yandex

Czy szpital może się uwolnić od odpowiedzialności za zakażenia?

Renta z polisy OC szpitala lub lekarza
Wrzesień 3, 2016
Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu z OC szpitala lub lekarza
Wrzesień 4, 2016

Pobyt w szpitalu wiąże się często z tym, iż dochodzi do zakażenia pacjenta wskutek niedostatecznego dbania o higienę i warunki sanitarne w szpitalu oraz z powodu zaniedbań personelu medycznego w trakcie przeprowadzania operacji.

Zgodnie z art. 2 pkt.32 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń zakażeniem to wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Pojawia się pytanie czy masz prawo żądać odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny, którego stałeś się ofiarą. W artykule http://bladszpitala.pl/?p=457&preview_id=457&preview_nonce=667cbdc72f&post_format=standard&_thumbnail_id=458&preview=true wskazałam, że masz takie prawo. Wystarczy, że uprawdopodobnisz, iż do zakażenia doszło w szpitalu. Nie musisz tego udowodnić w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.

W przypadku gdy podejrzewasz zakażenie warto, abyś złożył wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych właściwej ze względu na miejsce położenia szpitala. Więcej o komisji znajdziesz w moich poprzednich artykułach, np. http://bladszpitala.pl/wojewodzka-komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych/ 

Możesz również złożyć pozew do sądu, w którym pozwiesz szpital i ubezpieczyciela, w którym szpital miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. We wniosku do Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych powinieneś uprawdopodobnić, że do zakażenia doszło na skutek błędnego działania szpitala.

To szpital jest zobowiązany do tego, aby udowodnić, że do zakażenia doszło w innym miejscu. Z mojej praktyki wynika, że możesz się spodziewać, że szpital podniesie wiele argumentów, by próbować udowodnić swoje racje i uwolnić się od odpowiedzialności. Zazwyczaj szpitale powołują się na to, że do zakażenia doszło w innym miejscu. Musisz wiedzieć, że są okoliczności, w których będzie Ci trudniej udowodnić, że to szpital odpowiada za zakażenie, choć oczywiście nie jest to niemożliwe.

Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych może uznać, że przyczyną zakażenia nie był  błąd szpitala, a zatem nie  doszło do zdarzenia medycznego, za które odpowiedzialność poniesie szpital. Okoliczności, które sprawiają, że nie możemy mówić o nienależytej staranności szpitala i nie możemy się powoływać na działania niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, to:

  • zakażenie ,,własnymi drobnoustrojami” – z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku gdy operowana jest okolica, w której znajdują się duże skupiska bakterii, przykładowo są to jelita. Ryzyko przeprowadzania jakiegokolwiek zabiegu wiąże się z tym, iż może dojść do zakażenia własnymi bakteriami tam nagromadzonymi, zabieg jest przeprowadzany u osoby z obniżoną odpornością, czy to wrodzoną, czy też nabytą na skutek chorób. Przykładowo można tu wskazać osoby po chemioterapii czy też po przebytym długim leczeniu spowodowanym zapaleniem płuc,
 • powikłania oraz pojawienie się zakażeń są wpisane w ryzyko przeprowadzania zabiegu. Mowa tutaj o tzw. ryzyku koniecznym, w sytuacjach, gdy lekarz podejmuje określone działania aby uratować życie pacjenta albo by zminimalizować ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.

W powyższych sytuacjach trzeba się skupić na tym, by wykazać, że szpital mógł zapobiec powstaniu zakażenia. W tym celu warto zwrócić się o opinie biegłego.

Podsumowując, zakażenia szpitalne rodzą odpowiedzialność szpitala, od którego możesz się domagać odszkodowania lub zadośćuczynienia, jednakże w określonych sytuacjach szpital może się uwolnić od odpowiedzialności. W takich sytuacjach trzeba w szczególny sposób wykazać, że szpital miał możliwość zachowania większej staranności i można było uniknąć zakażenia.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420