yandex
Jak się odwołać od orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?
Listopad 24, 2016
Właściwość sądu w sprawie błędu medycznego
Listopad 28, 2016

Zgodnie z art. 67 l ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w skład kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wchodzi:

  • opłata od wniosku w stałej kwocie 200 zł;
  • wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego;
 • zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję.

Opłata od wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego powinna zostać wpłacona wraz ze składaniem wniosku. Jej uiszczenie to wymóg formalny przyjęcia wniosku do rozpoznania. Wysokość tej opłaty jest z pewnością jedną z zalet postępowania przed komisją. Dla porównania opłata od pozwu wynosi 5 % od wartości dochodzonego roszczenia co przykładowo przy dochodzonej  kwocie 100 000 zł wynosi 5 000 zł.

Kolejnym wydatkiem ponoszonym przed komisją jest wynagrodzenie biegłego za sporządzenie opinii. Z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją wynika, iż podstawowa kwota za sporządzenie  opinii wynosi 300 zł. Do tej sumy można doliczyć jeszcze 150 zł gdy opinię sporządza osoba z tytułem naukowym profesora, 100 zł gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 60 zł gdy opinię sporządziła osoba ze stopniem naukowym doktora.

Koszty podróży i noclegu są dokładnie opisane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. Maksymalna stawka za przejazd wynoszący 100 km wynosi 83,58 zł, natomiast maksymalna stawka za nocleg 34,50 zł.

Powyższe koszty ponoszą:

  • podmiot składający wniosek w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego,
  • podmiot leczniczy prowadzący szpital w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym 
 • ubezpieczyciel w przypadku o którym mowa w art. 67 k ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a więc gdy ubezpieczyciel nie przedstawi propozycji zadośćuczynienia dla pacjenta. Uważa się go wtedy za przegrywającego jako że komisja wydaje w takiej sytuacji zaświadczenie opisujące fakt złożenia wniosku, wskazanie wysokości zadośćuczynienia przedstawionej we wniosku oraz fakt nieprzedstawienia propozycji przez ubezpieczyciela. Zaświadczenie takie wiąże ubezpieczyciela i stanowi tytuł wykonawczy, nadający się do egzekucji przez komornika.

Podsumowując, koszty ponoszone przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych są niskie w porównaniu z kosztami, jakie należy ponieść w trakcie postępowania sądowego. Stanowi to dużą zaletę przemawiającą za kierowaniem spraw przed komisją.

Adwokat Ewelina Miller 

3 Komentarze

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Ania pisze:

  Ja mam pytanie ile moze wynieść koszt utraconych zarobkow osób wezwanych na przesłuchanie??
  Zastanawiam się czy nie złożyć wniosku ale nie wiem czy mnie będzie stać jeśli doliczą do tego wynagrodzenia lekarzy.
  Ja obudziłam się rano nie mogąc przerocic się na bok później scinelo mi dłoń nie mogłam jej wyprostować. Zadzwonilismy po pogotowie Ale w międzyczasie przeszło więc „madrzy”odwolalismy. Po kilkunastu minutach to samo przewracam się słabo mi ręce nie te,drętwienie policzka kącika ust,dzwonimy znowu na pogotowie tym razem dyspozytorka mówi że pogotowia nie wyśle ze najpierw odwolujemy potem znowu zamawiamy. Każe jechać na sor. Mąż mnie jakoś zapakował do auta ale w międzyczasie znowu mi się polepszylo. zrobili morfologie powiedzieli ze to że stresu dali środki na uspokojnie i kazali jechać do domu. Pojechałam do domu położyłam się bo mi słabo było i mnie sparalizowalo całkiem po lewej stronie. Znowu karetka szpital-tym razem inny i się okazało że to był zawał prawej półkuli mózgu.
  Chciałam się dowiedzieć jakie mniej więcej koszty takich postępowań włącznie z utraconymi zarobkami lekarzy

  • Ewelina Świstek pisze:

   Szanowna Pani,

   zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. zryczałtowane koszty utraconych dochodów osób wezwanych przed komisję wynoszą 153,37 zł za każdy dzień.

   Koszty postępowania przed komisją obejmują ponadto kwotę 200 zł tytułem opłaty za wniosek oraz kwotę ok. 300-450 zł za sporządzoną w sprawie opinię biegłego, o ile komisja uzna, że zasadne jest powołanie biegłego.

   Teoretycznie osoby wezwane mogą też żądać zwrotu kosztów dojazdu, ale tylko wtedy gdy pokonają trasę większą niż 100 km. ( wtedy koszt wynosi 83,58 zł za każde 100 km.) W praktyce jeszcze nigdy nie spotkałam się, aby lekarze wnosili o zwrot utraconych dochodów albo o zwrot kosztów dojazdu. Jeżeli się o nie nie zwrócą komisja z własnej inicjatywy nie przyzna im tych kosztów.
   Proszę pamiętać, że koszty ponosi Pani tylko wtedy, gdy przegra Pani sprawę.
   Pozdrawiam, Ewelina Świstek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420