Przykłady błędów medycznych przy operacjach plastycznych

W poprzednim moim artykule opisałem podstawy odpowiedzialności lekarza za błędy medyczne przy wykonywaniu operacji plastycznych czy zabiegów estetycznych.

W tym artykule wskażę natomiast przykłady sytuacji, które mogą stanowić podstawę do dochodzenia odpowiedzialności za błąd medyczny.

Naruszenia standardów wiedzy i sztuki medycznej, które mogą skutkować odpowiedzialnością za błąd medyczny przy operacji plastycznej czy zabiegu estetycznym można podzielić ze względu na moment, w którym może do nich dojść na następujące etapy:

  • Błąd w fazie diagnostycznej;
  • Błąd podczas fazy zabiegowej;
 • Niewłaściwa opieka po zabiegowa.

Do błędów w fazie diagnostycznej możemy zaliczyć:

  • Niezebranie wywiadu przed zabiegiem lub zebranie niepełnego wywiadu, tj. z pominięciem istotnych okoliczności, np. brak informacji o uczuleniach pacjenta na leki;
  • Nieprzeprowadzenie niezbędnych badań diagnostycznych lub nieprawidłowe przeprowadzenie badań diagnostycznych, np. wykonanie niewyraźnego zdjęcia RTG nosa przed zabiegiem jego korekcji;
 • Błędna ocena wyników badań diagnostycznych, np. niewykrycie przez lekarza skrzywionej przegrody nosa przed zabiegiem rhinoplastyki.

Podczas fazy zabiegowej możemy wyróżnić następujące przykłady błędów medycznych:

  • Niewłaściwy wybór metody wykonania zabiegu. W tym przypadku bardzo często spotykanym przykładem błędu medycznego jest wykonanie zabiegu liftingu twarzy bez wykorzystania metody endoskopowej.
  • Nieprawidłową realizację wybranej przez lekarza metody wykonania zabiegu. Do tej kategorii zaliczają się wszelkie błędy techniczne, których lekarz dopuści się podczas zabiegu. Należy jednak pamiętać, że dopuszczalne powikłania operacyjne nie są uznawane za błędy techniczne lekarza i nie skutkują jego odpowiedzialnością za błąd medyczny.
  • Niedostateczny nadzór na przebiegiem zabiegu. Np. większość operacji plastycznych jest wykonywanych w znieczuleniu ogólnym, co wiąże się z koniecznością nadzoru lekarza anestezjologa. Brak nadzoru lekarza anestezjologa podczas zabiegu wykonywanego w znieczuleniu ogólnym może skutkować odpowiedzialnością za błąd medyczny.
 • Wykorzystanie do zabiegu niewłaściwego sprzętu lub wykonanie zabiegu w niewłaściwych warunkach również jest podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego. W tym przypadku jednak muszą mu towarzyszyć ujemne skutki dla pacjenta, których by nie było, gdyby operacja była przeprowadzona przy użyciu właściwego sprzętu lub we właściwych warunkach.

Ostatnim etapem, podczas którego może dojść do zaniedbań skutkujących odpowiedzialnością lekarza za błąd medyczny, jest okres opieki po zabiegowej, w ramach którego możemy wyróżnić:

  • Brak nadzoru nad pacjentem bezpośrednio po wykonaniu zabiegu. Jest to bardzo ważny okres, gdyż przy każdej operacji istnieje ryzyko wystąpienia powikłań pooperacyjnych, zakażenia pacjenta lub problemów przy wybudzaniu pacjenta.
  • Niepoinformowanie lub niedostateczne poinformowanie pacjenta o zaleceniach pooperacyjnych. Brak odpowiednich informacji od lekarza w tym zakresie bardzo często prowadzi do negatywnych skutków dla zdrowia pacjenta, przedłużenia okresu gojenia po operacji, a w najgorszym przypadku do wystąpienia powikłań pooperacyjnych.
 • Brak reakcji lekarza na powikłania pooperacyjne. Często lekarze, bagatelizują informacje pacjenta o wystąpieniu niepożądanych skutków zabiegu tłumacząc, że „ma boleć” albo „z czasem samo przejdzie”, co może stanowić podstawę do wykazania błędu medycznego.

Należy pamiętać, że lekarz wykonujący operację plastyczną czy zabieg estetyczny w prywatnym gabinecie czy klinice ponosi taką samą odpowiedzialność za jego niepowodzenie czy wystąpienie po zabiegu negatywnych dla pacjenta skutków, jak lekarz wykonujący zabieg w celu ratowania zdrowia czy życia w szpitalu.

Musi on również zapewnić pacjentowi pełną opiekę pooperacyjną i bezwzględnie reagować na wszelkie informacje pacjenta o występowaniu u niego jakichkolwiek negatywnych czy niepożądanych skutków zabiegu.

W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, iż w przypadku operacji plastycznych i zabiegów estetycznych lekarza obowiązują nawet wyższe standardy staranności niż w przypadku zabiegów ratujących życie.

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Przykłady błędów medycznych przy operacjach plastycznych”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz