yandex

Dowody z dokumentów w sprawie błędu medycznego

Zdarzenie medyczne a błąd medyczny
Grudzień 17, 2016
Wniosek o zabezpieczenie powództwa w sprawie błędu medycznego
Styczeń 4, 2017


Podstawą każdej sprawy dotyczącej błędu medycznego jest dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia. Jest to najważniejszy dowód w całej sprawie, gdyż zazwyczaj na jego podstawie stwierdza się czy w danym przypadku mamy czy nie do czynienia z błędem medycznym. 

Zgodnie z art. 245 k.p.c. – „dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.” 

Dokumentacja medyczna z procesu leczenia jest traktowana jako dokument prywatny. Można w niej więc znaleźć np. potwierdzenia jakie badania lub zabiegi i w jakim czasie były wykonywane. W jaki sposób był monitorowany stan zdrowia pacjenta. Jakie zostały podane pacjentowi leki. 

Te i wiele innych podobnych informacji składa się na pełny obraz przebiegu leczenia pacjenta, który następnie należy porównać z modelowym przebiegiem leczenia w danym przypadku, by stwierdzić, czy dany pacjent był leczony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Każde odstępstwo w przebiegu leczenia może stanowić podstawę do stwierdzenia, iż w sprawie został popełniony błąd medyczny

Podstawowym problemem, z jakim spotykamy się w tego typu sprawach jest rzetelność i kompletność dokumentacji medycznej prowadzonej przez szpital lub danego lekarza. Często zdarzają się sytuacje, w których wydana przez szpital kopia dokumentacji medycznej jest niekompletna, wybrakowana lub nawet zawiera dokumenty dołożone już po zakończeniu leczenia. 

W przypadku fałszowania dokumentacji medycznej przez szpital lub lekarza znajduje zastosowanie art. 245 k.p.c. zgodnie z którym: „Jeżeli strona zaprzecza prawdziwości dokumentu prywatnego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie osoby, która je podpisała, od niej nie pochodzi, obowiązana jest okoliczności te udowodnić. Jeżeli jednak spór dotyczy dokumentu prywatnego pochodzącego od innej osoby niż strona zaprzeczająca, prawdziwość dokumentu powinna udowodnić strona, która chce z niego skorzystać.” 

Przepis ten stanowi wyjątek od zasady dowodowej i nakłada na szpital lub lekarza ciężar udowodnienia, że kopia dokumentacji medycznej wydanej pacjentowi lub jego rodzinie jest pełna, kompletna i nie zawiera fałszywych, dołożonych już po zakończeniu leczenia dokumentów. 

Na podstawie art. 254 k.p.c. zbadanie prawdziwości dokumentów można powierzyć również biegłemu

Dowodem w sprawie z tytułu błędu medycznego mogą być ponadto dokumenty od prywatnych lekarzy lub lekarzy z innych szpitali lub przychodni. Takie wyniki badań są szczególnie cenne w sprawach dotyczących np. zakażenia szpitalnego. Co prawda każdy szpital przed rozpoczęciem zabiegu powinien zbadać pacjenta, by upewnić się, że nie został on zakażony już wcześniej, jednak niejednokrotnie badania te nie są przeprowadzane, lub ich wyniki ulegają zagubieniu. W takiej sytuacji posiadanie własnych wyników badań sprzed wizyty w szpitalu pozwala jednoznacznie udowodnić, że do zakażenia musiało dojść w szpitalu. 

Pisemne opinie prywatnych biegłych również stanowią dowód z dokumentu i mogą być przedstawiane w trakcie trwania procesu na poparcie okoliczności odnośnie poprawności zastosowania lub skuteczności danej metody leczenia. 

Dowodem z dokumentu są również wszelkie zaświadczenia, oświadczenia i inne tego typu dokumenty zawierające stanowisko lub informację danej osoby, która je sporządziła.

Adwokat Michał Miller 

3 Komentarze

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Anna pisze:

  Z wielką przyjemnością przeczytałam wyjaśnienia dotyczących błędów medycznych i z nimi związanej dokumentacji. Trudno, a nawet bardzo trudno walczyć ze służbą zdrowia mając niezbite dowody.

  • Michał Miller pisze:

   Szanowna Pani,

   bardzo się cieszymy, że nasze artykuły przypadły Pani do gustu.
   Oczywiście sprawy dotyczące błędów medycznych są bardzo skomplikowane, jednak proszę nie tracić nadziei,
   w wielu przypadkach sądy uznają odpowiedzialność lekarza czy szpitala za popełnienie błędu medycznego, dlatego gorąco zachęcamy by się nie poddawać i nie rezygnować dopóki wszelkie możliwości nie zostaną wyczerpane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420