yandex
Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Listopad 22, 2016
Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Listopad 25, 2016


Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się wydaniem orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo o jego braku. W tym drugim przypadku możemy jednak złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W niniejszym artykule opiszę czym jest taki wniosek i na czym polega postępowanie odwoławcze przed komisją.

Na podstawie art. 67j ust.7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji wraz z uzasadnieniem.

Warunkami dopuszczalności wniosku są:

  • istnienie orzeczenia komisji – jeżeli nie ma orzeczenia, nie można go zaskarżyć;
  • legitymacja do złożenia wniosku – wniosek może złożyć wnioskodawca lub jego pełnomocnik w osobie adwokata, radcy prawnego lub upoważnionych przez nich aplikantów, a także kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital lub ubezpieczyciel. Krąg ten jest zamknięty, co oznacza, że nikt inny nie może takiego wniosku złożyć;
 • gravamen – to nic innego jak interes prawny we wniesieniu środka zaskarżenia.


Jeżeli zostały spełnione powyższe wymogi formalne można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne takie jak w przypadku wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, a więc zawierać:

  • oznaczenie orzeczenia komisji;
  • dane stron;
  • numer sprawy;
  • zwięzłe przedstawienie zarzutów i wniosków;
  • uzasadnienie wniosku;
 • wskazanie nowych dowodów, których przeprowadzenia żądamy.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Z postępowania są wyłączeni członkowie komisji, którzy orzekali w pierwszej instancji. Komisja prowadzi postępowanie dowodowe, które zostało dokładnie opisane w artykule na czym polega postępowanie dowodowe przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, a po jego zakończeniu wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku. W praktyce komisja tocząc nowe postępowanie nie zmienia ani nie uchyla poprzedniego orzeczenia. Rolą komisji jest wydanie ponownego orzeczenia co do istoty sprawy.


Podsumowując, orzeczenie komisji można zaskarżyć składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który wszczyna postępowanie dowodowe mające na celu zbadanie przez nowy skład czy doszło do zdarzenia medycznego w danej sprawie.

Adwokat Ewelina Miller

5 Komentarze

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Poszkodowany pisze:

  Witam,

  Mam pytanie co w przypadku jeśli komisja wydała oświadczenie o zdarzeniu medycznym. Szpital się nie odwołał i po 2 miesiącach przesłał propozycję. (Tłumaczył się tym że czekał na zawiadomienie od komisji o bezskutecznym upływie terminu.)

  • Ewelina Miller pisze:

   Witam,

   odpowiadając na zapytanie zamieszczone na blogu bladszpitala.pl uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 67k ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta szpital ma 30 dni od otrzymania pisma z komisji o bezskutecznym upływie terminu na przedstawienie propozycji kwoty zadośćuczynienia. Jeżeli szpital w tym terminie złożył propozycję można ją przyjąć lub odrzucić. Jeżeli szpital przekroczył termin należy się kwota o którą wnioskowano we wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Pozdrawiam

 3. bezsilna pisze:

  Na mój wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego skład orzekający oddalił moje roszczenia. Oświadczono to ustnie na posiedzeniu 18 lipca 2018 r. Do dnia dzisiejszego (2-09-2018) nie otrzymałam pisemnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Jak wiadomo nie można się odwołać od orzeczenia jeśli go nie ma.
  Nadmienię tu jeszcze, że przez cały okres od złożenia wniosku (29-08-2017) do chwili obecnej podczas posiedzeń składu orzekającego wystąpiły zdarzenia:
  1) na pierwszym posiedzeniu (23-04-2018) przewodnicząca składu orzekającego podyktowała do protokołu „pełnomocnictwo w aktach” a na moją prośbą o okazanie tego pełnomocnictwa okazało się że pełnomocnictwa nie ma. Zobowiązano panią adwokat do uzupełnienia braku.
  2) pomiędzy posiedzeniami pani adwokat uzupełniła brak z datą potwierdzającą za zgodność z oryginałem 19-10-2018 r. (!) i drugi zestaw pełnomocnictw z datą 24-04-2018 r.
  Mój pisemny wniosek o oddalenie odpowiedzi podmiotu leczniczego – zignorowano.
  3) na drugim posiedzeniu 18-06-2018 r. pani przewodnicząca zabroniła mi odnieść się do wypowiedzi świadka (chociaż miałam do tego prawo !). Kiedy chciałam wyjaśnić o co mi chodzi powiedziała, że ona jest przewodniczącą i ona decyduje o przebiegu posiedzenia
  4) na trzecim posiedzeniu 18-07-2018 r. okazało się, że istnieje trzeci zestaw pełnomocnictw już z datą 19-10-2017 r.
  Proszę o pomoc w rozwikłaniu tego problemu. Co mam robić ? Czy jest to niezgodne z prawem ? Czy można to zaskarżyć ? Jak to zrobić ?

  • Ewelina Miller pisze:

   Dzień dobry,

   dziękujemy za komentarz.

   Niestety czas oczekiwania na uzasadnienie komisji obecnie wynosi kilka miesięcy, więc należy czekać na sporządzenie uzasadnienia.

   Można wysłać do komisji pismo ponaglające, co może pomóc w szybszym przygotowaniu uzasadnienia.

   W chwili otrzymania uzasadnienia należy się z nim dokładnie zapoznać i wtedy ustosunkować się do argumentów Komisji.

   Odnośnie pełnomocnictw – możliwe, że chodzi tutaj o daty poświadczenia pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem. Adwokat musi to zrobić z datą kiedy faktycznie poświadcza, a nie z datą kiedy pani podpisała pełnomocnictwo. W każdym razie pełnomocnictwo powinno być jedno, czyli to, które Pani podpisała, chyba że podpisywała Pani więcej niż 1 pełnomocnictwo ( np. gdy kolejne rozszerzało zakres umocowania) Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420