yandex
Dokumentacja medyczna potrzebna do uzyskania odszkodowania za błędy medyczne
Marzec 28, 2016
Przyczynienie się pacjenta do szkody wynikłej z błędu lekarza
Marzec 29, 2016

Jak pisałam w moim poprzednim artykule: Dokumentacja medyczna potrzebna do uzyskania odszkodowania za błędy medyczne dokumentacja medyczna stanowi bardzo ważną część procesów medycznych. Warto ją zdobywać na każdym etapie leczenia.

Osobą upoważnioną do dostępu do dokumentacji medycznej jest pacjent. Wynika to z brzmienia przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a dokładniej m.in. z art. 23 wspomnianej ustawy, zgodnie z którym pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Ponadto podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych tj. m.in. szpital lub zakład opieki zdrowotnej, a także lekarz może udostępnić taką dokumentację:

– przedstawicielowi ustawowemu,

Przedstawicielem ustawowym jest w stosunku do małoletniego jego rodzic, natomiast w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej jest to opiekun wyznaczony przez Sąd.

– osobie upoważnionej przez pacjenta.

Osobą upoważnioną jest osoba, która uzyska pisemne upoważnienie od pacjenta.

Podmiot prowadzący działalność leczniczą, a więc przykładowo szpital jest zobowiązany do uzyskania od pacjenta oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej, wskazanej imiennie do uzyskiwania dokumentacji. Oczywiście pacjent może złożyć oświadczenie, że nie upoważnia nikogo.

W przypadku, gdy pacjent upoważnia inną osobę do uzyskania dokumentacji medycznej, upoważnienie takie powinno zawierać wyraźną klauzulę o dostępie do danych medycznych. Podobnie rzecz ma się z adwokatami i radcami prawnymi – tutaj również konieczny jest w upoważnieniu wyraźny zapis o dostępie do danych medycznych. Zwykłe pełnomocnictwo procesowe nie jest wystarczające do uzyskania dokumentacji medycznej.

Z praktyki wynika, iż upoważnienie pacjenta powinno zostać sporządzone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Oznacza to, iż jeżeli chcemy upoważnić kogoś z rodziny czy też znajomego musimy się udać do notariusza. Nie ma takiej potrzeby w przypadku, gdy pacjent podpisuje upoważnienie w obecności pracownika podmiotu prowadzącego działalność leczniczą.

Taka sytuacja ma miejsce, gdy pacjent, który jest przyjmowany do szpitala podpisuje w obecności pielęgniarki-recepcjonistki oświadczenie, iż upoważnia daną osobę do uzyskania dostępu do jego dokumentacji medycznej.

Jeżeli chcemy upoważnić adwokata lub radcę prawnego to nie musimy iść do notariusza, gdyż adwokat ma możliwość poświadczenia pełnomocnictwa, które otrzymał od klienta.

Istnieje również możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta zakładom ubezpieczeń, z tym że jedynie za zgodą tego pacjenta.

Zgodnie z art. 22 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją danych podanych przez pacjenta. Z żądaniem uzyskania takich informacji występuje lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobowiązane przekazać posiadane informacje zakładowi ubezpieczeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uzyskania prośby o udostępnienie danych. Podkreślić należy jednakże, że zawsze warunkiem koniecznym jest, by zakład ubezpieczeń posiadał pisemne upoważnienie pacjenta do uzyskania informacji.

Wśród podmiotów, które mogą uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej są również spadkobiercy pacjenta. Uprawnienie takie przysługuje jedynie spadkobiercom, którzy dochodzą roszczeń przed Wojewódzką Komisją Do Spraw Orzekania O Zdarzeniach Medycznych. 

Natomiast w przypadku postępowań sądowych spadkobiercy nie mają takiej możliwości. Oznacza to, iż spadkobiercy mogą wtedy złożyć wniosek dowodowy, aby to Sąd zwrócił się do szpitala o nadesłanie dokumentacji medycznej. Analogicznie można się zwrócić o to np. do prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie dot. odpowiedzialności karnej lekarza.

Podsumowując, dostęp do dokumentacji medycznej jest ograniczony z uwagi na fakt, iż dane w niej zawarte należą do tzw. danych wrażliwych, które są w sposób szczególny chronione przez polskie prawo. Jednakże  pacjent ma prawo decydować o tym kto może uzyskać dostęp do jego dokumentacji medycznej. W tym celu wystarczy, że podpisze stosowne upoważnienie przed notariuszem lub w obecności pracownika szpitala, w którym znajduje się dokumentacja.

Adwokat Ewelina Miller

3 Komentarze

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Iwona pisze:

  Witam, chciałabym zapytać czy jest ustalony okres czasu, w jakim zakład opieki zdrowotnej jest zobligowany do wydania dokumentacji medycznej pacjentowi na podstawie wniosku? Nigdzie nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie. Czy wychodzimy z założenia, że powinniśmy wykonać kopię/odpis/wyciąg bez tzw. zbędnej zwłoki?

  Pozdrawiam, Iwona

  • Ewelina Miller pisze:

   Szanowna Pani,

   w zakresie terminu – dokumentację powinno się wydać bezzwłocznie na żądanie pacjenta – tego samego dnia, ew. w ciągu kilku dni.
   W praktyce może to zająć nawet ok. 2 tygodni, biorąc pod uwagę liczbę składanych do podmiotu wniosków i obsługę techniczno -organizacyjną.

   Niedopuszczalne jest natomiast nieuzasadnione zwlekanie z wydaniem dokumentacji – pacjent ma prawo złożyć wtedy wniosek o interwencję do Rzecznika Praw Pacjenta

   Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420