yandex

Wypadki komunikacyjne

Styczeń 15, 2018

Świadczenia dla pasażera pojazdu uczestniczącego w wypadku z udziałem łosia, jelenia, sarny, dzika lub innego zwierzęcia leśnego

W poprzednim artykule opisałem, jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń przez kierowcę za szkody poniesione wskutek zderzenia samochodu ze zwierzęciem leśnym. Kierowca samochodu, który zderzył się ze […]
Styczeń 11, 2018

Zadośćuczynienie i renta za wypadek z łosiem, jeleniem, dzikiem, sarną lub innym zwierzęciem leśnym

W poprzednim artykule opisałem, jak wygląda procedura dochodzenia odszkodowania za zniszczony w skutek zderzenia ze zwierzęciem leśnym samochód. W wielu przypadkach zniszczony samochód to jednak najmniejszy […]
Styczeń 8, 2018

Odszkodowanie za wypadek z dzikiem, łosiem, jeleniem, sarną lub innym zwierzęciem leśnym

Każdy wypadek komunikacyjny następuje z czyjejś winy. Najczęściej jest to wina jednego z kierowców, czasem wina pieszego lub rowerzysty. Zdarzają się jednak sytuację, że do wypadku […]
Wrzesień 30, 2016

Zasady odpowiedzialności cywilnej

W Polskim prawie rozróżniamy trzy zasady odpowiedzialności cywilnej tj.:  Zasadę winy; Zasadę ryzyka; Zasadę słuszności. Odpowiedzialność na zasadzie winy jest główną i najczęstszą podstawą odpowiedzialności. Polskie […]
Wrzesień 27, 2016

Wypadek cudzoziemca w Polsce

W swojej praktyce oraz częściej spotykam się z sytuacją, gdy osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym jest cudzoziemiec. W tej sytuacji powstaje wątpliwość, czy szkodę poniesioną przez […]
Wrzesień 26, 2016

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w sprawie o wypadek drogowy za szkodę wynikającą z siły wyższej

Odpowiedzialność posiadacza pojazdu mechanicznego, a na podstawie umowy ubezpieczenia OC również ubezpieczyciela, jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Jest to odpowiedzialność, za sam skutek działania sprawcy niezależnie […]
Wrzesień 25, 2016

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

W Polskim prawie rozróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC; Ubezpieczenie Autocasco – AC; Ubezpieczenie Assistance komunikacyjne; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy – […]
Wrzesień 25, 2016

Rodzaje odpowiedzialności cywilnej

W Polskim prawie rozróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności cywilnej tj: Odpowiedzialność deliktową;  Odpowiedzialność kontraktową; Odpowiedzialność repartycyjno-gwarancyjną.  Odpowiedzialność deliktowa jest uregulowana przez art. 415-449 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność ta […]
Wrzesień 25, 2016

Oświadczenie sprawcy wypadku drogowego, a wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia

Postępowanie w razie wypadku drogowego zostało uregulowane w art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie, z którym:Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest […]
607 223 420