osoba, której powierzamy prowadzenie swojej sprawy o uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty jest tym za kogo się podje.

Adwokatów wykonujących zawód można sprawdzić na stronie http://rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja, natomiast radców prawnych na stronie https://www.rejestrradcow.pl/Home/Index

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz