Pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty

Artykuł 415 kodeksu cywilnego stanowi „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” Jest to jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego. Jej treść i zasadność nie budzą żadnych wątpliwości, jednak jej realizacja w praktyce spotyka się z wieloma trudnościami i problemami.

Odzyskanie odszkodowania za skutki wypadku komunikacyjnego to trudny, skomplikowany i długotrwały proces, dlatego też większość osób poszkodowanych decyduje się zwrócić o pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań.

W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić, jak wygląda odzyskiwanie odszkodowań z OC i dlaczego lepiej by zajął się tym adwokat niż firma zajmująca się odzyskiwaniem odszkodowań.

Na czym polega pomoc przy odszkodowaniach

Po pierwsze należy ustalić kto i dlaczego jest odpowiedzialny za doznaną przez poszkodowanego stratę, krzywdę czy uszczerbek na zdrowiu. W większości spraw jest to najtrudniejszy etap, gdyż sprawca wypadku rzadko kiedy poczuwa się do odpowiedzialności za jego spowodowanie, a w większości przypadków będzie starał się zrobić co w jego mocy by uniknąć kary.

Wiele wypadków komunikacyjnych ma na tyle skomplikowany przebieg, że do ustalenia kto ponosi winę za spowodowanie wypadku niezbędne jest zasięgnięcie opinii biegłego ds. rekonstrukcji wypadków, czy złożenie konkretnych wniosków dowodowych. Nie posiadając w tym zakresie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, ciężko będzie uzyskać informacje niezbędne do skazania sprawcy wypadku drogowego.

Po ustaleniu kto jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku komunikacyjnego należy dokładnie opisać i zgłosić powstałe w jego wyniku szkody. W większości wypadków będzie to ubezpieczyciel, w którym sprawca wypadku wykupił polisę OC. Należy pamiętać, że nieprawidłowe lub nieumiejętne określenie roszczeń może skutkować uzyskaniem nawet kilkukrotnie niższego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Jeżeli okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości ubezpieczyciel wypłaci świadczenia osobom poszkodowanym, w przeciwnym wypadku odpowiedzialność za skutki wypadku drogowego należy udowodnić przed sądem cywilnym lub karnym.

Nawet jeżeli odszkodowania zostaną wypłacone dobrowolnie pozostaje jeszcze kwestia oceny ich wysokości. Towarzystwa ubezpieczeń wypłacają zazwyczaj jedynie od 20% do 40% należnych osobom poszkodowanym świadczeń tytułem odszkodowania czy zadośćuczynienia. Odzyskania pozostałej części odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty należy dochodzić przed sądem cywilnym.

Należy pamiętać, że obecnie prawidłowo i kompleksowo przeprowadzona sprawa dotycząca odzyskania odszkodowań z polisy OC dla osób poszkodowanych wskutek wypadków komunikacyjnych trwa co najmniej 2 lata. W przypadkach szczególnie skomplikowanych sprawy te mogą trwać jeszcze dłużej.

Komu zlecić odzyskiwanie odszkodowań

Poszukując pomocy w odzyskiwaniu odszkodowań OC z tytułu wypadku komunikacyjnego należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które pomogą nam podjąć najlepszą decyzję w tym zakresie, a przede wszystkim nie żałować swojego wyboru po kilku miesiącach:

 • Kompetencje i doświadczenie – sprawę odzyskania odszkodowania najlepiej powierzyć osobom, które się na tym znają i zajmują się sprawami tego typu na co dzień, a najlepiej tylko takimi sprawami, czyli specjalistom. Jedynie w ten sposób mamy pewność, że osoba, której powierzyliśmy swoją sprawę naprawdę nam pomaga, a nie dopiero się tego uczy.
 • Kompleksowa opieka – prowadzenie swojej sprawy dotyczącej odzyskiwania odszkodowań najlepiej powierzyć komuś, kto może się nią zająć od początku do końca w pełnym zakresie, gdyż tylko taka pomoc gwarantuje odpowiednią jakość świadczonej usługi. Jeżeli ktoś oferuje, że może pomóc odzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela, ale nie poprowadzi sprawy odszkodowawczej przed sądem cywilnym bądź karnym to nie jest dobrym wyborem, gdyż to te postępowania są najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze dla osoby poszkodowanej i wymagają największej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia.
 • Zaufany partner – zlecając prowadzenie sprawy dotyczącej odzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty w praktyce powierzamy takiej osobie swoje pieniądze. Warto zatem sprawdzić z kim mamy do czynienia, gdzie jest siedziba kancelarii, gdzie trafią uzyskane pieniądze, kto będzie prowadzić naszą sprawę i czy na pewno można mu zaufać.
 • Bezpośredni kontakt – dobrze poprowadzona sprawa o odzyskanie odszkodowania powinna się skończyć procesem przed sądem cywilnym. Bardzo ważnym jest by przed sądem być reprezentowanym przez osobę, która zna naszą historię, doznany uszczerbek na zdrowiu, ból, cierpienie i krzywdę. Żeby się tego wszystkiego dowiedzieć pełnomocnik musi Państwa poznać osobiście. W przeciwnym wypadku jakość udzielanej przez niego pomocy może być wątpliwa i zamiast odzyskania pieniędzy z ubezpieczalni mogą zostać Państwo narażenia na dodatkowe koszty związane z przegranym procesem sądowym.

Jak sprawdzić adwokata lub radcę prawnego

Na koniec chciałem podkreślić, że każdy adwokat oraz radca prawny musi być wpisany na listę osób wykonujących zawód prowadzoną przez właściwą dla siedziby jego kancelarii Okręgową Radę Adwokacką lub Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru zdecydowanie warto się upewnić czy osoba, której powierzamy prowadzenie swojej sprawy o uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty jest tym za kogo się podje. Wielokrotnie zdarza się tak, że pod nazwą kancelaria w praktyce kryje się firma zajmująca się odzyskiwaniem odszkodowań, która nawet nie zatrudnia adwokatów.

Adwokatów wykonujących zawód można sprawdzić na stronie http://rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja , natomiast radców prawnych na stronie https://www.rejestrradcow.pl/Home/Index

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz