yandex

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Grudzień 9, 2016

Czy można prowadzić jednocześnie postępowanie przed sądem i Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Wiele osób pyta czy można prowadzić jednocześnie kilka postępowań dotyczących tego samego błędu medycznego. Często pojawiają się od klientów sugestie, ze powinno się złożyć jednocześnie wniosek […]
Grudzień 7, 2016

Umorzenie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Postępowanie przed Wojewódzka Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się w chwili wydania przez komisję orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo o jego braku. W trakcie […]
Listopad 25, 2016

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zgodnie z art. 67 l ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w skład kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach […]
Listopad 24, 2016

Jak się odwołać od orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się wydaniem orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo o jego braku. W tym drugim przypadku możemy jednak […]
Listopad 22, 2016

Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wydaje dwa rodzaje orzeczeń: merytoryczne, czyli orzekające co do istoty sprawy – chodzi tutaj o orzeczenie o zdarzeniu medycznym […]
Listopad 9, 2016

Zawieszenie postępowania przed Wojewódzką Komisją Ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Każdy kto składał wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych wie, że należy podpisać oświadczenie, że w związku z daną sprawa nie toczy się […]
Lipiec 22, 2016

Jak wygląda procedura postępowania przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych.

Aby rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych należy złożyć stosowny wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Wniosek opłacamy kwotą 200 zł. Komisja przekazuje […]
Lipiec 19, 2016

Kto może być pełnomocnikiem przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych ?

Postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych dotyczą zawsze kwestii objętych tajemnicą lekarską, dlatego też prawo do udziału w nich ma ograniczony krąg osób. […]
Lipiec 12, 2016

Na czym polega postępowanie dowodowe przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych ?

Przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych prowadzi się postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalenie czy doszło do zdarzenia medycznego. Postępowanie prowadzi się na […]
607 223 420