Strona główna » Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia

Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia

Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia

Artykuł 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi o prawie pacjenta do informacji o stanie zdrowia. Pojawia się pytanie czy każda informacja udzielona przez lekarzy jest informacją o stanie zdrowia pacjenta. Okazuje się, że nie. Ustawodawca przewidział bowiem, że lekarz powinien udzielić informacji przystępnej. Co to oznacza w praktyce?

Lekarze niejednokrotnie na pytania o stan zdrowia zarówno zadawane przez pacjenta jak i jego rodzinę odpowiadają medycznym żargonem, z którego większość osób nie jest w stanie wiele zrozumieć. Teoretycznie pacjent jest wtedy poinformowany, choć w rzeczywistości nie rozumie informacji. W takim przypadku mamy do czynienia z zawinionym naruszeniem przez lekarza prawa do informacji o stanie zdrowia. Informacja ma być bowiem przystępna, czyli wyrażona w sposób zrozumiały dla pacjenta.


W praktyce problemy z poinformowaniem pacjenta występują bardzo często podczas udzielania przez pacjenta zgody na wykonanie zabiegu medycznego przez lekarzy. Pacjenci wielokrotnie nieświadomie podpisują zgody, z których niewiele rozumieją albo też niejednokrotnie nie mogą się z nimi zapoznać, gdyż otrzymują je kilkadziesiąt minut przed zabiegiem. Po fakcie, gdy okazuje się, że zabieg był błędnie wykonany lub też przyniósł negatywne następstwa dla pacjenta osoby poszkodowane mówią, że nie wiedziały o swoim stanie, nie wiedziały, że można było wykonać inny zabieg, zastosować inną metodę, gdyż nikt nie udzielił im takiej informacji.

Zgodnie z wyrokiem Sa w Katowicach z dnia 15 stycznia 2014 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I ACa 922/13,,Niedoinformowanie pacjenta jest zawinionym naruszeniem jego praw. Zgoda pacjenta jest prawem do decydowania o sobie, wobec czego zawsze należy odnosić ją do gody pacjenta należycie poinformowanego.”


Podsumowując, zawinione naruszenie prawa do informacji jest podstawą do uzyskania przez pacjenta zadośćuczynienia. Pacjent ma bowiem prawo do uzyskania przystępnej dla niego informacji o swoim stanie zdrowia na każdym etapie leczenia.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Ewelina Miller

1 komentarz do “Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia”

  1. Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*