Strona główna » Wypadek motocyklisty

Wypadek motocyklisty

Wypadek motocyklisty

Tym razem poruszę bardzo ważny temat jakim są wypadki motocyklowe. Pomimo, iż motocyklistów porusza się po polskich drogach zdecydowanie mniej niż samochodów osobowych czy ciężarowych, to co roku uczestniczą oni w dużej liczbie wypadków drogowych.

Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2019 r. miały miejsce 2.630 wypadki motocyklowe, z czego w ponad połowie przypadków, czyli 1350 wypadków drogowych winę za spowodowanie wypadku ponosił inny niż motocyklista uczestnik ruchu.

W dalszej części artykułu opiszę:

 • Jak wykazać winę za spowodowanie wypadku z udziałem motocyklisty;
 • Jakie świadczenia należą się rodzinie motocyklisty, który poniósł śmierć w wyniku wypadku drogowego;
 • Gdzie zgłosić roszczenia o odszkodowanie za obrażenia po wypadku motocyklowym.

 

Wypadki motocyklowe

 

Głównymi przyczynami wypadków motocyklowych spowodowanych z winy innych uczestników ruchu drogowego jest nieustąpienie motocykliście pierwszeństwa przejazdu lub nieprawidłowo wykonany manewr skrętu czy zmiany pasa ruchu. Z kolei główną przyczyną wypadków spowodowanych przez motocyklistów jest przede wszystkim nadmierna prędkość, a w dalszej kolejności nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Wypadek z udziałem motocyklisty zazwyczaj skutkuje obrażeniami ciała po jego stronie, często bardzo poważnymi, co z kolei prowadzi do obowiązku wezwania policji na miejsce wypadku. Zadaniem policjantów jest zabezpieczenie, dokładne opisanie oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca wypadku, co pozwoli na późniejszą rekonstrukcję przebiegu wypadku drogowego przez odpowiedniego biegłego.

Czynności wykonywane na miejscu zdarzenia przez policjantów są bardzo ważne, gdyż złe ich wykonanie może uniemożliwić późniejszą rekonstrukcję wypadku motocyklisty lub wpłynąć na  wnioski biegłego, co do przebiegu wypadku, a w rezultacie błędne ustalenie jego sprawcy.

Niestety uczestniczący w wypadku drogowym motocyklista zazwyczaj ze względu na odniesione obrażenia nie jest w stanie dopilnować by czynności te zostały wykonane prawidłowo, ani nawet przedstawić swojej wersji zdarzenia. Z tego powodu poszkodowany motocyklista powinien koniecznie brać aktywny udział w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę.

W celu ustalenia dokładnego przebiegu wypadku na motorze warto:

 • Poszukać bezpośrednich świadków zdarzenia;
 • Złożyć wniosek o zabezpieczenie nagrań z monitoringu ulicznego i prywatnego z najbliższej okolicy;
 • Wziąć udział w przesłuchaniu drugiego uczestnika wypadku drogowego;
 • Złożyć własne pytania do opinii biegłego ds. rekonstrukcji wypadków, a następnie zapoznać się z jej treścią;
 • Jeżeli wnioski opinii będą niekorzystne dla motocyklisty złożyć kolejne pytania, podważać treść opinii lub wnioskować o kolejną opinię sporządzoną przez innego biegłego.

Zaniechanie aktywnego udziału w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym wypadku drogowego z udziałem motocyklisty może skutkować bezpodstawnym postawieniem zarzutów za jego spowodowanie właśnie motocykliście, gdyż w wielu przypadkach Policja zamiast dokładnie wyjaśnić przebieg wypadku stwierdza naruszenie przepisów ruchu drogowego przez motocyklistę.

 

Śmierć motocyklisty

 

Ponownie powołując się na statystyki policyjne w 2019 r., ponad 10% wypadków motocyklowych doprowadziło do śmierci motocyklisty lub jego pasażera. Jeżeli do wypadku drogowego doszło z winy innego uczestnika ruchu, to nawet jeżeli motocyklista przyczynił się do powstania wypadku, jego najbliższej rodzinie należą się:

 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej;
 • Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej;
 • Renta alimentacyjna.

Zadośćuczynienie za śmierć motocyklisty przysługuje dla najbliższych członków jego rodziny, do których możemy zaliczyć:

 • Współmałżonka lub partnera;
 • Dzieci;
 • Rodziców;
 • Rodzeństwo;
 • Dziadków;
 • Wnuki.

Celem zadośćuczynienia za śmierć motocyklisty jest złagodzenie negatywnych przeżyć psychicznych związanych ze stratą i żałobą po osobie najbliższej.

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej po śmiertelnym wypadku motocyklowym to jednorazowa kwota, która przysługuje współmałżonkowi lub partnerowi zmarłego motocyklisty oraz dzieciom, pozostającym na jego utrzymaniu.

Celem odszkodowania za pogorszenie sytuacji finansowej rodziny zmarłego motocyklisty jest wyrównanie nie tylko utraconego wynagrodzenia za pracę zmarłego, ale również odszkodowanie za wszystkie czynności, które wykonywał w domu i na rzecz rodziny, np. opieka nad dziećmi, drobne naprawy, remonty, zakupy.

Renta alimentacyjna w odróżnieniu od odszkodowania za pogorszenie sytuacji materialnej jest świadczeniem cyklicznym wypłacanym z reguły co miesiąc. Przysługuje również współmałżonkowi lub partnerowi zmarłego motocyklisty oraz jego dzieciom, które w chwili wypadku były na utrzymaniu zmarłego.

Celem renty jest wyrównanie osobom poszkodowanym przyszłej straty materialnej spowodowanej brakiem wynagrodzenia za pracę uzyskiwanego przez zmarłego motocyklistę. Renta przysługuje dzieciom zmarłego do czasu uzyskania pełnoletności lub zakończenia studiów, a współmałżonkowi lub partnerowi dożywotnio, chyba że ponownie zawrze związek małżeński.

 

Obrażenia po wypadku motocyklowym

 

Wypadek drogowy praktycznie zawsze powoduje obrażenia u motocyklisty lub jego pasażera. Obrażenia po wypadku motocyklowym nie zawsze są poważne, ale zawsze należy się za nie odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku. Co ważne, pasażer motocyklisty otrzyma odszkodowanie nawet jeżeli wypadek spowodował motocyklista, z którym podróżował.

Poszkodowanemu na skutek wypadku motocykliście lub jego pasażerowi należą się z polisy OC sprawcy wypadku:

 • Zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu;
 • Odszkodowanie za poniesione szkody materialne;
 • Renta, jeżeli wypadek spowodował trwałe skutki dla zdrowia motocyklisty lub jego pasażera, które skutkują niezdolnością do pracy lub ograniczeniem sprawności.

Roszczenia odszkodowawcze po wypadku na motorze należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku posiadał wykupioną polisę OC pojazdu mechanicznego. Do wniosku o wypłatę odszkodowania należy dołączyć:

 • Wyrok karny lub inny dokument potwierdzający winę sprawcy wypadku;
 • Dokumentację medyczną potwierdzającą doznany uszczerbek na zdrowiu;
 • Faktury i paragony na potwierdzenie poniesionych na skutek wypadku kosztów.

Należy pamiętać, że przyznana przez ubezpieczyciela tzw. bezsporna kwota odszkodowania jest zawsze zaniżona, więc warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, co powinno skutkować otrzymaniem od towarzystwa ubezpieczeń propozycji zawarcia ugody w sprawie.

Najwyższe odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę można uzyskać jednak jedynie po złożeniu pozwu o odszkodowanie do sądu cywilnego. Postępowanie sądowe może trwać nawet dwa lata, jednak w wyroku sądowym zazwyczaj przyznawane są znacznie wyższe kwoty niż w ramach decyzji ubezpieczyciela lub zawartej z nim ugody pozasądowej.

Dodatkowo za cały czas, który upłynął od zgłoszenia szkody do wydania wyroku w sprawie o odszkodowanie zostaną zasądzone odsetki ustawowe, które potrafią podwyższyć kwotę uzyskanych świadczeń odszkodowawczych nawet od 20-30%.

 

Jeżeli mają Państwo pytania związane z treścią artykułu lub znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Adwokat Michał Miller

1 komentarz do “Wypadek motocyklisty”

 1. Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.
  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*