yandex

Czy warto zgłaszać roszczenia z polisy OC, przed zakończeniem leczenia ?

Osoby uprawnione do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej
Wrzesień 13, 2016
Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń
Wrzesień 13, 2016

Powrót do zdrowia po odniesieniu przez osobę poszkodowaną poważnego uszczerbku na zdrowiu, zazwyczaj trwa bardzo długo. Nie wiadomo jaki będzie końcowy rezultat leczenia, jednak środki z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia bardzo, by się osobie poszkodowanej przydały. Takie wątpliwości pojawiają się u wielu osób poszkodowanych, dlatego też w tym artykule postaram się je wyjaśnić.

Kiedy zgłosić roszczenia ? 

Swoje roszczenia z polisy OC należy zgłosić jak najszybciej po powstaniu szkody i zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów do jej zgłoszenia.  Jednocześnie należy podkreślić, że zgłoszone roszczenie jest częściowe, a ostateczne sprecyzowanie roszczeń nastąpi dopiero po zakończeniu procesu leczenia i rehabilitacji, gdy będzie możliwe określenie wszystkich skutków szkody poniesionej przez osobę poszkodowaną. 

Dzięki temu rozpoczęty zostanie proces likwidacji szkody, w trakcie którego zakład ubezpieczeń:

 • oceni procent dotychczasowego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej oraz wypłaci częściowe zadośćuczynienie;
 • przyzna odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji finansowej osoby poszkodowanej;
 • zwróci poniesione dotychczas koszty leczenia, opieki i dojazdów do placówek medycznych;
 • w razie potrzeby wypłaci środki na pokrycie niezbędnych zabiegów w prywatnych placówkach służby zdrowia lub kosztów opieki na przyszłość. 

Wraz z końcem kolejnych etapów leczenia, np. opuszczeniem szpitala, zakończeniem rehabilitacji, powrotem do pracy, należy zgłaszać kolejne roszczenia. Zakład ubezpieczeń powinien sukcesywnie wypłacać kolejne świadczenia, może jednocześnie powoływać kolejne komisje lekarskie w celu oceny przebiegu i efektów procesu leczenia i rehabilitacji.

Gdy proces leczenia zostanie całkowicie zakończony, a zdaniem lekarzy stan zdrowia poszkodowanego nie ulegnie już dalszym zmianom, należy wysłać do zakładu ubezpieczeń ostateczne sprecyzowanie roszczeń w związku z wypadkiem.  
Od tego momentu proces likwidacji szkody będzie przebiegał w sposób standardowy, tzn. zakład ubezpieczeń wyda decyzję w przedmiocie całościowej wyceny poniesionej przez poszkodowanego szkody. Od decyzji tej służy poszkodowanemu odwołanie, a następnie możliwość skierowania sprawy do sądu.

Podsumowując, nawet gdy skutki wypadku dla poszkodowanego nie są w całości znane i trudne do przewidzenia, warto zgłosić częściową szkodę do zakładu ubezpieczeń. Dzięki temu zakład ubezpieczeń zacznie sukcesywnie wypłacać roszczenia oraz zwróci poniesione przez poszkodowanego koszty. Ułatwi to poszkodowanemu przejście przez proces leczenia i rehabilitacji, a także przyspieszy całościowe rozpatrzenie sprawy po zakończeniu leczenia.

Adwokat Michał Miller 

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420