yandex
Osoby uprawnione do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej
Kwiecień 14, 2016
Na czym polega postępowanie dowodowe przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych ?
Lipiec 12, 2016

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych nie jest sformalizowanym pismem. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta precyzuje jedynie jakie niezbędne elementy powinny się znaleźć w takim wniosku, aby można było rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

W art. 67 d ust. 1 i 2 w/w ustawy wymienione są dane, które trzeba zawrzeć w każdym wniosku.

Można wyróżnić 3 grupy danych:

1. dane identyfikujące podmiot składający wniosek oraz szpital,

2. dane uprawdopodabniające zdarzenie medyczne,

3. załączniki do wniosku.

Ad 1

Składając wniosek trzeba prawidłowo oznaczyć pacjenta, którego dotyczy wniosek oraz szpital, przeciwko któremu formułujemy zarzuty. Nie ma natomiast obowiązku oznaczenia właściwego ubezpieczyciela, czyli tego, z którym szpital zawarł umowę ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. To Komisja ustala go w trakcie postępowania. Oczywiście jeśli dysponujemy wiedzą na temat ubezpieczyciela to warto wskazać takie informacje.

We wniosku należy wskazać imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia pacjenta oraz dane dot. przedstawiciela ustawowego, jeżeli taki występuje. Przykładowo przedstawicielem ustawowym małoletniego dziecka są jego rodzice.

W przypadku, gdy zdarzenie medyczne dotyczy śmierci pacjenta konieczne jest wskazanie wszystkich spadkobierców. 

Ad 2

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta we wniosku należy przedstawić uzasadnienie uprawdopodabniające zdarzenie, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Należy również uzasadnić szkodę. We wniosku trzeba też wskazać propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Kwota ta nie może być wyższa niż 300 tysięcy złotych w przypadku śmierci i nie wyższa niż 100 tysięcy złotych w pozostałych przypadkach. Za każdym razem we wniosku powinno się wskazywać kwotę najwyższą z możliwych.

Kompletny wniosek powinien zawierać opis stanu faktycznego oraz zarzuty skierowane przeciwko szpitalowi, w którym doszło do postępowania niezgodnego ze sztuką lekarską.

Złożony wniosek jest przesyłany do szpitala i ubezpieczyciela, którzy w terminie 30 dni powinni  się do niego ustosunkować. Jeżeli tego nie zrobią oznacza to, iż uznają zarzuty wskazane we wniosku i kwotę, jakiej żąda poszkodowany. W praktyce nie spotkałam się jednak jeszcze nigdy z sytuacją, gdy szpital nie złożył w ogóle swojego stanowiska.

Ad 3

Do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego trzeba dołączyć następujące dokumenty:

dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku, takie jak wyniki badań, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, rachunki za leki itp.,

potwierdzenie uiszczenia opłaty 200 zł od wniosku,

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku gdy wniosek składają spadkobiercy.

Podsumowując, mimo iż wniosek składany do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych nie jest sformalizowany, warto zawrzeć w nim jak najwięcej szczegółów związanych z uprawdopodobnieniem zaistnienia zdarzenia medycznego. Mamy wtedy większą szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Polega ono na tym, iż komisja uzna, że doszło do zdarzenia medycznego.

Z pewnością niska opłata w stałej wysokości 200 zł oraz krótki czas trwania postępowania, wynoszący maksymalnie 4 miesiące sprawiają, iż wystąpienie z wnioskiem do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zalety wystąpienia z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego opisałam szerzej w artykule zatytułowanym Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Adwokat Ewelina Miller

11 Komentarze

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Krzysztof7890 pisze:

  Bardzo ciekawy artykuł ale słabo rozwinięty . Mam kilka pytań dotyczących części D ( uzasadnienie wniosku) . Opisywać w tej części jak wyglądał pacjent przed operacją?? Jakie było podejście lekarza prowadzącego?? czy tylko suche fakty????? Bo wniosek można pobrać z internetu , ale o tym punkcie ciężko cokolwiek znaleźć rozwiniętego. Pozdrawiam

  • Michał Miller pisze:

   Szanowny Panie,

   w punkcie uzasadnienie należy bardzo dokładnie opisać przebieg leczenia, jak również wskazać wszystkie sytuacje, które Państwa zdaniem były nieprawidłowe lub czynności które mogły być wykonane, inaczej, lepiej bądź szybciej.
   W wielu przypadkach błąd szpitala polega na tym że dana czynność została wykonana później niż należało ją wykonać, nawet jeżeli jej terminowe wykonanie nie dawało gwarancji końcowego sukcesu.

 3. Krzysztof7890 pisze:

  Przy okazji nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. Co się dzieje w przypadku odrzucenia wniosku z przyczyn braku podpisu , dokumentu itd. Jakie koszta ponosi wnioskodawca????? Pozdrawiam

  • Michał Miller pisze:

   Szanowny Panie,

   jeżeli wniosek zostanie odrzucony z uwagi na popełnione przez Państwa błędy formalne ni ponosicie Państwo żadnych dodatkowych kosztów.
   Wniosek jest zwracany i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. O ile minie termin na złożenie wniosku można go złożyć ponownie, a nawet zaliczyć wniesioną do poprzedniego wniosku opłatę.
   Koszty ponosicie Państwo jedynie w przypadku rozpoznania wniosku i stwierdzenia przez komisję że nie doszło do zdarzenia medycznego.

 4. Antoni pisze:

  Witam mam prośbę jestem właśnie w trakcie wypełniania wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego i czy byłaby możliwość pomocy z Państwa strony ?

  • Ewelina Świstek pisze:

   Witam, zajmujemy się udzielaniem pomocy w zakresie sporządzenia wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz reprezentacją w trakcie postępowań.
   W tym celu proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 5. derek pisze:

  Jest jedno Ale ktore powoduje ze skladanie takich wniosków jest bezsensowne, nie ma kwoty minimalnej jakiej szpital ma zaplacic za odszkodowanie, my we wniosku wpiszemy np 100 tys a szpital zaplaci 1 zl i sprawa zalatwiona , to jaki to ma sens????

  • Michał Miller pisze:

   Szanowny Panie,

   postępowanie przed komisją faktycznie nie nakłada na szpital obowiązku zapłaty konkretnej kwoty, jednak z doświadczenia mogę powiedzieć, że wielokrotnie szpitale proponują rozsądne kwoty w ramach ugody, a nawet można ustalić kwotę wyższą niż wynika to z przepisów ustawy.
   Ponadto nawet jeżeli postępowanie nie zakończy się osiągnięciem porozumienia, to postanowienie o stwierdzeniu zdarzenia medycznego przez komisję stanowi bardzo pomocny dowód w ramach postępowania cywilnego.
   Dodatkowo postępowanie przed komisją nie generuje wysokich kosztów, więc stanowi bezpieczną drogę dla osób, które obawiają się kosztów postępowania cywilnego.

 6. Michał pisze:

  Witam
  Bliska mi osoba zmarła prawdopodobnie ponieważ zbyt późno zostało wdrożone leczenie. Człowiek ten był bardzo poważnie chory ale trafił na SOR z zupełnie innej przyczyny – zapalenie trzustki. Pomimo bardzo mocno przekroczonego współczynnika stanu zapalnego, wynikającego z badań krwi oraz wyraźnego bólu w okolicach jamy brzusznej, nie wdrożono żadnego leczenia. Nie zrobiono również USG jamy brzusznej. Pacjent był jedynie nawadniany przez noc. W kolejną dobę od pojawieniu się w szpitalu zmarł.
  Przymierzam się do złożenia wniosku do komisji i mam pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo że komisja uzna że nie było w tym przypadku zdarzenia medycznego
  i obciąży mnie kosztami postępowania?
  Prosto licząc nie są to najmniejsze koszty.
  Przyjmując że komisja ma 30 dni na orzeczenie( a może orzekać nawet w terminie do 4miesięcy ) i jest 4 członków komisji, a każdy dzień to 150 zł na każdego członka, plus koszt orzeczenia końcowego. To przy 20 dniach roboczych miesiąca wychodzi prawie 13000zł.
  Bardzo proszę o informację jak często komisja nie uznaje że zaszło zdarzenie medyczne
  i czy wiąże się to wtedy z wysokimi kosztami postępowania dla wnioskodawcy.

  • Ewelina Miller pisze:

   Witamy,

   koszty w przypadku przegranej nie są aż tak wysokie jak Pan wskazuje, zazwyczaj Komisja zalicza 200 zł opłaty wniesionej wraz z wnioskiem do Komisji na poczet kosztów i nie ma potrzeby dopłacać innych kwot.

   W przypadku gdy w sprawie powołuje się biegłych komisja może poprosić o ok. 300 zł -400 zł za opinię, ale to raczej w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

   Zazwyczaj kończy się na tych 200 zł opłacanych wraz z wnioskiem, z tym, że proszę pamiętać, że wysokość opłat należy do uznaniowości Komisji.

   Co do kwestii częstotliwości orzeczeń – nie sugerowałabym się tym, gdyż do Komisji składa się wnioski, gdy jest ku temu podstawa. Wielokrotnie Komisja orzeka o zdarzeniach medycznych, gdy wykaże się podczas postępowania, że zaistniały wszystkie przesłanki zdarzenia medycznego.

   Negatywne orzeczenia często są spowodowane złożeniem wniosku bez podstaw ku temu.

   Odnośnie sprawy – merytorycznie można się wypowiedzieć tylko po zapoznaniu się z całością dokumentacji medycznej zebranej w sprawie. Dopiero wtedy można stwierdzić czy są szanse i jakie. Sam opis nigdy nie może stanowić podstawy oceny sprawy.
   Pozdrawiamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420