yandex

Co zrobić gdy obrażenia ciała osoby poszkodowanej w wypadku drogowym okażą się poważne

Czy od kapitalizacji renty przyznanej z OC sprawcy wypadku trzeba zapłacić podatek ?
Wrzesień 12, 2016
Komisje lekarskie powoływane przez zakłady ubezpieczeń
Wrzesień 12, 2016

Obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku wypadku, co najmniej jeden z jego uczestników zostaje zabity lub ranny.

Jeżeli żaden z uczestników zdarzenia nie został ranny lub zabity mamy do czynienia z kolizją drogową. Kolizja drogowa to potoczne określenie wykroczenia spowodowania wypadku drogowego, uregulowanego w art. 86 § 1 k.w. w wyniku którego obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia będą trwały krócej niż 7 dni. Zgodnie z tym przepisem kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Jest to potoczna definicja kolizji drogowej, gdyż pojęcie to nie występuję ani w ustawie prawo o ruchu drogowym ani kodeksie wykroczeń.
W przypadku uczestniczenia w kolizji drogowej należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia za pomocą trójkąta ostrzegawczego i usunąć pojazdy tak by nie blokowały przejazdu. Jeżeli okoliczności zdarzenia i wina sprawcy nie budzą wątpliwości nie ma konieczności wzywania Policji i można poprzestać na sporządzeniu oświadczenia sprawcy. Dobrze byłoby wykonać również kilka zdjęć uczestniczących w kolizji pojazdów, co usprawni proces wypłaty odszkodowania.

W sytuacji, w której w wyniku zdarzenia którykolwiek z uczestników zostaje ranny lub zabity mamy do czynienia z wypadkiem drogowym. Wypadek komunikacyjny to zdarzenie, które miało miejsce w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a wypadek ten wynikał z naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast skutkiem jaki nastąpił w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego musi być spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia pokrzywdzonego trwające dłużej niż 7 dni.

Jeżeli jednak okaże się, że obrażenia ciała osoby poszkodowanej w wypadku drogowym okażą się poważne, wówczas każdy uczestnik wypadku drogowego ma obowiązek wezwać pogotowie oraz Policję i poczekać na miejscu wypadku, aż do ich przybycia, gdyż nawet nieumyślne spowodowanie wypadku jest przestępstwem uregulowanym w art. 177 kodeksu karnego, które w swojej najlżejszej formie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego o sygn. akt II K 110/02 z dnia 11 czerwca 2002 r. – Obowiązek pozostania sprawcy wypadku na miejscu zdarzenia służyć ma przede wszystkim ułatwieniu wszechstronnego wyjaśnienia przebiegu wypadku i ochronie interesów wymiaru sprawiedliwości oraz cywilnoprawnych interesów podmiotów uczestniczących w zdarzeniu.

Ściganie sprawcy przestępstwa wypadku drogowego następuje z urzędu, tak więc wola poszkodowanego nie ma tutaj żadnego znaczenia, a Policja musi dokładnie zbadać i wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Z tego powodu w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia np. za pomocą trójkąta ostrzegawczego, ale pod żadnym pozorem nie można ruszać pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Wszystkie dalsze czynności wykonają już funkcjonariusze Policji, którzy zbadają przebieg zdarzenia, ustalą jego sprawcę, a następnie spiszą jego przebieg i skutki, a pracownicy pogotowia udzielą niezbędnej pomocy osobom, które ucierpiały w wyniku wypadku.

To czy obrażenia ciała odniesione w wypadku spowodowały naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni określi powołany w sprawie biegły sądowy, na podstawie dokumentacji medycznej poszkodowanego. Poszkodowanemu przysługuje prawo do udziału w toczącym się postępowaniu karnym, jak również prawo zapoznawania się z aktami tej sprawy i uczestniczenia w rozprawach i posiedzeniach.

Z perspektywy dochodzenia odszkodowania najważniejsze jest czy sprawca przyznał się do winy, czy jego wina zostanie dopiero stwierdzona w procesie Sądowym, gdyż od momentu ustalenia winy sprawcy, powstaje odpowiedzialność jego ubezpieczyciela. Przez cały proces leczenia i rehabilitacji należy zbierać wszystkie dokumenty potwierdzające ponoszone przez poszkodowanego koszty i wydatki oraz dokumentację medyczną.

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody. Dlatego też im wcześniej otrzyma zgłoszenie szkody, tym wcześniej wypłaci należne odszkodowanie, a przynajmniej jego pierwszą część.

Więcej na temat procedury dochodzenia odszkodowana od ubezpieczyciela można przeczytać w następnych artykułach.

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420