Świadczenia dla pasażera pojazdu uczestniczącego w wypadku z udziałem łosia, jelenia, sarny, dzika lub innego zwierzęcia leśnego

W poprzednim artykule opisałem, jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń przez kierowcę za szkody poniesione wskutek zderzenia samochodu ze zwierzęciem leśnym. Kierowca samochodu, który zderzył się ze zwierzęciem leśnym może dochodzić roszczeń od zarządcy drogi, na której doszło do wypadku. W przypadku kierowcy jest to proces długi i skomplikowany, jednak pasażerowie takiego samochodu mają zdecydowanie łatwiejszą drogę do uzyskania odszkodowania czy zadośćuczynienia, a nawet renty za skutki wypadku z udziałem zwierzęcia leśnego.

Generalnie, odpowiedzialność za wypadek z udziałem zwierzęcia leśnego spoczywa na zarządcy drogi, jest jednak ograniczona jedynie do sytuacji, w której do wypadku doszło na skutek niedopełnienia przez zarządcę drogi obowiązku postawienia znaku ostrzegawczego A – 18b (uwaga dzikie zwierzęta) na odcinku, który jest zagrożony wtargnięciem na jezdnię dzikich zwierząt.

Pasażer samochodu, który zderzył się ze zwierzęciem leśnym może jednak dochodzić swoich roszczeń tymczasowo z polisy OC samochodu, którym podróżował. Postępowanie likwidacyjne w sprawie wypadku z udziałem zwierzęcia leśnego prowadzi towarzystwo ubezpieczeń, w którym właściciel samochodu ma wykupioną polisę OC. W zgłoszeniu szkody warto również zawnioskować o niezwłoczne powołanie komisji lekarskiej, która oceni stan zdrowia poszkodowanego i odniesiony przez niego trwały uszczerbek na zdrowiu.

Z doświadczenia wiem, że u wielu osób budzi to pewien opór, gdyż zazwyczaj pasażer i kierowca to członkowie rodziny lub bliscy znajomi i nie chcą oni dodatkowo obciążać kierowcy, który i tak poniósł w skutek wypadku z udziałem zwierzęcia leśnego znaczną szkodę na pojeździe, a często i na własnym zdrowiu.

W praktyce nie trzeba się jednak tego obawiać, gdyż roszczenia dla pasażera wypłacane są tylko tymczasowo z polisy OC samochodu. Zakład ubezpieczeń nie może obciążyć nawet częściowo właściciela samochodu wypłaconymi pasażerowi świadczeniami, o ile kierowca w chwili wypadku nie znajdował się pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.

Właściciel samochodu nie zostanie więc w żaden sposób obciążony materialnie, a pasażer uzyska bez potrzeby wykazywania odpowiedzialności zarządcy drogi należne mu wskutek wypadku z udziałem zwierzęcia leśnego świadczenia.

Gdy kierowca uzyska już należne mu świadczenia od zarządcy drogi, również świadczenia wypłacone na rzecz pasażera zostaną wyrównane z polisy OC zarządcy drogi. Ostatecznie więc kierowca nie poniesie żadnych kosztów z tego tytułu, nawet w postaci wyższej składki ubezpieczenia OC.

Podsumowując, w przeciwieństwie do kierowcy, pasażer samochodu uczestniczącego w wypadku z udziałem łosia, jelenia, sarny, dzika czy innego zwierzęcia leśnego może szybko i sprawnie uzyskać należne mu świadczenia z tytułu obrażeń odniesionych.

W tego typu przypadkach prowadzenie sprawy warto powierzyć jednemu adwokatowi, który ma doświadczenie w tym zakresie, dzięki czemu zadba on o to, by sprawnie i z korzyścią dla wszystkich uczestników wypadku poprowadzić zarówno sprawę kierowcy jak i pasażera.

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Świadczenia dla pasażera pojazdu uczestniczącego w wypadku z udziałem łosia, jelenia, sarny, dzika lub innego zwierzęcia leśnego”

  1. Ewelina Świstek says: Odpowiedz

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz