yandex

Renta

Październik 7, 2016

Podwyższenie lub waloryzacja renty z OC

Wielokrotnie spotykam się z pytaniami od osób poszkodowanych czy jest możliwa waloryzacja lub podwyższenie renty przyznanej w ramach polisy OC sprawcy szkody? Zagadnienie to jest bardzo […]
Wrzesień 5, 2016

Renta z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość z OC szpitala lub lekarza

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia osoby poszkodowanej na przyszłość.  Podstawą prawną dochodzenia renty z tytułu zmniejszenia się widoków […]
Wrzesień 4, 2016

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC szpitala lub lekarza

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty z tytułu utraconego dochodu, zwanej również rentą wyrównawczą.   Renty z tytułu utraconego dochodu można dochodzić na podstawie art. […]
Wrzesień 3, 2016

Renta z polisy OC szpitala lub lekarza

Powszechnie wiadomym jest, że za szkody poniesione w wyniku błędu medycznego poszkodowanemu należy się odszkodowanie. Większość osób przez pojęcie odszkodowania rozumie jednorazową kwotę pieniężną, za którą […]
Wrzesień 2, 2016

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb z OC szpitala lub lekarza

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb z polisy OC szpitala lub lekarza.   Renty z tytułu zwiększonych potrzeb można dochodzić na […]
Wrzesień 1, 2016

Renta alimentacyjna z OC szpitala lub lekarza

Celem niniejszego artykułu jest dokładne opisanie renty alimentacyjnej z policy OC szpitala lub lekarza.   Renty alimentacyjnej można dochodzić na podstawie art. 446 § 2 kodeksu […]
Kwiecień 7, 2016

Kapitalizacja renty a podatek

W trakcie prowadzenia spraw związanych u uzyskiwaniem roszczeń odszkodowawczych często spotykam się z pytaniem od klientów Czy od kwoty uzyskanej w wyniku kapitalizacji renty przyznanej z […]
Kwiecień 7, 2016

Kapitalizacja renty uzyskanej z polisy OC

Kapitalizacja renty polega na zamianie przyszłych świadczeń rentowych na jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez zakład ubezpieczeń osobie poszkodowanej. Dzięki kapitalizacji renty osoba poszkodowana od razu otrzymuje znaczną […]
607 223 420