yandex
Przyczynienie się pacjenta do szkody wynikłej z błędu lekarza
Marzec 29, 2016
Odszkodowanie dla pacjenta za nieprawidłowe wypisanie przez lekarza leku
Marzec 31, 2016

Na początku warto się zastanowić czy lekarz zawsze musi pomagać. Zgodnie z art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty „lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.” Niedopełnienie przez lekarza wyżej sformułowanego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą, jeżeli pacjent dozna z tego powodu szkody.

Oznacza to, że w przypadku, gdy lekarz powinien Ci udzielić pomocy, a takiej pomocy nie otrzymałeś, możesz go pozwać i starać się uzyskać odszkodowanie. Możesz też pozwać szpital, w którym lekarz jest zatrudniony, jeśli nie udzielono Ci pomocy w szpitalu. 

W artykule zatytułowanym  Odszkodowanie od lekarza za odmowę udzielenia pomocy wskazałam, iż lekarz co do zasady odpowiada za nieudzielenie pomocy pacjentowi. Zgodnie bowiem z art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ,,Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.

Kiedy lekarz może odstąpić od leczenia pacjenta?

Zgodnie z art. 38 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty „lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, gdy zwłoka w jego udzieleniu nie spowoduje niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, a także nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki.”

W przypadku odstąpienia od leczenia, lekarz ma obowiązek dostatecznie wcześnie uprzedzić o tym pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego i wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym.

Poniżej przedstawię przypadki, w których lekarz nie musi udzielić pomocy medycznej i nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji:

 • lekarz nie jest zdolny do udzielenia pomocy z powodu stanu fizycznego lub psychicznego, np. jest chory, pozostaje pod wpływem silnych leków,

 • lekarz odmawia udzielenia pomocy osobie, która jej potrzebuje, gdyż jest w trakcie udzielania pomocy innej osobie. Przykładem jest wypadek drogowy, w którym mamy kilku ciężko poszkodowanych. W takiej sytuacji, jeśli na miejscu zdarzenia znajduje się tylko jeden lekarz może odmówić udzielenia pomocy części ofiar wypadku, gdyż zajmuje się innymi,

 • osoba wymagająca udzielenia natychmiastowej pomocy wyraża sprzeciw na podjęcie jakichkolwiek czynności medycznych,

 • udzielenie pomocy wiązałoby się dla lekarza z narażeniem jego zdrowia lub życia. Przykładowo można wskazać, iż dotyczy to pacjenta, który zachowuje się bardzo agresywnie lub też z powodu okoliczności faktycznych, np. płonący budynek, do którego lekarz nie ma obowiązku wchodzić.

Obowiązki lekarza w przypadku odstąpienia od leczenia.

Podstawę do odmowy leczenia pacjenta, opartą na zasadach etycznych i moralnych przewiduje art. 39 w/w ustawy. Zgodnie z tym artykułem „lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, o ile nie zachodzi przypadek, gdy zwłoka w jego udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia a także nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki”, z tym, że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

Podsumowując, lekarz tylko wyjątkowych przypadkach, które wskazałam powyżej może odmówić leczenia. W takiej sytuacji powinien jednak wskazać Ci od kogo lub gdzie uzyskasz pomoc. W pozostałych przypadkach nieudzielenie pomocy przez lekarza pozwala Ci na uzyskanie odszkodowania za szkodę, którą poniosłeś z powodu zaniechania lekarza.


Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420