yandex

Postępowanie karne

Maj 9, 2019

Sekcja zwłok i ekshumacja w procesie o błąd medyczny

W przypadku śmierci pacjenta w szpitalu niejednokrotnie wykonuje się sekcję zwłok. Na etapie postępowania przed prokuraturą, a nawet przed sądem pojawia się czasami konieczność przeprowadzenia ekshumacji […]
Marzec 7, 2019

Przestępstwo fałszowania dokumentacji medycznej

W poprzednim moim artykule opisałem, jak powinna być prowadzona dokumentacja medyczna, jakie błędy są najczęściej popełniane podczas jej prowadzenia oraz dlaczego prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej jest […]
Czerwiec 13, 2018

Dochodzenie odpowiedzialności karnej lekarza

Błąd medyczny popełniony przez lekarza skutkuje jego odpowiedzialnością nie tylko na drodze cywilnej, w zakresie dochodzenia świadczeń odszkodowawczych, ale również odpowiedzialnością karną za popełnienie przestępstwa oraz […]
Grudzień 11, 2017

Przesłuchania świadków w procesie karnym o błąd medyczny

Dzisiejszy artykuł poświęcę prowadzeniu postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny, a dokładniej przesłuchaniu świadków w trakcie tego postępowania i konieczności aktywnego uczestniczenia w postępowaniu karnym. […]
Październik 26, 2017

Odpowiedzialność karna za błędy medyczne

Odpowiedzialność za błędy medyczne może być zarówno odpowiedzialnością cywilną dochodzoną najczęściej w ramach procesów cywilnych, jak również odpowiedzialnością karną. W niniejszym artkule skupię się na odpowiedzialności […]
Wrzesień 21, 2017

Koszty postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny

Postępowanie karne co do zasady prowadzone jest przez prokuratora. Pokrzywdzony pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta członkowie jego najbliższej rodziny mogą występować w postępowaniu karnym w […]
Wrzesień 18, 2017

Apelacja karna w sprawie o błąd medyczny

W sprawach karnych dotyczących błędów medycznych apelacja jest naturalnym następstwem wyroku, gdyż jak wynika ze specyfiki spraw karnych, zawsze co najmniej jedna strona jest niezadowolona z […]
Wrzesień 14, 2017

Wyrok karny w sprawie o błąd medyczny

Wyrok karny, jeżeli jest skazujący, przede wszystkim orzeka karę wobec lekarza, który dopuścił się błędu medycznego oraz stanowi podstawę odpowiedzialności lekarza za popełnienie błędu medycznego. Dzięki […]
Wrzesień 11, 2017

Subsydiarny akt oskarżenia w sprawie o błąd medyczny

Postępowanie przygotowawcze po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest prowadzone przez prokuratora, który zbiera dowody, przesłuchuje świadków, a na koniec przekazuje zebrane materiały biegłemu lekarzowi w […]
607 223 420