yandex
Odpowiedzialność cywilna szpitala za osoby zatrudnione
Marzec 27, 2016
Kto może uzyskać dokumentację medyczną
Marzec 29, 2016

Dochodzenie zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych, do których doszło w szpitalu, wymaga przeprowadzenia obszernego postępowania dowodowego. Najważniejsza w procesach odszkodowawczych jest dokumentacja medyczna, która może zdecydować o tym, czy wygramy, czy przegramy proces medyczny. 

Dlatego też powinieneś gromadzić pełną dokumentację medyczną, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie satysfakcjonującego Cię odszkodowania i zadośćuczynienia. Osobiście polecam uzyskiwanie dokumentacji medycznej na bieżąco. Co ważne, jeżeli widzimy w dokumentacji jakieś nieścisłości, niezgodność ze stanem faktycznym należy to od razu wskazywać.

W kolejnych artykułach opiszę w jaki sposób uzyskać dokumentację medyczną oraz kto ma takie uprawnienie.

Warto pamiętać, że jednym z podstawowych obowiązków lekarza, zdefiniowanym w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty obok m. in. udzielania przystępnej informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia, czy też zachowania tajemnicy lekarskiej, jest prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta. Dokumentacja ta zawiera szereg informacji o pacjencie, pozwalających na jego indywidualizację oraz opisujących jego stan zdrowia, w związku z czym kwestia sposobu jej udostępniania oraz podmiotów uprawnionych do wglądu do niej jest szczegółowo uregulowana w przepisach prawa.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wszelkie dokumenty mogą się okazać przydatne w procesie dla biegłych powołanych w sprawie. Istotne są m.in. wyniki badań, zapisy elektroniczne RTG, zdjęcia, zapisy z przebiegu operacji, karta informacyjna leczenia szpitalnego.

Zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 24 stycznia 2012 r. dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres 20 lat od daty ostatniego wpisu, natomiast jeżeli dojdzie do śmierci pacjenta dokumentację taką przechowuje się 30 lat.

Zdjęcia rentgenowskie przechowuje się przez 10 lat od daty ich wykonania, skierowania na badania i zalecenia lekarzy przechowuje się zaś przez okres 5 lat. Po upływie wyżej wskazanych okresów dokumentacja powinna zostać zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Szczególne znaczenie ma karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Karta ta jest bardzo istotnym dokumentem w sporze cywilnym. Powinna zawierać informacje zarówno o pacjencie, jak też i o osobie, która leczyła pacjenta, a także opis wyników badań diagnostycznych, konsultacji, opis zastosowanego leczenia. Ważnym elementem karty informacyjnej są zalecenia dotyczące dalszego leczenia, żywienia, trybu życia.

Warto wskazać, że wadliwe lub nieprecyzyjne zalecenia mogą zaszkodzić szpitalowi w przyszłym procesie. Przykładem takich wadliwych zaleceń jest zapis : ,,okresowa kontrola w Poradni X”. Prawidłowy zapis powinien brzmieć ,, pacjent zgłosi się na pierwszą kontrolę w poradni przyszpitalnej w dniu ….. Kolejne wizyty zostaną ustalone”.

Często zdarza się, że w kartach informacyjnych znajdują się zalecenia typu ,,oszczędzający tryb życia”. Tymczasem zawsze w karcie powinny zostać wypisane konkretne zalecenia typu : ,,nie podnosić ciężarów powyżej 2 kg”, ,, nie uprawiać żadnego sportu” itp. W przypadku procesu można podnieść, iż zalecenia wskazane w karcie były nieprecyzyjne, a zatem szpital dopuścił się niedbalstwa, na skutek którego doszło do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Podsumowując, dokumentacja medyczna nazywana często ,,niemym świadkiem” jest bardzo ważnym elementem dowodowym w procesach związanych z błędami medycznymi. Na podstawie dokumentacji można ustalić nieprawidłowości, jakie wystąpiły w procesie leczenia. W efekcie ma to ogromny wpływ na możliwość wykazania, że w sprawie został popełniony błąd medyczny oraz kwotę zadośćuczynienia i odszkodowania, której żądasz.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420