yandex

Kwoty zasądzane przez sądy za zakażenie w szpitalu.

Odszkodowania zasądzane przez sądy za błędy medyczne przy porodzie.
Wrzesień 17, 2016
Zaskarżenie postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa
Wrzesień 18, 2016

Częstym rodzajem spraw medycznych są sprawy o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za zakażenia w szpitalu.

W niniejszym artykule opiszę wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym sąd oddalił apelację szpitala, a tym samym uznał, iż kwota 300 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia jest adekwatna w stosunku do doznanych przez powoda krzywd.

W przedstawionej sytuacji poszkodowany został ranny w wypadku samochodowym w 1999 roku, po czym trafił do warszawskiego szpitala, gdzie został zakażony szczepem szpitalnym gronkowca złocistego – bakterią oporną na leczenie. Sepsa sprawiła, że nie było możliwe leczenie operacyjne poszkodowanego i przewlekłe zakażenie doprowadziło do wyniszczenia jego organizmu. Sąd uznał, że mimo iż poszkodowany otrzymał wcześniej zadośćuczynienie za szkody doznane na skutek wypadku komunikacyjnego, następstwa niewłaściwego leczenia upoważniają go do odrębnego odszkodowania.

Jak podkreślił sąd, kwota 300 tys. zł w obecnych czasach nie może być uznana za wygórowaną. Nie budzi też wątpliwości, że nawet jeśli nie ma pewności, w jakiej placówce doszło do zakażenia, to wystarczające jest wskazanie najbardziej prawdopodobnego miejsca.

Zadośćuczynienie w dużej części (101.244 zł), ma pokryć z własnych środków szpital. W tym przypadku zakład ubezpieczeń, zgodnie z umową zawartą ze szpitalem, odpowiada jedynie do kwoty 198 756 zł.

Do zasądzonych kwot należy doliczyć jeszcze ponad 65 000 zł z tytułu odsetek ustawowych naliczonych za czas trwania procesu oraz zasądzone od przegranego koszty procesu.

Postępowanie sądowe trwało kilka lat, jednakże odsetki, jakie szpital będzie musiał zapłacić w tej sprawie pokazują, że zakłady lecznicze powinny dążyć do jak najszybszego zakończenia wytaczanych przeciwko nim spraw, najlepiej w drodze ugód z poszkodowanymi pacjentami.

Podsumowując, w sytuacji zakażenia w szpitalu, wskutek którego dochodzi do rozstroju zdrowia albo śmierci należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie, a zasądzane kwoty niejednokrotnie oscylują w granicach nawet kilkuset tysięcy złotych.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420