yandex
Opinia biegłego w postępowaniu przygotowawczym
Sierpień 30, 2016
Renta alimentacyjna z OC szpitala lub lekarza
Wrzesień 1, 2016

W mojej praktyce zawodowej bardzo często spotykam się z pytaniami typu:

  • komu i za co przysługuje zadośćuczynienie, renta lub odszkodowanie,
 • na podstawie jakich kryteriów ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie i zadośćuczynienie.

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania, choć określenie wysokości odszkodowania za poniesione krzywdy nie jest proste.

Kodeks cywilny stanowi w art. 445, że naprawienie krzywdy powinno nastąpić przez przyznanie poszkodowanemu „odpowiedniej sumy” pieniężnej, natomiast nie wskazuje żadnych dalszych kryteriów ustalania wysokości zadośćuczynienia.

Oznacza to, że nie ma nie tylko precyzyjnych kryteriów oznaczenia rozmiarów takiej krzywdy, ale również wartości kwotowych stanowiących podstawę należnego odszkodowania. Tym samym w zależności od konkretnej sprawy możemy uzyskać kwotę od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Obecnie funkcjonują trzy modele umożliwiające poszkodowanym pacjentom dochodzenie swoich praw.

Możemy wybierać pomiędzy postępowaniem sądowym i 2 rodzajami postępowania ugodowego.

Postępowanie ugodowe możemy prowadzić:

  • bezpośrednio z ubezpieczycielem szpitala i wtedy otrzymana kwota jest efektem negocjacji,

Zasadnicza różnica występuje przy zadośćuczynieniu, gdyż sąd, ustalając jego wysokość w toku postępowania sądowego, ma całkowitą swobodę, natomiast ugody zawierane w efekcie postępowania przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych muszą mieścić się w ramach określonych w ustawie. Poszkodowany pacjent może uzyskać w takim postępowaniu maksymalnie 100 tysięcy zł zadośćuczynienia, a w przypadku śmierci, jego najbliżsi otrzymają maksymalnie 300 tysięcy złotych.

W postępowaniu przed sądem powszechnym strona ma możliwość uzyskania odszkodowania w dużo wyższej kwocie.

Warto wskazać, że pod powszechnie używanym pojęciem „odszkodowanie” faktycznie kryją się trzy rodzaje świadczeń:

  • odszkodowanie,
  • zadośćuczynienie,
 • renta.

Zadośćuczynienie jest przyznawane w wysokości uznaniowej, zwykle jednak ma najwyższą wartość pieniężną, natomiast wysokość odszkodowania i renty wynika z dokładnych wyliczeń konkretnych strat materialnych.

Odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje straty finansowe poniesione na konieczne leczenie, opiekę czy rehabilitację, a zatem:

  • zakup leków,
  • dojazdy do szpitala,
  • dodatkowe badania i wizyty lekarskie,
  • koszty przystosowania mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności,
 • koszty przygotowania do innego zawodu.

Jako poszkodowany powinieneś w związku z tym gromadzić wszelkie rachunki, faktury, paragony za zakup leków, za prywatne wizyty, aby móc  uzyskać zwrot wydanych środków. Bardzo ważna jest również dokumentacja medyczna, bez której nie możemy skutecznie ubiegać się o należne nam odszkodowanie, bez względu na jego formę.

Adwokat Ewelina Miller

5 Komentarze

 1. as pisze:

  Czy uzyskanie odszkodowania w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania (odszkodowania, zadośćuczynienia) w wyższej kwocie przed Sądem?

  • Ewelina Świstek pisze:

   Szanowny Panie,

   jeżeli przyjmie Pan propozycję zakładu ubezpieczeń w związku z ustaleniem zdarzenia medycznego przez Wojewódzką komisję to wyłącza to możliwość dochodzenia dalszych roszczeń przed sądem. Propozycję taką przyjmuje się w formie ugody, która zawiera zrzeczenie się wszelkich roszczeń na przyszłość. Można to jednak obejść, poprzez odrębne zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń szpitala. W ten sposób zakład ubezpieczeń powinien wypłacić Panu kwotę bezsporną, a reszty roszczeń można dochodzić na drodze postępowania sądowego.

 2. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 3. Angelika pisze:

  Czy można negocjować że szpitalem wysokość zadośćuczynienia w toku postępowania w wojewódzkiej komisji? Czy trzeba się zgodzić lub też nie i wtedy tylko pozostaje droga sadowa?

  • Michał Miller pisze:

   Szanowna Pani,

   do czasu upływu terminu na przyjęcie bądź odrzucenie propozycji szpitala można prowadzić z nim negocjacje lub z towarzystwem ubezpieczeń, w którym ma wykupioną polisę OC.
   Po upływie terminu i odrzuceniu propozycji szpitala również można prowadzić negocjacje, jednak nie ma gwarancji ich sukcesu, gdyż szpital nie ma już obowiązku zawarcia ugody.
   Negocjacje można również kontynuować w trakcie trwania postępowania sądowego.

   W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420