yandex

Komisje lekarskie powoływane przez zakłady ubezpieczeń

Co zrobić gdy obrażenia ciała osoby poszkodowanej w wypadku drogowym okażą się poważne
Wrzesień 12, 2016
Osoby uprawnione do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej
Wrzesień 13, 2016

W trakcie procesu likwidacji szkody zakłady ubezpieczeń często wysyłają wezwanie do osoby poszkodowanej, by stawiła się we wskazanym terminie na komisje lekarską celem oceny procentowego uszczerbku poniesionego przez nią w wyniku wypadku. Temat komisji lekarskich rodzi wiele pytań ze strony klientów, więc w niniejszym artykule postaram się udzielić odpowiedzi na najważniejsze z nich.


Czym jest komisja lekarska powoływana przez zakład ubezpieczeń ?

Nazwa komisja lekarska w tym wypadku ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, gdyż zazwyczaj w ramach komisji lekarskiej spotykamy się z jednym wskazanym przez zakład ubezpieczeń lekarzem. Lekarz ten to specjalista z dziedziny, która odpowiada odniesionym przez osobę poszkodowaną obrażeniom w wyniku wypadku.
Dla przykładu, jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany doznał złamania nogi, ręki i kilku żeber komisja lekarska będzie polegać na wizycie u chirurga-ortopedy.


Warto podkreślić, że komisja lekarska może być powoływana przez zakład ubezpieczeń również na wniosek osoby poszkodowanej. Jest to bardzo dobry sposób, by w sposób niebudzący wątpliwości wykazać zakładowi ubezpieczeń poniesione przez osobę poszkodowaną obrażenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów prywatnych wizyt lekarskich czy konsultacji z lekarzami określonej specjalizacji.

W jakim celu powoływana jest komisja lekarska ?

Głównym celem powoływana komisji lekarskiej przez zakład ubezpieczeń, jest weryfikacja zgłoszonych przez osobę poszkodowaną obrażeń, które odniosła ona w wyniku wypadku, ocena ewentualnych powikłań i konsekwencji na przyszłość oraz wyliczenie tzw. procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Należy jednak pamiętać, że lekarze zasiadający w komisji powoływanej przez zakład ubezpieczeń, są przez ten zakład ubezpieczeń opłacani, co w pewnym stopniu wpływa na ich obiektywizm. Dlatego też w trakcie procesu likwidacji szkody nie można ograniczać się do stanowiska komisji lekarskiej powołanej przez zakład ubezpieczeń, ale odniesione w wyniku wypadku obrażenia warto popierać własną dokumentacją medyczną i opiniami lekarzy, którzy uczestniczyli w leczeniu osoby poszkodowanej, a nawet prywatnych lekarzy specjalistów.

Jak przygotować się do wizyty na komisji lekarskiej ?

Zakład ubezpieczeń powinien przekazać lekarzowi tzw. akta likwidacji szkody, które zawierają całą posiadaną przez zakład ubezpieczeń dokumentacje medyczną dotyczącą osoby poszkodowanej w wypadku. Zazwyczaj są to dokumenty, które zostały dołączone do zgłoszenia szkody i przekazane w trakcie procesu likwidacji szkody przez osobę poszkodowaną.

Na komisji lekarskiej należy dokładnie opisać poniesione w wyniku wypadku obrażenia i ich konsekwencje. Szczególnie ważne jest opisanie odczuwanego przez osobę poszkodowaną bólu i jego nasilenia oraz częstotliwości występowania, różnicy w funkcjonowaniu uszkodzonych organów przed wypadkiem, w trakcie procesu leczenia, czy rehabilitacji oraz po ich zakończeniu.

Jeżeli w międzyczasie udało się uzyskać kolejną, nową dokumentację medyczną warto zabrać jej kopie na komisję lekarską i przekazać lekarzowi. Zapozna się on z nią w ramach badania, uwzględni w wydanej przez siebie opinii i przekaże wraz z opinią do zakładu ubezpieczeń.

Na komisję warto zabrać kopię dokumentacji medycznej, gdyż lekarze zazwyczaj w żaden sposób nie potwierdzają osobie poszkodowanej przyjęcia od niej określonej dokumentacji i może się zdarzyć, że jej całość nie dotrze do zakładu ubezpieczeń, a jej odtworzenie stanowi dodatkowy kłopot.

Oczywiście na komisję lekarską koniecznie należy również zabrać dokument ze zdjęciem, niezbędny do potwierdzenia tożsamości osoby poszkodowanej.

Czy osoba poszkodowana może zapoznać się z treścią opinii komisji lekarskiej ?

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej wszelka dokumentacja zebrana przez zakład ubezpieczeń w ramach procesu likwidacji szkody jest jawna dla osoby poszkodowanej i zakład ubezpieczeń ma obowiązek ją udostępnić zgodnie z żądaniem osoby poszkodowanej w wersji pisemnej lub elektronicznej. Za wykonanie kserokopii żądanych dokumentów zakład ubezpieczeń może żądać opłaty w wysokości powszechnie przyjętej za wykonywanie tego typu usług.

Czy można się odwołać od opinii komisji lekarskiej ?

Opinia wydana przez komisję lekarską, jest jednym z wielu dokumentów zebranych w trakcie procesu likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń. Jak już wskazałem wcześniej lekarze lub lekarz zasiadający w komisji są opłacani przez zakład ubezpieczeń, więc mogą nie być do końca obiektywni, dlatego też osoba poszkodowana ma możliwość:

 • nie zgodzić się z treścią opinii;
 • wnieść od niej odwołanie;
 • przedstawić swoje uwagi odnośnie jej treści lub wniosków;
 • wnieść o jej uzupełnienie;
 • wnieść o jej powtórzenie w innym składzie;
 • przedstawić własną, prywatną opinię w tym samym zakresie.

Większość z tych środków warto jednak wykorzystać dopiero na etapie postępowania sądowego, gdzie dowody są oceniane przez niezależnego i obiektywnego sędziego, a nie pracujących dla zakładu ubezpieczeń likwidatorów szkody.

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420