Wypadek rowerzysty

Wypadek Komunikacyjny

Poruszanie się rowerem, czy to do pracy czy w celach rekreacyjnych lub sportowych zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Niestety wraz ze wzrostem liczby rowerzystów wzrasta również liczba wypadków z udziałem osób poruszających się na rowerze.

Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji w 2019 r., w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 20.456 osób, z czego aż 4.236 osób to rowerzyści. Wypadki komunikacyjne zazwyczaj mają bardzo poważne skutki dla zdrowia i życia rowerzystów, gdyż aż 257 osób zmarło, a 1.366 doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który skutkował długotrwałym procesem leczenia i rehabilitacji poszkodowanych rowerzystów.

W artykule wyjaśnię:

 • Najczęstsze przyczyny wypadków rowerowych;
 • Skąd biorą się wypadki z udziałem rowerzysty na pasach;
 • Jakie prawa i obowiązki ma kierujący hulajnogą;
 • Jakie odszkodowanie należy się potrąconemu rowerzyście i jak go dochodzić.

 

Wypadek z udziałem rowerzysty

 

Wypadkiem z udziałem rowerzysty możemy nazwać każdą sytuację zderzenia się dwóch pojazdów w tym roweru lub zderzenia rowerzysty z pieszym, w której co najmniej jedna osoba odniosła obrażenia ciała. Należy pamiętać, że jeżeli którykolwiek z uczestników wypadku drogowego odniósł obrażenia, należy wezwać policję na miejsce zdarzenia.

Na podstawie danych Komendy Głównej Policji możemy stwierdzić, że główną przyczyną wypadków z udziałem rowerzysty jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzyście przez kierującego innym pojazdem mechanicznym, gdyż taki wypadek miał miejsce aż 1.377 razy.

Kolejne przyczyny wypadków z udziałem rowerzysty to nieprawidłowe wyprzedzanie rowerzysty – 299 wypadków oraz nieprawidłowe przejeżdżanie drogi dla rowerów przez kierowców innych pojazdów mechanicznych – 242 wypadki.

Do rzadziej spotykanych przypadków potrącenia rowerzystów dochodzi podczas:

 • Niezachowania bezpiecznej odległości – 96;
 • Niedostosowania prędkości do warunków ruchu – 77;
 • Nieprawidłowego skręcania – 66;
 • Nieprawidłowego cofania – 45;
 • Nieprawidłowego omijania – 24.

Najczęściej w wypadku z udziałem rowerzysty uczestniczą samochody osobowe – aż 2.040 przypadków oraz dostawcze – 124 wypadki. Na kolejnych miejscach mamy wszelkiego rodzaju pojazdy specjalne, TIR’y, motocykle oraz autobusy.

 

Wypadek rowerzysty na pasach

 

Szczególną uwagę poświęcę sytuacji wypadku rowerzysty na pasach, gdyż istnieje co najmniej kilka powodów, dla których jest to najczęstsze miejsce potrącania rowerzystów przez kierowców pojazdów mechanicznych. Należy podkreślić, że dzieje się tak nie tylko z winy kierowców, ale czasami również rowerzystów.

Przede wszystkim do wypadków na pasach z udziałem rowerzystów dochodzi na skutek wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę samochodu. Generalną zasadą wynikającą z art. 13 ust 1 ustawy prawo o ruchu drogowym jest, że kierowca pojazdu mechanicznego ma obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez jezdnie na pasach. Ta sama zasada dotyczy się rowerzystów, jednak w praktyce z jej przestrzeganiem bywa bardzo różnie.

W przeciwieństwie do pieszego rowerzysta często nie ma możliwości zatrzymania się w miejscu i ma zdecydowanie mniej czasu na reakcję w przypadku wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę samochodu, co prowadzi do wypadków.

Ponadto kierowca samochodu przejeżdżając przez pasy często nie spodziewa się rowerzysty albo wcale go nie widzi, na skutek czego wjeżdża w rowerzystę lub wprost przed niego nawet nie zwalniając co musi się skończyć wypadkiem.

Tego typu sytuacje zazwyczaj kończą się stwierdzeniem przez policję wyłącznej winy kierowcy samochodu za spowodowanie wypadku na pasach i dają potrąconemu rowerzyście prawo do dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty z polisy OC sprawcy wypadku.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że pasy co do zasady są przedłużeniem chodnika, a nie są ścieżką rowerową, o ile nie została ona na nich wyraźnie wyznaczona. W związku z tym rowerzysta na pasach powinien prowadzić rower, a nie przez pasy przejeżdżać na rowerze. Ma to decydujące znaczenie podczas rekonstrukcji wypadku przez biegłego i ocenie po czyjej stronie leży wina za spowodowanie wypadku.

Generalnie rowerzysta na pasach posiada pierwszeństwo tak samo jak pieszy, jednak coraz częściej biegli przy ocenie wypadku rowerzysty na pasach powołują się na art. 14 ust. 1A ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym: „zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.”

W przypadku rowerzysty, który potrafi się poruszać z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę ma to decydujące znaczenie, gdyż przejeżdżający przez pasy kierowca samochodu często albo w ogóle nie spodziewa się tam rowerzysty albo go nie widzi. Jeżeli prędkość rowerzysty na pasach jest znaczna biegli od rekonstrukcji wypadków często stwierdzają winę rowerzysty uznając, że wtargnął on wprost pod nadjeżdżający samochód, którego kierowca nie miał szans na reakcję.

W ostatnim czasie biegli potrafią stwierdzić winę rowerzysty za spowodowanie wypadku na pasach nawet wtedy, gdyż przez pasy biegnie ścieżka rowerowa. Oczywiście dotyczy to tylko przypadków przejeżdżania rowerzysty przez jezdnię ze zbyt dużą prędkością.

 

Wypadki na hulajnodze

 

Najtrudniejsza od strony prawnej jest sytuacja osób poruszających się na hulajnodze elektrycznej, czy jak wymyślił ustawodawca „urządzeniu transportu osobistego.” Od kilku lat trwają prace nad uchwaleniem ustawy, która regulowała by sytuację osoby poruszającej się na hulajnodze elektrycznej, jednak cały czas brakuje konkretnego terminu, w którym przepisy te miałby zostać uchwalone i wejść w życie.

Obecnie z braku jakichkolwiek przepisów prawnych w tym zakresie kierowca hulajnogi elektrycznej traktowany jest jako pieszy. Powinien więc poruszać się chodnikiem, a nie ścieżką rowerową czy jezdnią. Poruszając się poza chodnikiem kierowca hulajnogi łamie prawo i naraża się na mandat, a ponadto ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym pojazdom.

Obecny projekt przepisów w tym zakresie ma umożliwić poruszanie się hulajnogą elektryczną:

 • po ścieżkach rowerowych z prędkością do 25 km/h,
 • po drogach publicznych z prędkością do 20 km/h,
 • po chodnikach z prędkością do 8 km/h.

Planowane jest również wprowadzenie zakazu korzystania z hulajnogi elektrycznej przez osoby poniżej 12 roku życia.

Wprowadzenie przepisów regulujących możliwość poruszania się na hulajnodze elektrycznej jest bardzo potrzebne, gdyż obecnie w każdej sytuacji wypadku z udziałem kierowcy hulajnogi elektrycznej domniemywa się jego winę.

Poruszając się po chodniku hulajnoga elektryczna z uwagi na rozwijaną prędkość stwarza duże zagrożenie dla pieszych i zazwyczaj jej kierowca ponosi winę za wypadek z uwagi na niedostosowanie prędkości lub wymuszenie pierwszeństwa.

Jeżeli do wypadku na hulajnodze dojdzie na jezdni lub ścieżce rowerowej sytuacja kierowcy hulajnogi jest jeszcze gorsza, gdyż obecnie hulajnoga nie ma prawa się tam poruszać. Wezwana na miejsce wypadku policja ukarze kierowcę hulajnogi mandatem za złamanie przepisów i stwierdzi jego winę, gdyż miał obowiązek ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom praktycznie w każdej sytuacji.

 

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty

 

Poszkodowanemu na skutek wypadku rowerzyście należy się odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku. Wśród świadczeń odszkodowawczych możemy wyróżnić:

 • Zadośćuczynienie – którego celem jest rekompensata doznanych przez rowerzystę strat niematerialnych, takich jak:
  • ból,
  • cierpienie,
  • uszczerbek na zdrowiu,
  • ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu,
  • urazy psychiczne i trauma po wypadku.
 • Odszkodowanie – służące naprawieniu strat materialnych doznanych przez rowerzystę na skutek potrącenia, w tym zwrot kosztów:
  • leczenia,
  • rehabilitacji,
  • zakupu leków,
  • uszkodzonego roweru, telefonu, ubrań, itp.
 • Renta – miesięczne świadczenie mające zaspokoić przyszłe potrzeby potrąconego rowerzysty lub wyrównać mu straty, które poniesie w przyszłości. O rentę można się ubiegać z następujących powodów:
  • Zwiększone potrzeby, takie jak konieczność długotrwałego leczenia czy rehabilitacji lub opieki osób trzecich;
  • Utracone dochody spowodowane niezdolnością do wykonywania pracy w pełnym wymiarze lub koniecznością zmiany pracy z uwagi na ograniczenia zdrowotne na mniej płatną.
 • W przypadku śmierci rowerzysty na skutek wypadku drogowego członkowie jego najbliższej rodziny mogą starać się o uzyskanie z polisy OC sprawcy wypadku następujących świadczeń odszkodowawczych:
  • Zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej;
  • Jednorazowego odszkodowania za pogorszenie się ich sytuacji finansowej w związku ze śmiercią osoby najbliższej;
  • Renty alimentacyjnej, dla dzieci lub współmałżonka zmarłego rowerzysty związane ze śmiercią osoby, która je utrzymywała.

Wniosek o odszkodowanie za skutki potrącenia rowerzysty należy zgłosić do ubezpieczyciela, u którego miał wykupioną polisę OC sprawca wypadku. Odszkodowania nie dochodzi się bezpośrednio od sprawcy wypadku, gdyż w większości przypadków sprawca nie byłby w stanie zapłacić poszkodowanemu rowerzyście odpowiednich kwot tytułem należnego zadośćuczynienia, odszkodowania czy renty.

Jeżeli sprawca wypadku z udziałem rowerzysty zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnej polisy OC, za spowodowaną przez niego szkodę będzie odpowiadał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Adwokat Michał Miller

TAGI
#
AUTOR ARTYKUŁU

Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej. Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

Blog

Aktualności

blog images
Aquafilling

W obecnych czasach panuje przekonanie, że wygląd ma bardzo duże znaczenie. Ze wszystkich stron jesteśmy atakowani wizerunkiem pięknych, z [...]

Czytaj więcej
blog images
Suma gwarancyjna

Świadomość możliwości dochodzenia odszkodowania za skutki wypadku komunikacyjnego jest coraz powszechniejsza. Coraz więcej osób wie równi [...]

Czytaj więcej
blog images
Szczepionka na Koronawirusa – Covid 19

Już od blisko roku wszyscy odczuwamy skutki i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. W ostatnim czasie wreszcie pojawiła się szcz [...]

Czytaj więcej