Strona główna » Sprawca wypadku nieznany lub uciekł

Sprawca wypadku nieznany lub uciekł

Sprawca wypadku nieznany lub uciekł

Wypadek komunikacyjny to zawsze nieprzyjemne doświadczenie, jednak dzięki polisie OC, w większości przypadków można przynajmniej uzyskać stosowne odszkodowanie lub zadośćuczynienie za szkody powstałe na skutek wypadku. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których nie wiadomo kto spowodował wypadek drogowy lub sprawca wypadku uciekł zaraz po jego spowodowaniu, a my nie zdążyliśmy zapisać żadnych jego danych.

W dalszej części artykułu dokładnie opiszę:

 • Co zrobić, gdy sprawca wypadku komunikacyjnego ucieknie nie zostawiając swoich danych?
 • Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca wypadku uciekł?
 • Czy można uzyskać odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez nieznanego sprawcę w tym szkodę parkingową?

Co zrobić, gdy sprawca wypadku ucieknie lub jest nieznany

Każdy uczestnik wypadku drogowego ma obowiązek wezwać policję oraz poczekać na miejscu wypadku na przyjazd funkcjonariuszy policji. Jeżeli okoliczności wypadku budzą wątpliwości nie należy również przestawiać pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, nawet jeżeli blokują lub utrudniają one ruch innych pojazdów.

Większość kierowców stosuje się do tych nakazów, jednak zdarzają się sytuacje, w których sprawca wypadku zamiast poczekać na przyjazd policji, ucieka z miejsca wypadku nie zostawiając swoich danych. Takie niespodziewane zachowanie sprawia, że większość osób nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji oraz jak zabezpieczyć swoje interesy.

Przede wszystkim nie warto podejmować próby ścigania sprawcy, który ucieka z miejsca wypadku. Jeżeli kierowca podejmuje taką decyzję, która wiąże się dla niego z bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi, należy założyć, że ma ku temu poważny powód, np. znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Z tych względów raczej nie będzie chciał się dobrowolnie zatrzymać, przez co pościg za nim może być niebezpieczny.

W takiej sytuacji najlepiej zrobić zdjęcie uciekającego pojazdu lub zapamiętać jak najwięcej jego cech szczególnych, takich jak:

 • nr rejestracyjny lub chociaż jego część,
 • marka,
 • model,
 • kolor,
 • znaki szczególne pojazdu.

Warto również ustalić, czy są jacyś świadkowie wypadku oraz czy w okolicy nie było kamer monitoringu, gdyż nawet jeżeli nie uchwyciły one momentu zdarzenia to mogły nagrać uciekający z miejsca wypadku pojazd sprawcy, co pozwoli na jego późniejszą identyfikację przez policję.

Wszelkie informacje odnośnie przebiegu i uczestników wypadku drogowego mogą pomóc policji w ustaleniu danych sprawcy wypadku. Ważne by nie pominąć, żadnej nawet pozornie mało istotnej informacji, gdyż znamy wiele sytuacji, gdzie do ustalenia sprawcy wypadku wystarczyły informacje o marce i kolorze pojazdu oraz kierunku, w którym uciekał.

Warto pamiętać, że przy obecnie mocno rozbudowanych sieciach kamer monitoringu miejskiego, bardzo często udaje się policji ustalić dane sprawcy, który zbiegł z miejsca wypadku komunikacyjnego.

Odszkodowanie z OC, gdy sprawca uciekł lub jest nieznany

Jeżeli udało się ustalić dane sprawcy, który zbiegł z miejsca wypadku odszkodowanie i zadośćuczynienie za spowodowane przez niego szkody oraz krzywdę będzie wypłacane z polisy OC pojazdu, którym się poruszał. Fakt ucieczki sprawcy z miejsca wypadku nie zmienia sytuacji osoby poszkodowanej, która może normalnie zgłosić swoją szkodę do właściwego ubezpieczyciela w ramach polisy OC, a następnie złożyć pozew o odszkodowanie do sądu cywilnego.

Fakt ucieczki z miejsca zdarzenia zmienia natomiast znacząco sytuację sprawcy wypadku, który będzie obciążony całością wypłaconych osobom poszkodowanym świadczeń odszkodowawczych na zasadzie regresu ubezpieczeniowego. Ponadto kierowca, który uciekł z miejsca wypadku poniesienie surowszą odpowiedzialność karną porównywalną do sytuacji jakby poruszał się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Niestety nie zawsze pomimo starań policji i osób poszkodowanych udaje się ustalić dane sprawcy, który uciekł z miejsca wypadku. Jeżeli sprawca wypadku pozostaje nieznany to nie ma również polisy OC, z której można uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę dla osób poszkodowanych. Na szczęście nie oznacza to jednak, że osoby poszkodowane będą pozbawione możliwości uzyskania świadczeń odszkodowawczych, gdyż można je uzyskać od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przed wystąpieniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy uzyskać z policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa z powodu niewykrycia sprawcy wypadku. Zgłoszenie szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego składa się za pośrednictwem innego dowolnie wybranego towarzystwa ubezpieczeń, np. PZU lub WARTA, które po analizie przesłanej dokumentacji pod kątem zasadności zgłoszonych roszczeń oraz wykonaniu czynności likwidacyjnych, takich jak wycena szkód majątkowych czy ocena doznanego przez osoby poszkodowane uszczerbku na zdrowiu, przekażą akta szkody do UFG celem wydania decyzji i wypłaty świadczeń odszkodowawczych.

Od wydanej przez UFG decyzji dotyczącej odszkodowania za skutki wypadku, którego sprawca uciekł lub jest nieznany można złożyć odwołanie oraz wnieść pozew o odszkodowanie do sądu cywilnego pozywając już bezpośrednio Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uszkodzenie samochodu na parkingu – sprawca nieznany

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca osobom poszkodowanym przez nieznanego sprawcę zadośćuczynienie za doznany na skutek wypadku uszczerbek na zdrowiu lub będącą skutkiem wypadku śmierć osoby najbliższej oraz odszkodowanie za poniesione w związku z tym wypadkiem straty materialne, w tym uszkodzenia pojazdów. O ile jednak zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu czy śmierć osoby najbliższej wypłacane są zawsze, to już roszczenia odszkodowawcze za straty materialne można uzyskać od UFG jedynie wtedy, gdy:

 • osoba poszkodowana nie posiadała w chwili wypadku dodatkowego ubezpieczenia Autocasco, w ramach którego może naprawić zaistniałe szkody;
 • w trakcie wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia któregokolwiek z uczestników wypadku trwały dłużej niż 14 dni.

Innymi słowy za szkodę parkingową spowodowaną przez nieznanego sprawcę nie można uzyskać odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdyż UFG wypłaca odszkodowania za szkody materialne tylko w przypadku, gdy razem ze szkodą na pojeździe nieznany sprawca spowodował u chociażby jednego z uczestników zdarzenia uszczerbek na zdrowiu, którego leczenie trwało co najmniej 14 dni.

Ponadto UFG odmówi wypłaty odszkodowania za uszkodzone auto również w sytuacji, w której uczestnicy wypadku spowodowanego przez nieznanego sprawcę odnieśli obrażenia ciała, ale właściciel auta posiadał w dniu wypadku polisę AC, z której może dokonać naprawy uszkodzonego pojazdu. W takiej sytuacji UFG może wypłacić co najwyżej odszkodowanie w kwocie, o którą została podwyższona stawka za polisę Autocasco po zgłoszonej likwidacji szkody.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

Artykuł został sprawdzony w 2023 roku i zostały naniesione odpowiednie poprawki. Dbamy o to, byś czytając treści - czytał tylko aktualne informacje

9 komentarzy do “Sprawca wypadku nieznany lub uciekł”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.
  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Dziękuję za artykuł.
  Mam pytanie dotyczące sprawcy kolizji ,który uciekł i został później złapany. Czy poszkodowany kierowca poza zgłoszeniem sprawy do OC sprawcy, może dodatkowo pozwać na drodze cywilnej w ramach zadośćuczynienia?

  1. Szanowny Panie,

   kierowcę można pozwać do sądu cywilnego, jednak jego odpowiedzialność będzie przejęta przez towarzystwo ubezpieczeń w ramach polisy OC, które wstąpi w jego miejsce w procesie cywilnym.Lepiej więc od razu pozwać ubezpieczyciela.
   Sytuacja sprawcy, który uciekł z miejsca zdarzenia różni się wyłącznie tym, że ubezpieczyciel po tym jak wypłaci Państwu świadczenia odszkodowawcze może domagać się ich zwrotu od sprawcy zdarzenia.
   Wszystkich roszczeń należy jednak dochodzić bezpośrednio od ubezpieczyciela z polisy OC.

 3. Witam
  Co w sytuacji gdy sprawca uciekł miejsca zdarzenia ,ale przyznał się przed sądem i ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania na podstawie wyroku sądu gdzie poszkodowany ma tylko sygnaturę sprawy?

  1. Szanowny Panie,

   nie ma możliwości by ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia OC sprawcy nie wypłacił odszkodowania, jeżeli sprawca został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu.
   Jeżeli po złożeniu odwołania od decyzji odmownej nie ulegnie ona zmianie trzeba będzie złożyć pozew do sądu cywilnego.
   Po przesłanie na maila decyzji ubezpieczyciela w Pańskiej sprawie, będą mógł udzielić bardziej konkretnych informacji co należy zrobić w sprawie.

  2. Witam,
   Co w sytuacji gdy po kolizji czekamy na wskazanie sprawcy (sprawca uciekł i jest poszukiwany)- a auto stoi w naszym garażu i nie miało zatrzymanego dowodu rej, jest po oględzinach rzeczoznawcy, jednak z powodu braku sprawcy nie wypłacono nam nadal odszkodowania. Czy my tym samochodem możemy się poruszać? Czy ono musi zostać nietknięte i czekać na zakończenie sprawy?
   Niestety oczekiwanie (nie wiadomo jak długie) bardzo komplikuje nam życie…
   Bede wdzieczna za odp.

   1. Szanowni Państwo,

    jeżeli odbyły się już oględziny rzeczoznawcy to można autem swobodnie się poruszać.
    Można je również naprawić we własnym zakresie lub w ramach polisy AC, jeżeli była wykupiona.
    Po ustaleniu sprawcy przez policję można domagać się zwrotu kosztów naprawy od ubezpieczyciela sprawcy, a jeżeli sprawca nie zostanie odnaleziony można dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jednak w tym wypadku nie zawsze zostanie ono wypłacone.

 4. Witam,
  Czy w przypadku szkody parkingowej, którą widziało dwóch świadków (zapisali numery rejestracyjne i podali do siebie kontakt), uchwycił ją monitoring sklepu oraz na miejsce przyjechała policja sprawca może uniknąć konsekwencji na zasadzie „ja nie wiem kto wtedy prowadził auto”?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Odpowiedzialności odszkodowawczej i finansowej nie uniknie, gdyż Pan może uzyskać odszkodowanie z polisy OC auta, a jego ubezpieczyciel zarządu od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania na zasadzie regresu, gdyż uciekł z miejsca zdarzenia. Natomiast odpowiedzialności za wykroczenie spowodowania kolizji może uniknąć wskazując że nie wie kto prowadził auto, gdyż o ile na monitoringu nie widać twarzy to policja nie będzie w stanie wskazać konkretnej osoby, która auto prowadziła.
   Na pocieszenie mogę wskazać, że w ramach kary za wykroczenie kierowca otrzymałby pewnie 1-2 tyś. zł grzywny, a zwrot kosztów naprawy będzie znacznie wyższą kwotą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*