yandex

Definicje

Grudzień 17, 2016

Zdarzenie medyczne a błąd medyczny

Zdarzenie medyczne nie jest tożsame z pojęciem błędu medycznego. Zdarzenie medyczne jest pojęciem szerszym, obejmującym zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta […]
Marzec 23, 2016

Błąd medyczny, a niepowodzenie lekarskie

W poprzednich artykułach: Błąd terapeutyczny jako rodzaj błędu medycznego oraz Błąd diagnostyczny jako rodzaj błędu medycznego opisałam błędy medyczne, za które lekarz powinien ponieść odpowiedzialność. Bardzo […]
Marzec 23, 2016

Błąd terapeutyczny jako rodzaj błędu medycznego

  Błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku reguł postępowania zawodowego wobec takich dóbr prawnych, jak życie i zdrowie człowieka. […]
Marzec 23, 2016

Błąd diagnostyczny jako rodzaj błędu medycznego

Błąd medyczny oznacza ogólnie rzecz ujmując naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku reguł postępowania wobec życia i zdrowia człowieka. W doktrynie wyróżnia się dwa […]
Marzec 23, 2016

Czym jest błąd medyczny? Definicja błędu medycznego

Niejednokrotnie w prasie czy telewizji słyszymy o kolejnych błędach medycznych popełnianych przez personel medyczny. Pamiętać trzeba, że nie każdy błąd lekarza będzie błędem medycznym. Poniżej przedstawię […]
607 223 420