yandex

Postępowanie sądowe

Marzec 14, 2017

Skarga o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ostatnim z nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu […]
Marzec 11, 2017

Wznowienie postępowania w sprawie błędu medycznego

Instytucja wznowienia postępowania jest kolejnym po skardze kasacyjnej nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego. Jej celem jest ponowne rozpoznanie sprawy, w której został już […]
Marzec 8, 2017

Skarga kasacyjna w sprawie błędu medycznego

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, gdyż wnosi się ją od prawomocnego wyroku sądowego. Stanowi ona ostatnią szansę na zmianę niekorzystnego wyroku w sprawie. Skargi kasacyjnej […]
Luty 16, 2017

Apelacja w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule pisałem, że wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. Jeżeli jednak wyrok okaże się dla nas niekorzystny, to najważniejsza staje się apelacja.  Apelacja to […]
Luty 12, 2017

Wyrok w sprawie błędu medycznego

Wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. To dla niego wszczynaliśmy całe postępowanie, ponownie przeżywaliśmy krzywdę i cierpienie związane z popełnionym błędem medycznym oraz poddawaliśmy się kolejnym […]
Luty 9, 2017

Mowy końcowe w sprawie błędu medycznego

Mowa końcowa jest najciekawszym i najważniejszym, wręcz decydującym momentem każdego procesu, tak przynajmniej uważa większość osób opierając się na wiedzy z amerykańskich filmów lub seriali o […]
Luty 6, 2017

Czas trwania procesu o błąd medyczny

Każdego z moich klientów, już na pierwszym spotkaniu uprzedzam, że decydując się na postępowanie w sprawie błędu medycznego muszą uzbroić się w dużo cierpliwości. Przede wszystkim […]
Luty 2, 2017

Ustalenie odpowiedzialności za skutki zdarzenia na przyszłość w ramach procesu o błąd medyczny

Każdy uraz, czy schorzenie wpływa na nasz organizm w większym lub mniejszym stopniu. Część tych skutków da się przewidzieć, jednak szczególnie w tych bardziej skomplikowanych sprawach […]
Styczeń 30, 2017

Mediacja i postępowanie pojednawcze w sprawie błędu medycznego

Złożenie powództwa do sądu powinno być ostatecznością, kiedy wszystkie inne sposoby uzyskania porozumienia i dochodzenia roszczeń zawodzą. Z uwagi na fakt, iż postępowanie sądowe jest długie, […]
607 223 420