Zgoda na operację, a naruszenie praw pacjenta

Tematyka naruszenia praw pacjenta jest bardzo blisko związana z błędami medycznymi, a jednocześnie wiedza na ten temat nie jest odpowiednio rozpowszechniona. Z tego powodu większość pacjentów nie jest świadoma, że szpitale i lekarze odpowiadają nie tylko za popełnione błędy medyczne, ale również za naruszenie praw pacjenta. Napisałem, że są to zagadnienia bardzo blisko ze sobą związane, gdyż bardzo często, jeżeli lekarz bądź szpital dopuścił się błędu medycznego to jednocześnie zostały naruszone któreś z praw pacjenta.

Poniżej opiszę sytuację, gdzie zostało naruszone prawo pacjentki do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, poprzez udzielenie jej niepełnej informacji odnośnie zakresu i skutków planowanej operacji usunięcia piersi.

W przedmiotowej sprawie Powódka wyraziła zgodę na amputację piersi będąc wprowadzoną w błąd, gdyż nie została odpowiednio poinformowana o zakresie operacji. Nie została poinformowana wszechstronnie z uwzględnieniem wszelkich aspektów, gdyż kiedy podejmowała decyzję odnośnie zgody na operację lekarz nie przekazał jej, że zostaną także usunięte węzły chłonne, i o fakcie tym dowiedziała się od rehabilitanta już w ramach przygotowań do samej operacji. Była zaskoczona tą informacją, a jej możliwość decyzyjna była ograniczona nie tylko ze względu na stres przedoperacyjny, ale także na brak informacji na temat celowości usunięcia węzłów, jego konsekwencji oraz procedur, polegających na możliwości podjęcia decyzji po zbadaniu węzła wartowniczego i możliwości ograniczenia operacji radykalnej tylko do amputacji piersi. Co więcej, pozwany wprowadził pozwaną w błędne przekonanie, że badanie śródoperacyjne jest niemożliwe do wykonania ze względów technicznych, amputacja piersi jest jedynym wskazanym sposobem leczenia, że operacja oszczędzająca jest niewskazana, a leczenie takie będzie nieskuteczne w jej przypadku i nie wykluczy zagrożenia jej życia. W oparciu o informacje przekazywane powódce przez lekarzy pozwanego szpitala powódka nie była w stanie podjąć w pełni świadomej decyzji, opierała się na jednoznacznej sugestii lekarzy, że amputacja piersi jest w zasadzie jedynym wyjściem.

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, informacja poprzedzająca wyrażenie woli pacjenta w odniesieniu do przeprowadzenia określonych działań lekarskich, zwłaszcza zaś mająca prowadzić do wyrażenia zgody na takie działania, powinna być:


 • przystępna, tj. dostosowana do indywidualnych intelektualnych możliwości percepcyjnych pacjenta;wszechstronna, tj. obejmująca wszelkie aspekty sprawy w sposób kompleksowy, w tym diagnozę, rokowania w przypadku, gdyby pacjent poddał się leczeniu, warianty terapii i ryzyko łączące się z każdym z nich;
 • rzetelna, tj. zobiektywizowana, bez eksponowania określonych wariantów leczenia ponad inne, zwłaszcza gdyby takie eksponowanie skutkowało faworyzowaniem określonej procedury;
 • adekwatnie szczegółowa, tj. obejmująca wszystkie informacje, których udzielenie może być przyczyną rezygnacji pacjenta z metody leczenia i nie może ograniczać się do poproszenia pacjenta o podpisanie oświadczenia typu “zgadzam się na zaproponowane leczenie”.

Zdaniem sądu w konsekwencji braku pełnej informacji powódka została pozbawiona możliwości świadomej zgody co do zakresu zabiegu, co niezależnie od samego faktu naruszenia praw pacjenta przekłada się zarówno na zakres doznanej traumy, jak i bezpośrednio rzutuje na jej obecny stan fizyczny.

Z powodu wskazanego powyżej naruszenia praw pacjenta powódka otrzymała dodatkową kwotę zadośćuczynienia w wysokości 25.000,00 zł poza zadośćuczynieniem przyznanym za popełniony przez szpital błąd medyczny.

Pełny katalog praw pacjenta wraz z ich dokładnym opisem znajduje się w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Warto się z nimi dokładnie zapoznać, gdyż obecnie w szpitalach są one bardzo często naruszane. Samo naruszenie praw pacjenta stanowi osobną przesłankę dochodzenia roszczeń od szpitala i nie musi być połączone ze sprawą dotyczącą błędu medycznego. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w moim artykule dotyczącym zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. 

Adwokat Michał Miller

One Reply to “Zgoda na operację, a naruszenie praw pacjenta”

 1. Ewelina Świstek says: Odpowiedz

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz