Sekcja zwłok i ekshumacja w procesie o błąd medyczny

W przypadku śmierci pacjenta w szpitalu niejednokrotnie wykonuje się sekcję zwłok. Na etapie postępowania przed prokuraturą, a nawet przed sądem pojawia się czasami konieczność przeprowadzenia ekshumacji zwłok. W artykule wskażę podstawowe zagadnienia związane zarówno z sekcją zwłok jak i z ekshumacją w kontekście błędów medycznych.

Na początek różnica pomiędzy sekcją, a ekshumacją zwłok. Sekcja zwłok polega na wykonaniu tuż po śmierci pacjenta badania mającego na celu ustalenie przyczyny zgonu, a ekshumacja to wydobycie zwłok z grobu w celu dokonania oględzin i badania, gdy zachodzi konieczność ustalenia przyczyny zgonu po dokonaniu pochówku.

Skupimy się głównie na sekcji zwłok sądowo – lekarskiej, bo taka jest istotna w przypadku błędów medycznych.  Została ona unormowana m.in. w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Można wskazać kilka sytuacji, gdy wykonanie sekcji jest obligatoryjne:

 • gdy istnieje podejrzenie, że śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • gdy nie można ustalić jednoznacznie co było przyczyną śmierci;
 • gdy zgon spowodowany został chorobą zakaźną – kwestię tę reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jeśli nie występują przypadki wskazane powyżej sekcja powinna zostać również przeprowadzona, jeśli do zgonu doszło przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala, a zmarły albo jego przedstawiciel ustawowy za życia nie wyrazili sprzeciwu na dokonanie sekcji.

Warto wspomnieć również, iż w dokumentacji medycznej pacjenta powinien znaleźć się zapis mówiący o tym czy dokonano, czy też zaniechano sekcji wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli do prokuratury zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa prokurator może zarządzić sekcję, powołując biegłego, który dokonana badania. Szpitale w niejednoznacznych przypadkach śmierci pacjentów również zazwyczaj dostosowują się do nałożonych prawem obowiązków i zlecają we własnym zakresie przeprowadzenie sekcji zwłok pacjenta. Wielokrotnie szpital nalega na przeprowadzenie sekcji, by uwolnić się od podejrzeń o popełnieniu błędu medycznego. Zdarza się jednak odwrotna sytuacja – szpital wręcz przekonuje rodzinę, by ta wyraziła zgodę na odstąpienie od wykonania sekcji. Z perspektywy pacjenta pamiętajmy jednak, że warto domagać się przeprowadzenia sekcji, aby poznać przyczynę zgonu.

W odróżnieniu od sekcji ekshumacja ma miejsce zazwyczaj w toku postępowania karnego w sprawach błędów medycznych, zwłaszcza jeśli nie przeprowadzono sekcji po śmierci pacjenta, a pojawiają się wątpliwości co do przyczyny zgonu np. podczas sporządzania opinii przez biegłych. Prokurator albo sąd zarządza wtedy ekshumację i przeprowadzenie badania zwłok. Ekshumacja po kilku latach od zgonu może nie przynieść efektów w postaci dodatkowej wiedzy, stąd tak ważne jest zadbanie o przeprowadzenie sekcji tuż po śmierci.

Podsumowując, sekcja zwłok w sprawach błędów medycznych ma duże znaczenie w poznaniu przyczyny zgonu, a w efekcie w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędu medycznego.  Rodzina zmarłego powinna wyrażać na nią zgodę nawet w przypadku, gdy nie jest obligatoryjna. Pamiętajmy, że niewykonanie sekcji może utrudnić wygranie sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny.

Adw. Ewelina Miller

One Reply to “Sekcja zwłok i ekshumacja w procesie o błąd medyczny”

 1. Michał Miller says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz